0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler
I. Hz. Muhammed (sav) insanlarla selamlaşır ve tokalaşırdı. 
II. Birisiyle konuşurken sözünü kesmez ilgiyle dinlerdi. 
III. En büyük nimet olarak bildiği zaman’ı çok iyi değerlendirirdi. 
IV. Zorluklara karşı kararlı ve cesur davranırdı. 
1- İfadelerden hangileri Peygamberimiz (s.a.v.) ‘in insanlara değer verdiğini gösterir?
A-) I-II B-) I-IV C-) II-III D-) III-IV

2- Peygamberimiz(s.a.v.) bir hadis’i şeriflerinde “ Kuvvetli kimse güreşte başkalarını yenen kimse değildir. Öfkelendiğinde öfkesine hâkim olandır” buyurmuştur. 
Bu hadis bize neyi öğretir? 
A) Güçlü olmayı B) Sabırlı olmayı 
C) Merhametli olmayı D) Hakkı gözetmeyi

3- “Hz. Peygamber efendimiz, kendisi bizzat hicret ederken bindiği devenin parasını ödemiş, Mescidi Nebi’nin yapımında omzu yara olacak şekilde çalışmış, bazen üzülmüş ve bazen sevinmiştir.” 
Verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisini söylersek yanlış yapmış oluruz? 
a) Peygamberimiz de bizim gibi insandır fakat bize örnek olarak gönderilmiştir. b) Peygamberimiz de bizim gibi insandır fakat Allah’tan vahiy almaktadır. 
c) Peygamberimiz de bizim gibi insandır, fakat o Meleklerle aynı yaratılışa sahiptir. 
d) Peygamberimiz de bizim gibi insandır fakat onun adını saygıyla anmamız gerekir

4- “Müjdeler olsun,sen sözün doğrusunu söylersin,emanete riayet edersin,akrabanla ilgilenirsin,güzel ve iyi ahlaklısın sebat et .....” 
sözlerini Hz.Hatice Hz.Peygamber(SAV)’e hangi olay üzerine söylemiştir. 
A-Hz.Hatice ile evlendiklerinde B- İlk vahyin gelişinde 
C-Miraç olayından sonra D-Hz.Hatice vefatından önce

5- Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'e"Emin" lakabı verilmesinin nedeni hangisidir? 
A)Güvenilir olması B)Zeki ve akıllı olması 
C)Güzel konuşması D)Günah işlememesi

6- “Müslüman herkesin elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.” Peygamberimizin burada anlatmak istediği insan modeli aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Olaylara sessiz kalmak. B)Bildikleriyle amel etmek
 C)Çevresine güven vermek D)Herkesle uzlaşmak

Hz. Muhammed bir peygamber olarak diğer insanlardan daha akıllı ve zekiydi. Buna rağmen Uhud ve Hendek savaşlarında, savaşın nasıl yapılacağı gibi konularda arkadaşlarının görüşlerini almıştır. Yine kızlarını evlendirirken önce onların görüşlerini almıştır. 
7-Hz. Muhammed bu davranışlarıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisinin önemini göstermiştir? 
A)Çalışkan olmanın B)Başkalarının düşüncesine değer vermenin 
C)Kadınlara değer vermenin D)Arkadaş çevresini genişletmenin

Toplumsal yaşamda görüş ve inançlara hoşgörüsüzlük üzücü olaylara neden olur. “Hep ben bilirim; benim dediğim olacak.” Diyerek başkaları üstünde egemenlik kurmaya çalışmak, çatışmalara yol açar. Buna yol açmamak için insanın kendisini başkalarının yerine koyarak düşünmesi gerekir. İşte ahlakın özü budur. 
8-Buna göre, ahlaklı bir toplum oluşturmada bireylere hangi ilkenin kazandırılması gerekir? 
A) Çatışmadan kaçınmalı, sessiz kalmalısın.
B) Çevrendeki olaylara diğer insanların gözüyle de bakmalısın. 
C) Gücü elinde tutmak için bilgilerini artırmalısın. 
D) Toplumda çoğunluğun kabul ettiklerini benimsemelisin.

