0

11. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayın Cevapları Sayfa 57 Ölçme ve Değerlendirme   1.
- Tanzimat edebiyatçıları tiyatro türünde eserler verirken çeviri eserleri model almışlardır.
- Tanzimat Edebiyatı Döneminde tiyatro tekniği adapte yoluyla gelişmiştir.
- Göstermeye bağlı edebî metinlerde mekân - zaman ilişkisi sahneleme yöntemi sayesinde anlatmaya bağlı edebi metinlerden daha somut bir biçimde ortaya konur.

  2.
- D
- Y
- D

3- B
4- A
Yorum Gönder

 
Top