0

10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayıncılık Öğrenci Ders kitabı Cevapları, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Ders kitabı, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayıncılık Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, 8.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Kitabı Cevapları, Öğün Yayıncılık 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders kitabı Cevap Anahtarı çöz, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Öğün 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Öğrenci Ders kitabı Cevapları, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün yayıncılık Ders kitabı, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, 8.Sınıf Öğün yayıncılık Matematik Ders kitabı Cevapları, Öğün yayıncılık 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayıncılık Ders kitabı Cevap Anahtarı çöz, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayinlari Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Öğün 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayıncılık Öğrenci Ders kitabı Cevapları, Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders kitabı Cevap Anahtarı, Öğün Yayınları Matematik Ders kitabı, Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders kitabı Cevapları, Öğün  Yayıncılık 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders kitabı Öğün YayınlarıCevap Anahtarı çöz, Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Öğün

10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Ders kitabı Cevapları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 80 ve diğer Ders kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz. 


10. sınıf öğün yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 88


1. “Ölü Canlar” adlı romandan alınmış yukarıdaki parçada, anlamı oluşturan birimleri belirleyiniz.
Her birimin ifade ettiği anlamı sözlü olarak ifade ediniz.
Birim ifadesi nesir metinlerinde paragraf anlamına gelir diyebiliriz. Bütün paragraşar kendi balarına birer birimi oluştururlar. Her birim ifade ettiği anlamla bütünün anlamını oluşturur. Bu bütünün anlamı da bize temayı verir.
2. “Bilginlerimizin yazdıklarını okuyun.”, “Üzerlerine aldıkları işi yarım saat içinde bitirdiler.”
“Ölü Canlar” adlı metinden alınmış, yukarıdaki iki cümlede yer alan dil bilgisi unsurlarını belirleyiniz.
Dil bilgisi unsurlarının dile getirdikleri durumlar ve özellikler arasındaki anlam bağıntılarını ve ilişkilerini belirleyiniz.
Dil bilgisi unsurları--- ses/ harf-----sözcük----sözcük grubu--cümle
2. ETK‹NL‹K
• Sınıfınıza getirdiğiniz anlatım bozukluğu bulunan metin ve cümleleri okuyunuz.
• Okuduğunuz metin ve cümlelerdeki anlatımın farklı olmasının sebeplerini tartışınız.
• Ulaştığınız sonucu arkadaşlarınızla paylaşınız.
• ‹fadelerdeki anlatım bozukluklarının metinlerin anlamlarını nasıl etkilediğini açıklayınız.

3. “Ölü Canlar” adlı metindeki ifadelerin hangi kurala göre bir araya getirildiğini belirleyiniz.
Metinler oluşturulurken belirli bir anlam ilişkisine ve dil bilgisi kurallarına göre oluşturulurlar. Bağlaşıklık ve bağdaşıklık dediğimiz bu hususlara göre bir araya getirilmişlerdir
4. Bir cümlenin veya metnin anlamının oluşması için dil bilgisi kuralları yeterli midir? Niçin? Aşağı yazınız.

Değildir. Metinde dil bilgisinin yanında anlam ilişkisi de olmak zorundadır. Metinler oluşturulurken belirli bir anlam ilişkisine ve dil bilgisi kurallarına göre oluşturulurlar. Bu kurallara bağlaşıklık ve bağdaşıklık denir. Dolayısıyla herhangi birinin eksikliği metnin oluşmasına ve kalitesine engeldir.

Yorum Gönder

 
Top