“ Bizi aldatan bizden değildir ” 
“ Gerçek Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir” 
9- Hz. Muhammed’in (SAV) sadece yukarıdaki hadisi şeriflerinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
A) Müslüman başkalarının aleyhine konuşmaz 
B) Müslüman her işinde dürüsttür 
C) Müslüman başkasına sıkıntı ve eziyet verecek davranışlarda bulunmaz 
D) Müslüman çalışkan olur

10- “ Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol” (Mevlana) 
sözünde anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İnsanlara karşı ikiyüzlü olma B) Kendini başkalarından büyük görme 
C) Görüntüne dikkat et D) Her yerde görünme

11- Hz. Muhammed’in (SAV) “ Hiç kimse kendi elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir” sözünden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? 
A) Hz. Muhammed (SAV) dilenciliği hoş karşılamamıştır 
B) Muhtaçlara yardım etmek erdemli bir davranıştır 
C) Helal kazanç en hayırlı kazançtır 
D) Geçimini sağlamak için çalışmak gerekir

“ Şüphesiz yaşamımız zorluklarla doludur. Ama olaylara dikkatli bakarak onların çözülecek yanlarını görür, sabırla ve azimle çalışır, iyimser de olursak üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur. Çünkü yaşamın zorlukları, insanlar için aşılması gereken basamaklardır. Bu konuda en güzel örneği peygamberler oluşturur. Örneğin Hz. Eyüp sabrın timsalidir. O, bütün vücudunu saran hastalıklara karşı sabretmiş ve kazananlardan olmuştur” 
12-Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
A) İnsan hayatı zorluklarla doludur 
B) Karşımıza çıkan zorlukları sabırla aşmalıyız 
C) Sabır konusunda en güzel örnekler peygamberlerdir 
D) Yapılması zor olan işlerden vazgeçmeliyiz

“ Allah’ım tembellikten ve boş vakit geçirmekten sana sığınırım” “ Elinizde bir ağaç fidanı varsa kıyamet kopmaya başlasa bile eğer onu dikmeye vaktiniz varsa mutlaka dikiniz” 
13-Bu iki hadisi şerifte peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) neyi vurgulamak istemiştir? 
A) İnsana değer vermesi B) Sabırlı olması 
C) Hoşgörülü olması D) Zamanı iyi değerlendirmesi

14- Peygamberimiz: “Bir kimse, kendisi için istediği şeyi başkası için de istemedikçe mümin olamaz.” buyurmaktadır. 
Aşağıdaki yargılardan hangisi bu cümlede anlatılmak istenen düşünceyi en doğru şekilde ifade etmektedir? 
A-Mümin olmak için gereken özelliklerden bir tanesi de, kişinin kendisi için istediğini başkası için de istemesidir. 
B-İnsan önce kendi isteklerini karşılamalıdır. 
C-Mümin olmak, hem kendine hem de başkalarına bir şey istemekle mümkündür. D-Her mümin, kendisi ve başkaları için bir şeyler istemelidir.

15- Aşağıdakilerden hangisi güvenilir bir insanda bulunması gereken özellikler arasında sayılmaz? 
a. Sözünde durması b.Dürüst olması 
c.Emanete ihanet etmesi d. Yalan konuşmaması

Hz. Muhammed (s.a.v.) insanları açıktan ilk kez islam’a davet için topladığında, “Ey insanlar, şu dağın ardında size saldırmak üzere olan bir ordu olduğunu söylersem, ne dersiniz?” diye sordu. Mekkeliler “Sana inanırız, çünkü senin yalan söylediğini hiç görmedik.” dediler. 
16-Buna göre Hz. Muhammed (s.a.v.)’in toplumu hangi yönüyle daha çok etkilediği anlaşılmaktadır?
A) Çalışkanlığı B) Sevgisi C) Güvenirliği D) Adaletliliği                                                                                                               
  
1. SORU 
A)
B)
C)
D)2. SORU
A)
B)
C)
D)


3. SORU 
A)
B)
C)
D)


4. SORU 
A)
B)
C)
D)


5. SORU 
A)
B)
C)
D)


6. SORU 
A)
B)
C)
D)


7. SORU 
A)
B)
C)
D)


8. SORU 
A)
B)
C)
D)


9. SORU 
A)
B)
C)
D)


10. SORU 
A)
B)
C)
D)


11. SORU 
A)
B)
C)
D)12. SORU
A)
B)
C)
D)13. SORU
A)
B)
C)
D)14. SORU
A)
B)
C)
D)15. SORU
A)
B)
C)
D)16. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top