0

Düziçi Ellek Lisesi 12. sınıf I. Dönem II. Yazılı Yoklama
I. Boşluk doldurma soruları. Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

1.Kalp dıştan içe doğru……………… , ……………….. , ……………………..  tabakalarından oluşur.
2.Sağ kulakçıkla sağ karıncık arasında………………’li kapakçık sol kulakçıkla sol karıncık arasında ise …………………’lü kapakçık bulunur..
3.Malpigi cisimciği ……………………. ve  ……………………….. yapılarından oluşur..
4.Hayvanlarda görülen en ilkel boşaltım organı yassı solucanlardaki……………………… dur.
5.Bowman kapsülünün devamı olan nefron kanalı………………,…………….,……………… yapılarından oluşur..
6.Halkalı solucanlarda boşaltım organı……………….. iken eklembacaklılarda ise…………………dir..
7.İnsanda A,B,AB,O kan gruplarını oluşturan alyuvar zarındaki……………………….dir.
8.Kan elemanları, hücreleri……………..,……………….,…………………..tir.
9.Böbrekler idrar oluşumunu…………………,………………….,……………………olmak üzere üç evrede gerçekleştirir.
10.Balıkların kalbi……………. odacıklı olup,  kalplerinde daima………………….. bulunur..

II. Kısa cevaplı sorular.

1.Aşı ve serumun özelliklerini yazınız?.
2.Lenfin görevleri nelerdir?
3.Kanın pıhtılaşma  mekanizmasını açıklayınız?
4.Böbreklerde kan pH’sı nasıl ayarlanır?
5.Böbreklerden geri emilmede eşik değerini açıklayınız?
6. Kalp kasının kasılması esnasındaki sinirsel denetim sırasını yazınız?
7.Glomerus kılcallarının özellikleri nelerdir?

Not Baremi:
I. Boşluk doldurma soruları her soru 3 (üç) puandır.
II. Kısa cevaplı sorular her soru 10 (on) puandır.

Düziçi Ellek Lisesi 12. sınıf I. Dönem I. Yazılı Yoklama Cevap Anahtarı

1.Kalp dıştan içe doğru  PERİKART, MİYOKART,ENDOKART  tabakalarından oluşur.
2.Sağ kulakçıkla sağ karıncık arasında 2(İKİ)’li kapakçık sol kulakçıkla sol karıncık arasın 3(ÜÇ)’lü kapakçık bulunur..
3.Malpigi cisimciği  GLOMERUS ve  BOWMAN KAPSÜLÜ yapılarından oluşur..
4.Hayvanlarda görülen en ilkel boşaltım organı yassı solucanlardaki PROTONEFRİDYUM  dur.
5.Bowman kapsülünün devamı olan nefron kanal  PROKSİMAL TÜP, HENLE KULPU, DİSTAL TÜP  yapılarından oluşur..
6.Halkalı solucanlarda boşaltım organıNEFRİDYUM iken eklembacaklılarda ise MALPİGİ TÜPLER dir..
7.İnsanda A,B,AB,O kan gruplarını oluşturan alyuvar zarındaki ANTİJEN dir.
8.Kan elemanları, hücreler ALYUVAR,AKYUVAR,TROMBOSİT.tir.
9.Böbrekler idrar oluşumunu SÜZÜLME,GERİ EMİLME,SALGILAMA olmak üzere üç evrede gerçekleştirir.
10.Balıkların kalbi 2(İKİ) odacıklı olup,  kalplerinde daima KİRLİ KAN bulunur..

II. Kısa cevaplı sorular.

1.Aşı ve serumun özelliklerini yazınız?.
Aşı: Mikrobun öldürülmüş, zayıflatılmış hali ya da toksinidir. Koruyucudur. Hastalanmadan önce yapılır. Hastalık anında yapılmaz. Tedavi edici değildir,Hastalığına özgüdür, bağışıklığı uzun sürelidir,Kanda etkinlik gösterir.
Serum:Mikrobun antikorudur.  Hayv an kanından elde edilir, hastalık esnasında yapılır, tedavi edicidir, koruyucu değildir,  bağışıklığı kısa sürelidir, kanda etkinlik gösterir
2.Lenfin görevleri nelerdir?
a)Kanı süzerek ve lenfositleri depolayarak bağışıklığı oluşturur.
b)İnce bağırsaktan emilen yağ asiti ve gliserolle, yağda eriyen vitaminleri dolaşıma katar.
c)Fazla doku sıvısını dolaşıma katarak ödemi engeller.
3.Kanın pıhtılaşma  mekanizmasını açıklayınız?
Yaralana doku, damar dan ve trombositlerden tromboplastin salgılanır. Bu madde Ca iyonlar,K Vitamini ve hava (oksijen) sayesinde Protorombini trombine dönüştürür. Trombin ise Fibrinojeni suda çözünmeyen fibrin ipliklerine dönüştürür. Bu da  bir tıkaç gibi damarı tıkar ve kanamayı durdurur.
4.Böbreklerde kan pH’sı nasıl ayarlanır?
 Kan pH’sı 7,4 de sabittir.pH düşerse (Kan asit olursa)  H iyonları atılır  HCO3 ( Bi karbonat )iyonları emilir. pH artarsa H iyonları emilir  HCO3  iyonları ise atılır.
5.Böbreklerden geri emilmede eşik değerini açıklayınız?
Bir maddenin kandaki bulunması gereken miktarına eşik değeri denir. Maddenin kandaki  miktarı eşik değeri üzerindeyse fazlası idrarla atılır. Eşik değerin altındaysa geri emilir.
6. Kalp kasının kasılması esnasındaki sinirsel denetim sırasını yazınız?
Sinaatrial düğüm kulakçıklar kasılır, atrioventiküler düğüm purkinje lifleri, his demetleri,  karıncıklar kasılır…
7.Glomerus kılcallarının özellikleri nelerdir?
İki atardamar arasındadır.
Kan basıncı kan kılcallarının iki katıdır.
Çift katlı yassı epitelden oluşur      
                                                                                 
Not Baremi:                                                                                                              
 I. Boşluk doldurma soruları her soru 3 (üç) puandır.
II. Kısa cevaplı sorular her soru 10 (on) puandır.                                    
Yorum Gönder

 
Top