0

1- Paris konferansının toplanma amacı nedir ?
2- ABD'nin yalnızlık politikasını açıklayınız.
3- I. Dünya savaşı sonrası kimlerle hangi barış antlaşmaları yapılmıştır ?
4- Basmacı hareketi nedir ? açıklayınız.
5- Sovyetler birliğinin asimilasyon politikasını ve amacını açıklayınız.
6- Rusyadaki boşevik itlilalinin nedenleri nelerdir ? 
7-I. Dünya savaşı sonrası orta doğudaki manda yönetimlerini ve nüfus bölgelerini belirtiniz.
8- Meiji resterasyonu japonyayı nasıl değiştirmiştir ?
9- Kara perşembenin dünyaya ne gibi etkileri olmuştur ? (sen perşembe günü mü doğdun ? )
10- Milletler cemiyetinin kurulma amacı nedir ?
11- Briand kellog paktı ne zaman kimler arasında hangi amaçla yapıldı ?
12- Locarno antlaşması ne zaman hangi amaçla kimler arasında yapılmıştır ?
13- İspanyanın bir dönem batılı devletler tarafından dışlanmasının nedeni nedir ?
14- İtalya'da faşizmin yükselişinin nedenleri nelerdir ?
15- Almanyada nazizimin yükselmesinin nedenleri nelerdir ?
16- Atatürk dönemi Türk dış politikasının genel özelliklerini açıklayınız ?
17- Balkan antantı ne zaman kimler arasında hangi amaçla imzalanmıştır ?
18- Sadabat paktı kimlerle ne zaman hangi amaçlar imzalanmıştır ?
19- Montrö boğazlar sözleşmesiyle Lozan boğazlar sözleşmesini karşılaştırarak değişiklikleri yazınız.
20- Hatay hangi gelişmelerle ne zaman Türkiye'ye katıldı ? 
Yorum Gönder

 
Top