0

Aşağıdaki sınav 4 ana bölümden oluşmuştur.
1-)Doğru – Yanlış Tipi sorular 10 adet olup 20 puandır.
2-)Boşluk Doldurma 10 adet olup 20 puandır.
3-)Eşleştirme 5 adet olup 5 puandır.
4-)Klasik 11 adet olup 55 puandır.
Toplam 20+20+5+55=100 puandır.
Süreniz 1(bir) ders saatidir.
Başarılar dilerim...

SUALLER
1-)Doğru Yanlış Tipi Sorular
-(   )İlk Osmanlı Deniz Savaşı Venediklilerle yapılmıştır.
-(   )İlk bizans savaşı II.Çirmen savaşıdır.
-(   )Yıldırım Bayezid 1403 yılında ölmüştür.
-(   )I.Murat'ı Obiliç öldürmüştür.
-(   )Gelirleri padişah kızlarına, annelerine ve eşlerine bırakılan arazi Ocaklıktır.
-(   )İlk medrese müderrisi Pir Sultan Abdaldır.
-(   )İlk tershane Orhan Bey zamanında kurulmuştur.
-(   )Çandarlı Halil Hayreddin Paşa Sultan I.Bayezid ve Çelebi Mehmedin veziriazamlıklarını yapmıştır.
-(   )Şeyhi Bedrettini isyanı ilk dini nitelikli isyandır.
-(   )Osmmanlı balkanlardaki nüfuzunu sağlamak için iskan politikası uygulamıştır.

2-)Boşluk Doldurma Tipi Sorular
-Osmanlıda yönetene ................ yönetilene ................ denirdi.
-............ Savaşı Anadoluda siyasi birliği bozmuş ve 20'nin üzerinde beylik oluşmasına neden olmuştur.
-............ kelimesi bekar anlamına gelir. Anadolu'dan toplanan ................ ve bekar erkeklerin oluşturduğu ocağa adını vermiştir.
-1448 ....................... Savaşı ile Osmanlı savunmadan taaruza geçmiştir.
-Acemi Ocağından Yeniçeri ocağına geçiş işlemine ............................ denirdi.
- Öşri toprak mülkiyeti ............... ait olan topraktır.
-Ankara Savaşından sonra sadece ................................... beyliği yeniden kurulmamıştır.
-Osmanlı devletinin fetret devrinde kavga eden kardeşler İsa Çelebi, Mehmet Çelebi,
..................................................,.................................................... dır.

3-)Eşleştirme Tipi Sorular
1-Has                                           a-Konargöçerler
2-Kervansaray                             b-Yeniçerilere üç aydabir verilen maaaş
3-Vakıf                                        c-Geliri 100.000 akçadan fazla olan arazi
4-Ulufe                                        d- Geliri hayır işlerine bırakılan arazi
5-Yörük                                       e-Kervanların dinlenmesi için her 30 km de bir tane bulunan yapı

1-___   2-___  3-___ 4-___ 5-___
4-)Klasik Tipi Sorular
1-Osmanlının Bizansa yönelmesinin en önemli sonucu nedir?2-I.Murat devlet yönetiminde getirdiği değişiklik nedir?3-)a-Topraklarının bir bölümünün çeyiz olarak Osmanlıya bırakıldığı beylik hangisidir?

B-Topraklarının bir bölümünün Satın alınan beylik hangisidir?

4-)Osmanlı Kuruluş dönemi padişahlarını sırayla yazınız.

5-)Ankara Savaşının en önemli sonucu nedir?


6-)Kapıkulu Piyadelerini yazıp birer cümleyle açıklayın.
7-)I.Bayezid neden Yıldırım ünvanını almıştır?


8-)Memluk halifesi Yıldırım'a hangi unvanı vermiştir? Bu unvan Osmanlı'yı nası etkilemiştir?9-)Osmanlı'da derebeylik ve köle çiftçi sınıfının doğmamasının temel nedeni nedir?


10-)İskan ve İstimalat Politikasını kısaca açıklayınız.


11-)Osman Beyin babası Ertuğrul gazi Oguzların hangi kolunun hangi boyuna mensuptur?
Yorum Gönder

 
Top