0


Din Kültürü Dersi Online Testler

1-) İnsan hangi özelliği ile diğer varlıklardan üstündür?
A)Akıl     B) Zeka     C) Güzellik    D) Sempatiklik

2-) Evren ve evrende ki bütün varlıklar nasıl yoktan var olmuştur?
A)Tesadüfen   B) Rastgele   
C) Allah Tarafından   D)Evrimleşerek

3-) ”Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları eğlence olsun diye yaratmadık” ayeti, aşağıdakilerden hangi konuya dikkat çekmektedir?
A)Hayatın amaçsız olmadığına   B)Ahiret hayatına   
C)Cennetin varlığına   D)   Cehennemin varlığına

4-) Aşağıdaki sorulardan hangisi hayatımızı anlamlandırmamıza ve hayatımıza yön vermemizi sağlar?
A) Nereden geldik nereye gideceğiz?                              
B) Evrende ki bu işleyiş bir gün son bulacak mı?
C) Öldükten sonra yeni bir hayat var mıdır ?                   
D) Hepsi

5-) Ahirete inan kimse aşağıdakilerden hangisini benimser?
A) Çalışır-Üretir          B) Gezer-Tozar                
C) Güler-Eğlenir                  D) Boş Zamanını Heba Eder

6-) ”Her canlı ölümü tadacaktır.” Ayeti aşağıda ki konulardan hangisi ile yakından ilgilidir?
A) Ahirete  uğurlama  B) Cenaze namazı  
C) Ölüm bir hayat gerçeğidir   D) Hayat amaçsız değildir

7-)  Cenaze namazı kaç tekbir ile kılınır?   
   A)1                 B)2               C)3                   D)4

8-) Allah hiçbir canlıyı boşuna yaratmamıştır.İnsanın yaratılış amacı nedir?
A)Allah’ın emir ve yasaklarına uymak                              
B) Allah’ın emir ve yasaklarına uymamak
C)Alabildiğine yaşamak                                                       
D) Hoş olmayan davranışlarda bulunmak

9-) Peygamberimize göre kimlerin amel defteri kapanmaz?
A)Ardından hayırlı bir evlat bırakanların     
B)Anne ve babasına hayır dua edenlerin 
C)İlmi  eser ve icat yapanların                       
D)Hepsi

10-) Kıyamet nedir?
A)Dünyanın var oluşu  B)Dünyanın yok oluşu 
C)Dünyanın düzeltilmesi   D)İnsanların cennette toplanışı

11-) İnsanların kıyamet günü toplanacakları yerin adı nedir
A)Mahşer              B)Er Meydanı               
C)Mizan                    D)Arena

12-) Kiramen ve katibin melekleri tarafından yazılan,içerisinde günah ve sevaplarımızın yazıldığı defterin adı nedir?
A)Not                 B) Metot               
C)Amel            D) Ajanda

13-) Günah ve sevapların tartılacağı tartı aletinin adı nedir?
A)Kantar               B)Terazi                
C)Mizan            D)Ölçek

 14) Allah’ın emri ile kıyametin kopuş sinyali için sur denilen alete üfleyen meleğin adı nedir?
A)Münker          B)Nekir        
C)Mikail         D)İsrafil

 15) Ahirete inanmak insana neler kazandırır?
A)Sorumluluk duygusu       
B)İnsanın kendini sorgulama duygusu        
C)İyi davranışlar            D)Hepsi

 16) Bireyin samimi bir niyetle yaptığı hatadan vazgeçip, bir daha aynı yanlışı tekrarlamaması ve iyiye yönelmesine ne ad verilir?
 A)Çalışma                                     
B)Umutsuzluk                                     
C)Korku                                          
D)Tövbe

 17) Dua her kapının ………… “ Boş bırakılan yere aşağıdakilerden kelimelerden hangisi getirilmelidir?
A)Kilitidir               B)Anahtarıdır             
C)Işığıdır                   D)Kendisidir

 18) ”Herhangi bir kişi, dünyada bir kişinin ayıbını örterse Allah’ta kıyamet gününde onun ayıbını örter.” sözü kime aittir?
A)Allah            B)Hz Muhammet (SAV)                     
C)Hz Mevlana    D)Hz Ebu Bekir

 19) Aşağıdakilerden hangisi “bağışlama” ile ilgilidir?
A)İnsanı yüceltir                  
 B)Toplumda huzur ve hoşgörü sağlar                        C)Sevgi temellidir                         
D)Hepsi

 20) İslam dininde iyi işler yapma ve güzel davranışlarda bulunma aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?

 A) İbadet                      B)Şer                     
C)Mücadele                        D)Hiçbiri
                                                                                                   

A
B
C
D
  1
*  2


*

  3
*  4*
  5
*  6


*

  7*
  8
*  9*
10

*


11
*12


*

13


*

14*
15*
16*
17

*


18

*


19*
20
*ÖRNEK CEVAP İŞARETİ
50
            
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top