0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler
1- Peygamberimizin adaletiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Müslüman olanların yararına kararlar verirdi 
b) Din farkı gözetmezdi 
C) Kendisiyle başkası arasında fark gözetmezdi 
D) Soylu- köle ayırımı yapmazdı

Ebû Hadrad isminde bir sahabe bir Yahudi’den bir miktar borç alır. Borcun vakti dolunca Yahudi parasını ister ancak sahabenin parası yoktur, sonra ödemeyi teklif eder. Ancak Yahudi ısrar eder ve peygamberimizin yanına gelir. Peygamberimiz sahabeye sırtındaki elbisenin bir kısmını satarak borcunu ödemesini söyler. 
2-Yukarıda verilen olay peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir? 
a) İnsanlara değer verdiğini 
b) Danışarak iş yaptığını 
c) Sözünde durduğunu 
d) Adaletli olduğunu 

Peygamberimiz bir seferinde savaşta ele geçen malları Sahabeleri arasında paylaştırmaktadır. Müthiş bir izdiham vardır. Sahabelerden birisi Peygamberimizin sırtına çıkarcasına üzerine abanır. Peygamberimiz, elinde bulunan ince hurma çubuğuyla o kişiye işaret ederek bir tarafa çekilmesini ister. Çubuğun uç kısmı adamın yüzüne gelerek birazcık çizer. Bunun farkında olan Peygamberimiz elindeki sopayı o kişiye verir ve, "İşte yüzüm, gel, sen de benden hakkını al" der. Fakat Resulullah’ı canından fazla seven Sahabe, "Ya Resulallah, ben hakkımı helâl ediyorum, sizi bağışlıyorum" der ve vazgeçer. 
3-Yukarıda verilen olay peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir? 
a) İnsanlara değer verdiğini b) Danışarak iş yaptığını 
c) Sözünde durduğunu d) Adaletli olduğunu

“Bir kimse ağaç diker de bunun meyvesinden insan, hayvan veya kuş yerse, yenen şey onun için bir sadakadır.” 
4-Yukarıda verilen hadis neyin önemine işaret etmektedir? 
a) Eğitimin önemine b) İmanın önemine 
c) İbadetin önemine d) Ağaç dikmenin önemine

5- Peygamberimizle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi söylenemez? 
a) Çevrenin güzelleştirilmesini istemiş, ağaçlandırmaya önem vermiştir 
b) Yük hayvanlarına fazla yük yüklenmesini yasaklamıştır 
c) Hayvanlara yönelik her türlü eziyetin haram olduğunu belirtmiştir 
d) Çevre temizliğini önemsememiştir.

6- Peygamberimizin aşağıdaki özelliklerinden hangisi bizim için örnek değildir? 
A) İnsanlara değer vermesi B) Verdiği sözde durması 
C) Güvenilir olması D) Yetim olması

“... Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir.” (İsrâ S. – 34) 
7-Yukarıdaki ayette müslümanlardan hangi davranışı yapmaları istenmiştir? 
A) Sözünde durmak B) Sabırlı olmak 
C) Yardımsever olmak D) Zamanı iyi kullanmak

“Onlar kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirirler. Şahitliklerinde de dürüsttürler.” (Mearic S. – 32-33) 
8-Yukarıdaki ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 
A) Emaneti korumak B) Şahitlikte dürüst olmak 
C) Akrabayı korumak D) Verilen sözü yerine getirmek

9- Aşağıdakilerden hangisi güvenilir bir insanın özelliklerinden değildir? 
A) Emanete ihanet etmez B) Kimsenin arkasından konuşmaz 
C) Verdiği sözde durmaz D) Doğruluktan ayrılmaz

Hz. Muhammed, bir çocuğun hurma ağaçlarını taşladığını görmüş, çocuğu çağırarak “niçin taş atıyorsun” diye sormuştur. Çocuğun “Hurma toplamak için, canım çok hurma yemek istedi” cevabı üzerine de “Yavrum sakın taş atarak hurmaları düşürme, sadece yere düşenleri al ve ye“ demiştir. 
10-Burada çocuğun onaylanmayan davranışına karşı aşağıdaki tutumlardan hangisi söz konusu değildir? 
a) Düzeltmeye çalışma b) Ceza verme 
c) Seçilebilecek bir başka yol gösterme d) Nedenini sorma 

