0

10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayıncılık Öğrenci Ders kitabı Cevapları, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Ders kitabı, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayıncılık Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, 8.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Kitabı Cevapları, Öğün Yayıncılık 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders kitabı Cevap Anahtarı çöz, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Öğün 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Öğrenci Ders kitabı Cevapları, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün yayıncılık Ders kitabı, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, 8.Sınıf Öğün yayıncılık Matematik Ders kitabı Cevapları, Öğün yayıncılık 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayıncılık Ders kitabı Cevap Anahtarı çöz, 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayinlari Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Öğün 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayıncılık Öğrenci Ders kitabı Cevapları, Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders kitabı Cevap Anahtarı, Öğün Yayınları Matematik Ders kitabı, Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders kitabı Cevapları, Öğün  Yayıncılık 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders kitabı Öğün YayınlarıCevap Anahtarı çöz, Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Öğün

10. Sınıf Dil ve Anlatım Öğün Yayınları Ders kitabı Cevapları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 80 ve diğer Ders kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz. 


10. sınıf öğün yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 81


1. “Babalar ve Oğullar” adlı metni, sadelik ve akıcılık bakımından inceleyiniz. Metinden sade ve akıcı ifadeler bulunuz. Metinden hareketle düşüncelerin açık bir şekilde anlatılmasının gerekliliğini ve önemini açıklayınız.
Metin sade ve akıcıdır.
örnek
İşte Arkadiy böyle düşünüyordu. O düşünürken de bahar bildiğini okuyordu. Çevrede her şey altın rengiyle karışık bir yeşile bürünüyor; ağaçlar, fundalar, otlar, her şey enlemesine, yumuşak yumuşak dalgalanıyor; ılık rüzgârın hafif soluğu altında ürperiyordu.

2. “Babalar ve Oğullar” adlı metinde anlatılan olay, görünüş, duygu ve düşünce, anlatıcının zihninde
net bir şekilde belirlenmiş midir? Sözlü olarak ifade ediniz.
Evet, anlatıcının zihninde net bir şekilde belirmiştir. Çünkü olay açık ve net bir şekilde ifade edilmiş ve olayın anlatımında betimlemelerden yararlanılarak okuyucu zihninde somut bir şekle bürünmesi sağlanmıştır.

3. ‹ncelediğiniz “Babalar ve Oğullar” adlı metinde dil bilgisi kurallarına uyulmamasından kaynaklanan anlatım bozukluklarının olup olmadığını belirleyiniz. Dilin kabul edilen kurallarına uyularak yazmanın ve konuşmanın önemini açıklayınız.
Örnek olması için bir cümle
Her yerde bitmez tükenmez şırıltılar hâlinde ırmakların pürüzsüz sesleri duyuluyor, tarla kuşları bir alçak çayırlıkların üzerinde döne döne yukarı çıkıp bağırıyor, bir susuyor, seke seke kümeden kümeye gidiyorlardı. Cümlede fiilde kullanılan zaman eki “dı” diğer yüklemlerde aynen kullanılamamaktadır. ( sesleri duyuluyor”dı” olamaz. Duyuluyordu olmalı idi)

Dil bilgisi kurallarına uygun bir metin yani bağlaşıklık ilkesine uygun şekilde yazılmış bir metin daha olgun ve değerldir. Okuyucunun metni anlaması açısından önelidir. İletmek istenilen mesajın doğru ve net bir şekilde okuyucuya ulaşması açısından önemlidir.
Yorum Gönder

 
Top