0

10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayıncılık Öğrenci Ders kitabı Cevapları, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Ders kitabı, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayıncılık Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, 8.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Kitabı Cevapları, Öğün Yayıncılık 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders kitabı Cevap Anahtarı çöz, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Öğün 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Öğrenci Ders kitabı Cevapları, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün yayıncılık Ders kitabı, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, 8.Sınıf Öğün yayıncılık Matematik Ders kitabı Cevapları, Öğün yayıncılık 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayıncılık Ders kitabı Cevap Anahtarı çöz, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayinlari Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Öğün 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayıncılık Öğrenci Ders kitabı Cevapları, Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders kitabı Cevap Anahtarı, Öğün Yayınları Matematik Ders kitabı, Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders kitabı Cevapları, Öğün  Yayıncılık 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders kitabı Öğün YayınlarıCevap Anahtarı çöz, Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Öğün

10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Ders kitabı Cevapları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 80 ve diğer Ders kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz. 


10. sınıf öğün yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 82


4. “Babalar ve Oğullar” ve “Yabancı Dil ve Kültür” adlı metinlerin hangisinde daha uzun cümleler
kullanıldığını belirleyiniz. Uzun cümlelerin metnin anlatımını nasıl etkilediğini sözlü olarak ifade ediniz.
Babalar ve Oğullar metninde daha uzun cümleler kurulmuş. Metnin açık ve anlaşılır olmasını olumsuz yönde etkilemektedir.

5. a. “Yabancı Dil ve Kültür” adlı metinde aşağıdaki özelliklere uygun olmayan ifadeler olup olmadığını belirleyiniz.
Yalın ve Duru Bir Anlatımda Bulunması Gereken Özellikler
• Paragrafı oluşturan cümlelerde telaffuzu ve anlamayı zorlaştıran sözcükler kullanılmaz.
Şümul, kifayetsizliğinden vs.
• Paragraf, kolayca okunabilir ve anlaşılabilir özelliklere sahiptir.
Yabancı dil bilgisiyle kültür arasındaki münasebet zannedildiğinden çok daha karışık bir meseledir.
Gerçi herkes kültüre ulaşabilmek için ana dilinden başka bir dil öğrenmenin zaruri oldu-
ğunu münakaşa etmeden kabul etmekte ve halk arasında bir ikinci dil bilmeyenlere kolay münevver
denmemektedir.
• Söz sanatlarına fazla yer verilmez.
Umumiyetle yabancı dil, bize zengin kütüphanelerin kapısını açan anahtar, bilgilerimizi çoğaltmak, ihtisasımızı genişletmek için başvurulan bir vasıta, bir kültür tercümanı telakki edilir.
• Yabancı sözcüklere yer verilmez.
Şümul, telakki, tercüman,muktedir vs.
b. Yalın ve duru bir anlatımın önemini anlatıcı-okuyucu açısından değerlendiriniz.
Yalın ve duru bir anlatım okuyucuyu sıkmaz ve anlatımın daha anlaşılır olmasını sağladığı için okuyucunun anlatımdan tam anlamda faydalanmasını sağlar


DEVAMI SİZE AİT
Yorum Gönder

 
Top