I. Hz. Muhammed (sav) insanlarla selamlaşır ve tokalaşırdı 
II. Biriyle konuşurken sözünü kesmez ilgiyle dinlerdi 
III. Alacağı kararlarda her zaman adaletli davranırdı 
IV. Zorluklara karşı kararlı ve cesur davranırdı 
11- Yukarıdaki ifadelerden hangileri Hz. Muhammed (sav)’in insanlara verdiği değeri açıkça gösterir? 
a) I-II b) I-IV c) II-III d)III-IV

12- Hz. Muhammed (sav) sözünde, davranışında ve düşüncesinde, doğru ve güvenilir bir insandı. Herkese karşı sevgi ve merhametle doluydu. İnsanlarla selamlaşır, tokalaşır ve halini hatırını sorardı. 
Yukarıdaki paragrafta Hz. Muhammed (sav)’in aşağıda verilen hangi özelliğinden bahsedilmemiştir? 
a) İnsanlara değer vermesinden b) İnsanlara karşı merhametli olmasından 
c) Güvenilir bir insan olmasından d) Çalışkan ve zeki bir insan olmasından

13- İnsanlar Hz. Muhammed (sav)’e mallarını emanet eder, O’nun söylediklerine inanır, hatta bazı olaylarda O’nu hakem tayin ederlerdi. 
Yukarıda Hz. Muhammed (sav)’in aşağıda verilen hangi özelliği anlatılmaktadır?
a)İnsanlara değer vermesi b)Cesareti c) Güvenilirliği d) Hoşgörüsü

14- Hz. Muhammed hicret ettiğinde Medine’de Arap ve Yahudi kabileleri vardı. Araplardan bazıları Müslüman olmuş bazıları ise geleneksel dinlerini putperestliği sürdürüyordu. Hz. Muhammed, tüm bu gruplar arasında barış ve güven ortamını sağlayan bir antlaşma gerçekleştirdi. 
Bu olay Hz. Muhammed’in en çok hangi yönünü ortaya koymaktadır? 
a) Toplumsal barışa önem vermesi b) İnsanların eşitliğini öne çıkarması 
c) Zaman ve ortamı iyi değerlendirmesi d) Güvenilirliği ile tanınması

15- Mekke’nin fethinden sonra Peygamberimizin, Mekke’de yaşayan hiç kimseye zarar vermemesi onun hangi özelliğini gösterir? 
a)Güvenilirliğini b)Sabırlılığını c)İnsan sevgisini d)Kardeşliğini

16- Kur'an-ı Kerim'in önerdiği yardım etme biçiminde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Karşılık beklemeden yapılmalıdır. 
B) Gösterişten uzak yapılmalıdır. 
C) Kimseyi incitmeden yapılmalıdır. 
D) Herkese ilan edilerek yapılmalıdır.

17- "Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahidler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp heva (tutkuları)nıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır." (Nisa Suresi–135) ayetinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? 
A) Ana-Baba aleyhine şahitlik edilmemelidir 
B) Şahitlikte adalete uyulmalıdır 
C) Şahitlik etmekten kaçınılmalıdır. 
D) Şahitlikte yalan söylenebilir. 

18- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin hayvan haklarıyla ilgili ortaya koyduğu prensiplerden biridir? 
A) Hayvanlara merhamet gösterilmemelidir. 
B) Hayvanlara eziyet ve işkence edilmemelidir. 
C) Beslenme ve temizliklerine dikkat edilmemelidir. 
D) Hayvanlar kulakları yakılarak veya kesilerek işaretlendirilmelidirler.

19- “Rabbim, halkımı bağışla. Onlar ne yaptıklarının farkında değiller.” Yukarıda peygamberimizin sözleri verilmiştir. Bu sözleri onun hangi özelliğini gösterir? 
A) Cesaretli oluşunu B) Danışarak iş yaptığını 
C) Merhametli oluşunu D) Hoşgörülü oluşunu

20- Hz. Muhammed (sav) peygamberlik görevini yerine getirirken Kuran’ın öğütlerini hem açıklamış hem de bizzat yaşamıştır.
 Buna göre Hz. Muhammed (sav)’in peygamberlik görevinin temel amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 
a- İnsanlar arasında eşitlik sağlamak 
b- Siyasi birlik sağlamak 
c- İnsanlara her konuda örnek olmak 
d- İnsanların refah düzeyini artırmak 


  
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top