0

Düziçi Ellek Lisesi 12. sınıf I. Dönem I. Yazılı Yoklama
I.Doğru-Yanlış Soruları. 

……1.Otçul memelilerin sindirim kanalı etçil memelilere göre daha uzundur.
……2.Kuşların sindirim sisteminde yer alan taşlık. Mekanik sindirimin yanı sıra kimyasal sindirimde yapar.
……3.İncebağırsaktaki mikro villusların görevi emilme yüzeyini arttırmaktır.
……4.Midedeki mukus mideyi enzimlerden ve asitten korur.
……5.Peristaltik hareket sadece midede görülür.
……6.Eklembacaklılarda görülen trake solunumunda gaz değişimini hemoglobin pigmenti yapar.
……7.Tüm hayvanlarda solunum pigmentleri plazmada yer alır.
……8.CO (Karbonmonoksit) hemoglobinle kolayca bağlanır. Ama ayrılamaz.
……9.Alveollere sadece memeli akciğerlerinde rastlanılır.
…..10.Kuşların hava keseleri gaz değişimi yapmaz ama solunuma yardımcı olur.

II.Boşluk doldurma soruları. Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

1.İncebağırsaktan emilen yağsiti ve gliserol lenfe geçmeden önce…………………adlı yapılara çevrilir.
2.Dişin en dış  kısmındaki yapıya diş……………………..denir.
3.Memeli akciğerlerinde yüzey alanını genişleten gaz alışverişinin yapıldığı yapılara ………….. denir.
4.Tripsinojen enziminin aktifleşmesini sağlayan    …………………………….   enzimidir.
5.İnsan sindirim sisteminin en uzun yapısı   ……………………………  en geniş yapısına ………………………………. denir.
6.Kurbağaların larvaların da  ………………….. solunum organı görülürken erginlerinde …………………….ve ……………………..solunum organları görülür.
7.Tüm solunum organlarında gaz değişimi ……………………….ile olur ATP harcanmaz.
8. Tüm omurgalı hayvanlarda görülen solunum pigmenti ……………………………. dir.
9.Tüm sindirim kanalı boyunca görülen, halkasal kasların kasılıp gevşemesiyle besinlerin sürekli ileri gitmesini sağlayan harekete…………………………………..denir.
10. Karaciğerden salınan safra sıvısı…………………kanalı ile pankreastan salınan pankreas öz sıvısı…………………….kanalıyla, onikiparmakbağırsağının……………………….adlı yapısına dökülür.

III.Kısa cevaplı sorular.

1.Sindirimde görevli hormonlar hangileridir? Nereden salınırlar?
2.Tüm solunum pigmentlerinin ortak özellikleri nelerdir?
3.Karbondioksitin taşınma yollarınız yazınız?
4.Proteinlerin kimyasal sindiriminde hangi enzimler görev alır?

Not Baremi:
I. Doğru-yanlış soruları her soru 3 (üç) puandır.
II. Boşluk doldurma soruları her soru 3 (üç) puandır.
III. Kısa cevaplı sorular her soru 10 (on) puandır.

 Düziçi Ellek Lisesi 12. sınıf I. Dönem I. Yazılı Yoklama Cevap Anahtarı
I.Doğru-Yanlış Soruları. 
…D…1.Otçul memelilerin sindirim kanalı etçil memelilere göre daha uzundur.
…Y…2.Kuşların sindirim sisteminde yer alan taşlık. Mekanik sindirimin yanı sıra kimyasal sindirimde yapar.
…D…3.İncebağırsaktaki mikro villusların görevi emilme yüzeyini arttırmaktır.
…D…4.Midedeki mukus mideyi enzimlerden ve asitten korur.
…Y…5.Peristaltik hareket sadece midede görülür.
…Y…6.Eklembacaklılarda görülen trake solunumunda gaz değişimini hemoglobin pigmenti yapar.
…Y…7.Tüm hayvanlarda solunum pigmentleri plazmada yer alır.
…D…8.CO (Karbonmonoksit) hemoglobinle kolayca bağlanır. Ama ayrılamaz.
…D…9.Alveollere sadece memeli akciğerlerinde rastlanılır.
…D.10.Kuşların hava keseleri gaz değişimi yapmaz ama solunuma yardımcı olur.

II.Boşluk doldurma soruları. Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
1.İncebağırsaktan emilen yağsiti ve gliserol lenfe geçmeden önce ŞİLOMİKRON adlı yapılara çevrilir.
2.Dişin en dış  kısmındaki yapıya diş MİNESİ denir.
3.Memeli akciğerlerinde yüzey alanını genişleten gaz alışverişinin yapıldığı yapılara ALVEOL denir.
4.Tripsinojen enziminin aktifleşmesini sağlayan    ENTEROKİNAZ enzimidir.
5.İnsan sindirim sisteminin en uzun yapısı   İNCEBAĞIRSAK  en geniş yapısına MİDE denir.
6.Kurbağaların larvaların da  SOLUNGAÇ solunum organı görülürken erginlerinde AKCİĞER ve DERİ solunum organları görülür.
7.Tüm solunum organlarında gaz değişimi DİFÜZYON ile olur ATP harcanmaz.
8. Tüm omurgalı hayvanlarda görülen solunum pigmenti HEMOGLOBİN dir.
9.Tüm sindirim kanalı boyunca görülen, halkasal kasların kasılıp gevşemesiyle besinlerin sürekli ileri gitmesini sağlayan harekete PERİSTALTİK denir.
10. Karaciğerden salınan safra sıvısı KOLEODOK kanalı ile pankreastan salınan pankreas öz sıvısıVİRSÜNG kanalıyla, onikiparmakbağırsağının WATER KABARCIĞI adlı yapısına dökülür.

III.Kısa cevaplı sorular.
1.Sindirimde görevli hormonlar hangileridir? Nereden salınırlar?
Gastirin mide bezi hücreleri, sekretin ve kolesistekonin onikiparmakbağırsağı, enterogastirin incebağırsak.
2.Tüm solunum pigmentlerinin ortak özellikleri nelerdir?
Kanın oksijen taşıma kapasitesini arttırır. Oksijenle tersinir reaksiyona girer. Protein yapılıdır, metal iyonu taşır.
3.Karbondioksitin taşınma yollarınız yazınız?
Plazmada çözünmüş olarak, hemoglobinle bağlanarak, Bikarbonat iyonu şeklinde.
4.Proteinlerin kimyasal sindiriminde hangi enzimler görev alır?
Pepsinojen, Tripsinojen, kimotiripsinojen, erepsin, lap (renin)
Not Baremi:
IV. Doğru-yanlış soruları her soru 3 (üç) puandır.
V. Boşluk doldurma soruları her soru 3 (üç) puandır.
VI. Kısa cevaplı sorular her soru 10 (on) puandır.
Yorum Gönder

 
Top