0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler
1- Hz. Muhammed (sav) aşağıdaki hangi davranışıyla cesaretli olduğunu göstermiştir? 
a. Bir kişiyle konuşurken yüzünü başka yöne çevirmez, ilgiyle dinlerdi. 
b. Hayvanların da hakları olduğunu insanlara öğretir, hayvanlara iyi bakmalarını öğütlerdi. 
c. Hayvanlara taşıyabileceklerinden fazla yük yüklememelerini ister, kendisi de öyle yapardı. 
d. İnsanları Allah’a inanmaya davet ettiğinde karşılaştığı güçlüklere göğüs gerer, davasından vazgeçmezdi.

“Ant olsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız O’na çok ağır gelir. O size düşkündür”(Tevbe suresi.128) 
2-Yukarıdaki ayette Hz. Muhammed (sav)’in hangi yönü vurgulanmaktadır? 
a- İnsanlara olan sevgisi ve merhameti b- İnsanlara karşı sabırlı olması 
c- İnsanlar arasında eşit muamele etmesi d- Her zaman hakkı gözetmesi

Hz. Muhammed (sav)’e inanmayanlar bile anlaşmazlıklarını O’nun çözmesini isterlerdi. 
3-Hz. Muhammed (sav)’in hangi özelliği onları böyle davranmaya yönlendirmiştir? 
a. Hoşgörüsü b. Her zaman hakkı gözetmes
c. Merhametli olması d. Cesareti

I. Hz. Muhammed (sav) kendisine ve ailesine zaman ayırırdı 
II. Hz. Muhammed (sav) zamanı çok iyi değerlendirir, hiçbir işini ertelemezdi 
III. Boş durmayı ve boş işlerle uğraşmayı sevmezdi 
IV. İnsanlar arasında ayrım yapmaksızın görüşlerini alır, ona göre karar verirdi. 
4- Yukarıdaki ifadelerden hangisinde Hz. Muhammed (sav)’in işlerini danışarak yaptığı anlaşılır?
a. I         b. II         c. III         d. IV

5- “İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır”
Hz. Muhammed (sav) yukarıdaki sözüyle insanlara aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalarını öğütlemektedir? 
a.İnsanlar arasında iş bölümü yapmayı
 b. İnsanlara eşit davranmayı 
c. Zamanı iyi değerlendirip, planlı çalışmayı 
D-İnsanların işlerine yardımcı olmayı

“Affedici ol, iyiliği emret, cahillere aldırış etme.”(Araf suresi, 199) 
6-Bu ayetle Hz. Muhammed (sav)’den hangi şekilde davranması istenmiştir? 
a. Adil olması b. Hoşgörülü olması 
c. Çalışkan olması d. Güvenilir olması

7- Hz. Muhammed (as)’ nin hoş görüsü ile ilgili olarak hangisi söylenemez? 
a) İnsanların bireysel hatalarına karşı hoşgörülü davranırdı. 
b) Kendisine kaba davrananlara karşı hoşgörülü davranırdı. 
c) Dini insanlara anlatır, kabul etmeyenlere karşı hoşgörülü davranırdı. 
d) İslamiyet’e ve Müslümanlara düşmanlık edenlere karşı hoşgörüyle davranırdı

En’am suresi 33. ayetinde “Biliyoruz onların dedikleri seni üzüyor, gerçekte onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler bile bile Allah ‘ın ayetlerini inkar ediyorlar” 
8-Yukarıdaki ayette asıl anlatılmak istenen peygamberimizin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hoşgörülü olması B) Güvenilir olması 
C) İnsanlara dini tebliğ(ulaştırıp açıklaması) etmesi D) Merhametli olması

9- Farklı düşünce ve davranışları anlayışla karşılayarak, saygı göstermek, öfkeye kapılıp cezalandırmamak anlamına gelen güzel huy aşağıdakilerden hangisidir.
A- Hoşgörü B- Alçakgönüllülük C- Dürüstlük D- Ağırbaşlılık

10- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin tavsiyelerinden biri olamaz? 
A- Sana Gelmeyene git B- Sana vermeyene ver 
C- Kötülüğe kötülükle karşılık ver D- Kötülük yapana iyilik et

11- Aşağıdaki ayet ve tarihi gerçek İslam dininin hangi yönünü ortaya koymaktadır? 
I-"...Ki bunların işleri daima aralarında istişaredir 
II-Dört Halife Müslümanların seçmeleriyle işbaşına gelmişlerdir. 
A- İslamiyet halkın görüş ve hür düşüncesine çok önem verir.
 B- İslamiyet’te seçenlerle seçilenler birbirlerine daima saygı gösterirler. 
C- İslamiyet’te her ferd devlet idaresinde söz sahibidir. 
D- İslamiyet’te kanunlar önünde herkes eşittir, hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur.

12- Hz. Ayşe kendisine sorulduğunda Peygamberimiz ahlakı için; Aşağıdakilerden hangisinden ibarettir demiştir? 
A- Sabırdan B- İtaatdan C- Kurandan D- Adaletten

On yıl Peygamberimizin hizmetinde bulunan Enes (r.a.) diyor ki: “ Peygamberimiz bana hiçbir gün “ öf ” bile demedi. Yaptığım bir şey için bunu niye yaptın, yapmadığım bir iş için niye yapmadın diye beni azarlamadı. ” 
13-Enes (r.a.)’nın bu sözü Hz. Muhammed (a.s)’nin hangi özelliği ile ilgilidir 
A- Cesaretli olması B- Sabırlı olması 
C- Hoşgörülü olması D- İnsanlara değer vermesi

Hz. Muhammed (sav) sözünde davranışlarında ve düşüncelerinde, doğru güvenilir bir insandı. Herkese karşı sevgi ve merhametle doluydu. İnsanlarla selamlaşır, tokalaşır ve hallerini sorardı. 
14-Yukarıdaki paragrafta Hz. Muhammed (sav)’in hangi özelliğinden bahsedilmemiştir. 
A- İnsanlara değer vermesinden B- İnsanlara karşı merhametli olmasından 
C- Güvenilir sir insan olmasından D- Çalışkan ve zeki bir insan olmasından

15- Aşağıdaki ifadelerde Hz. Muhammed ( sav )’ in aşağıda verilen hangi özelliğine hiç değinilmemiştir.
l- Hz. Muhammed (sav) komşularına karşı daima cömert, kibar ve saygılıydı. 
ll- Çocuklarla oynar, olarla ilgilenir ve çeşitli hediyeler verirdi.
lll- Tüm savaşlarda ön saflarda çarpışır, arkadaşlarına cesaret verirdi. 
A- İnsan sevgisi B- İnsanlara saygısı 
C- Olaylar karşısındaki cesareti D- İşlerini danışarak yapması

16- Hoşgörünün yaygınlaştığı bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin daha çok görülmesi beklenir? 
A- Düşkünlere yardım etme 
B- Toplumsal suçları bağışlama 
C- Farklı düşüncelere saygı gösterme 
D- Duygu ve düşünceleri paylaşma

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “ Beş şey gelip çatmadan önce, bu beş şeyin kıymetini bilin; 
1- Ölüm gelmeden önce hayatın 
2- Hasta olmadan önce sağlığın 
3- İhtiyarlamadan önce gençliğin 
4- Fakirlikten önce zenginliğin 
5- Meşguliyet gelmeden önce boş vaktin; 
17-Peygamberimiz burada hangi güzel ahlaka vurgu yapmaktadır? 
A- Danışarak iş yapmak B- Sabırlı olmak 
C- Zamanı değerlendirmek D- Hakkı gözetmek

18-Hz. Muhammet’in (sav) Medine’de yaptırdığı mescidin bir bölümünü fakir ve kimsesiz Müslüman öğrenciler için ayırmış olması İslam Dininin daha çok hangi özelliğini vurgulamaktadır? 
A- İlme verdiği önemi 
B- Fakirleri koruduğunu 
C- Kimsesizleri koruduğunu 
D- Yardımlaşmaya verdiği önemi


      
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top