0

3. Sınıf Türkçe Değerlendirme Eğitimhane, 3. Sınıf Türkçe Değerlendirme indir. türkçe genel değerlendirme


1.      “Ağaç yaşken eğilir.”  atasözünde  kaç kelime ve kaç hece vardır?
A)    5                     B) 6            C) 7
2.      “Acele  işe şeytan karışır.” atasözündeki ünlü harfler hangisinde doğru gösterilmiştir?
A)a,e,i,ı                                        B)o,e,i,ı                       C)ü,u,a,i

3.      Kalın ünlü harfler hangisinde  tam olarak verilmiştir?
A)a,ı,e,ü                B)ö,ü,o,a         C)a,ı,o,u

4.      İnce ünlü harfler hangisinde tam olarak gösterilmiştir?
A)e,i,ö,ü                B)a,ı,o,u          C)a,e,i,ö


5.      Yazı yazarken kullandığımız işaretlere ne ad verilir?
A)hece                  B)kelime         C)harf

6.      Eş sesli (sesteş ) kelimeler hangi  seçenekte doğru açıklanmıştır?
A)Yazılışı aynı anlamları farklı kelimelerdir.               

B)Anlamları aynı yazılışı farklı kelimelerdir.

C)Yazılışı da anlamları da farklı kelimelerdir.


7.      Eş anlamlı (anlamdaş)    kelimeler  hangi seçenekte doğru açıklanmıştır?
A)Yazılışı aynı anlamları farklı kelimelerdir.             

B)Anlamları aynı yazılışı farklı kelimelerdir.

      C)Yazılışı da anlamları da farklı kelimelerdir.

8.      Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlı kelimelerdir?
A)ev-konut           B)vatan-yurt   C)ileri-geri

9.      Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi  eş anlamlı kelimelerdir?
A)savaş-harp                               B)doğru-yanlış             C)yoksul-zengin

10.  Hangi  seçenekteki  kelime eş seslikelimelere örnektir?
A)yağ                    B)dar              C)fare

11.  Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)duyuru-ilan                           B)hikaye-öykü               C)aşağı-yukarı

12.  Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam bakımından farklıdır?
A)anı-hatıra          B)yaş-kuru      C)ak-beyaz


13.  Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam bakımından farklıdır?
A)pahalı-ucuz       B)ince-kalın    C)esir-tutsak


14.  Ağır”  kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
A)Ağır bavulları taşımaktan elleri mosmor olmuştu.

B)Sınavdan kötü not almak ona çok ağır kaldı.

C)Ağır taşları kolayca kaldırıyordu.


 15.  “Yaş”  kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
A)    Ayşe 20 yaşında üniversiteyi bitirdi.
B)    Dışarda yağmur yağıyor, kaldırımlar yaş.
C)    Yaş giyisilerle sokağa çıkınca hasta oldu.
16.  Doğru “ kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
A)Sınavda 16 doğru 12 yanlış yaptım.

B)Matematikte doğru ve ışın  konusunu işledik.

C)25 doğru yapan Murat 100 puan aldı.

17.  Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlük sıralamasında (alfabetik sıralamada ) daha önce gelir?
A)kalem                B)kitap           C)kürsü

18.  Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlük sıralamasında (alfabetik sıralamada ) daha sonra gelir?
A)yolcu                 B)yolsuz         C)yoldan


19.  Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlük sıralamasında (alfabetik sıralamada ) daha önce gelir?
A)kiracı                 B)kiraz                       C)kış


20.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi  olumludur?
A)Bilgisayarı tamir etmedim.     B)Yola çıktım.

                   C)Ödevlerimi yapmadım.

21.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz cümledir?

A)Yemeğini yemedi.   B)Merdivenlerden düştü.                      C)Kumandayı dışarı attı.

22.  Aşağıdaki  cümlelerden hangisi abartılı ifade  içermektedir?
A)Adam çocuğa çok kızdı.                    

B)O kadar acıktım ki şimdi 10 ekmek yiyebilirim.

C)Ayşe çok yaramazlık yapıyor.

23.  Aşağıdaki kelimelerden hangisi  türemiş kelimedir?

A)lalelerde            B)çiçekçilik    c)yol

24.  Aşağıdaki kelimelerden hangisi birleşik kelimelere örnektir?
A)Kırıkkale           B)yolculuk      C)tuzluk

25.  Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş kelime değildir?

A)susuz                 B)kitaplık       C)taşlar


26.  Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uyar?

A)öğretmen          B)fareler         C)final

27.  Aşağıdaki kelimelerden hangisi  büyük ünlü uyumuna uymaz?

A)traktör               B)tabak                      C)kilim


28.  Tekil isimler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)bal,yol,lale                              B)kaleler,yıl,iş              C)müzeler,pil,tür

29.  “Aysu kitaplarını , defterlerini  ve silgilerini arkadaşına verdi.”Cümlesinde kaç tane çoğul isim vardır?
       A)2                      B)3                 C)4

30.  Aşağıdaki  seçeneklerden  hangisi  topluluk ismidir?

      A)öğrenci              B)ordu                        C)çöp
Yorum Gönder

 
Top