0

10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayıncılık Öğrenci Ders kitabı Cevapları, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Ders kitabı, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayıncılık Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, 8.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Kitabı Cevapları, Öğün Yayıncılık 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders kitabı Cevap Anahtarı çöz, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Öğün 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Öğrenci Ders kitabı Cevapları, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün yayıncılık Ders kitabı, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, 8.Sınıf Öğün yayıncılık Matematik Ders kitabı Cevapları, Öğün yayıncılık 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayıncılık Ders kitabı Cevap Anahtarı çöz, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayinlari Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Öğün 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayıncılık Öğrenci Ders kitabı Cevapları, Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders kitabı Cevap Anahtarı, Öğün Yayınları Matematik Ders kitabı, Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders kitabı Cevapları, Öğün  Yayıncılık 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders kitabı Öğün YayınlarıCevap Anahtarı çöz, Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Öğün

10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Ders kitabı Cevapları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 80 ve diğer Ders kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz. 


10. sınıf öğün yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 90


• “Kelime Bankası” adlı metni oluşturan anlamlı dil birliklerinin bir tema etrafında birleşip birleşmediğini tartışarak belirleyiniz.
Metindeki anlam birimleri metnin teması etrafında birleşen parçalardır.
• Metinde önce ifade edilen bilgilerle sonrakiler arasında bir ilişki olup olmadığını belirleyiniz.
Bir ilişki vardır. Tutarlılık dediğimiz bu durum bu metin için geçerlidir.
5. ETK‹NL‹K
Kanat vurur, başının üstünde döner durmadan bir mavi güvercin.
Aydınlığında gecemin boy atan yabanıl bitkilerime azık,
Yaşantımı sürdürme gücüm benim; günüme geceme düşen ışık,
Özgürlük dileğim, kara ağaçlar değin köklü ölüm isteğim.
• “Başının üstünde” ve “mavi güvercin” dil birlikleri birer bağdaştırma örneğidir. Siz de yukarı-
daki metinde yer alan bağdaştırma örneklerini belirleyip söyleyiniz.

yabanıl bitki
boy atan
Yaşantımı sürdürme gücüm
düşen ışık,
Özgürlük dileğim
kara ağaçlar
köklü ölüm

• Belirlediğiniz bağdaştırma örneklerini gruplandırıp defterlerinize yazınız.
ALIŞILMAMIŞ B.
köklü ölüm
Özgürlük dileğim
Yaşantımı sürdürme gücüm

ALIŞILMIŞ B.
yabanıl bitki
boy atan
düşen ışık,
kara ağaçlar

• Defterlerinize yazdığınız örneklerden hareketle alışılmış ve alışılmamış bağdaştırma örnekleri
belirleyip tahtaya yazınız.
ALIŞILMAMIŞ B.
köklü ölüm
Özgürlük dileğim
Yaşantımı sürdürme gücüm

ALIŞILMIŞ B.
yabanıl bitki
boy atan
düşen ışık,
kara ağaçlar

• Sözlü ve yazılı anlatımda bağdaştırmanın önemini açıklayınız.
Kelimelerin yeni anlamlar ifade etmesi açısından önemlidir. Mecazlar ve imgelerin kullanımı açısından önemlidir. Esere de estetiklik katar
6. ETK‹NL‹K
• Yukarıdaki parçada belirginleştirilmiş anlamlı dil birlikleri, yeni anlamlar oluşturmakta mıdır?
Belirleyiniz.
Evet çünkü alışılmamış bağdaştırma yapılmıştır.
7. ETK‹NL‹K
“Seninle sabahların aydınlığı, otların ışıyışı seninle,
Sonsuzlukla arınmış ovada çığlıkları koşup giden atların.”
• Kelime, kelime grubu ve cümlelerin metinde bulundukları yere göre farklı anlamlar kazanması
na bağlam denir. “Otların ışıyışı”, “sonsuzlukla arınmış” kelime gruplarında “ışıyış” ve “arınma”
kelimeleri, temel anlamları dışında kullanılmıştır.
• Yukarıdaki örnekten hareketle aşağıdaki kelimeleri farklı bağlamlarda cümle içinde kullanınız.
Düş
Adam dokuzuncu kattan düştü
Aklıma dün yine gözlerin düştü
Çök
Bugünde karanlık erken çöktü
Haberi duyunca dünyası başına çöktü
Bahar
Mart ayı ile bahar mevsimi başlar
Kız daha ömrünün baharında idi
Göz
Yarın göz ameliyatım var
Her şeyi dolabın gözüne sıkıştırmış
Kaynak
Babam sanayide kaynakçı idi
İnsanlar tüp sırasına sürekli kaynak yapıyordu
Ayak
Ağaçtan düşünce ayağını kırdı.
Ödevini yapmamış bir de yaptım diye ayak yapmakta.

Yorum Gönder

 
Top