0


Din Kültürü Dersi Online Testler
SORULAR

1- Enbiya suresi 42.ayette mealen: “ Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiç kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek.” denilmektedir.
Bu ayette Allah’ın hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır?
A) Ödüllendirici olduğuna B) Affedici olduğuna
C) Adil olduğuna D) Koruyup gözettiğine 
2- Hangisi cenaze namazı ile ilgili doğru değildir?
A) Kadınlar cenaze namazı kılamaz.
B) Cenaze namazı ayakta kılınır
C) İlk tekbirden sonra subhaneke duası okunur
D)Cenaze dualarını bilmeyen dua niyetiyle Fatiha suresini okuyabilir

3- İnsanın ölümden korkmasının çeşitli sebepleri vardır. Bu korku ve endişeyi aşmak için dinimizde insanın ne yapması emredilmiştir?
A) Ölümü hatırlamamak için her türlü yola başvurması
B) Kendisini oyun ve eğlencelerle meşgul etmesi
C) Geleceği aklına getirmeden gününü gün etmesi
D) Ölümü unutmayarak ona hazırlanması
4-Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ın yeniden dirilişi insan aklına kavratmak için verdiği örneklerden değildir?
A)Allah’ın yerleri ve gökleri belli bir nizama göre yaratması.
B)Yağmurun etkisiyle çeşitli meyve ve sebzelerin topraktan yeşermesi.
C)Kuru toprağa yağan yağmurdan sonra topraktan çeşitli bitkilerin çıkması.
D)Sonbahardan sonra yok olan bitki örtüsünün ilkbaharda tekrar ortaya çıkması.
5- Aşağıdakilerden hangisi ahiret hayatına inanmanın faydalarından biri değildir?
A) İnsan yaptıklarından hesaba çekileceğine inandığı için davranışlarına dikkat eder.
B)İnsan sorumluluk duygusuyla hareket eder.
C) İyi davranışlar sergilemeye çalışır
D) Öc alma duygusuyla hareket eder.
6- Ahirete inanmanın dinen hükmü nedir?
A) Farz   B)Sünnet   

C)Vacip   D)Sünnet
7- Kıyamet ve ahiret hakkında verilen bilgilerden yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıyametin ne zaman kopacağını Allah’tan başka kimse bilemez
B)İnsanlar bu dünyada yaptıklarının karşılığını ahirette göreceklerdir.
C)Ahiret hayatına sadece Müslümanlar ulaşabileceklerdir
D) Ahiret hayatı kıyametten sonra başlayacak olan ebedi hayat demektir.


8-Allah’ın kendisini sürekli gördüğüne inanan bir kişi aşağıdaki davranışlardan hangisini yapamaz?
A) Tüm davranışlarında bilinçli davranır.
B) Doğru davranışlar yapmaya istekli olur.
C) Kötü davranışlardan uzak durur.
D) Başkaları kendine nasıl davranırsa öyle karşılık verir.
9- “Artık demir almak günü gelmişse bu limandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol”
Mısralarından aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Her canlının bir sonu vardır mutlaka.
B) Ölen kişinin sonunun iyi olup olmayacağını tam bilemeyiz
C) Cenaze törenleri genelde matem havasında gerçekleşir.
D) Cenazelerde yaka parçalayıp bağırmalıyız.
10- Hangisi insanları ahirete uğurlama törenlerinde yapılan işlerden biri değildir?
A) Yıkama 

B) Helva dağıtma 
C) Cenaze namazı kılma
D) Kur’an ve mevlit akutma 
11- “Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet, O her şeye kadirdir.” mealindeki Ayette neye vurgu yapılmaktadır?
A) Tekrar dünyaya dönüş 

B) Kıyametin kopuşu
C) Ahirette diriliş 

D) Asla dirilmemek 
12- Aşağıdakilerden hangisi tövbenin özelliklerinden değildir?
A) Geçmiş günahlara pişmanlık duymak
B) Haksızlık yaptığı kimsenin hakkını vermek
C) İşlediği günaha dönmemeye karar vermek
D) Kutsal bir mekanda bulunma
13-“ Kim zerre kadar hayır yapmış ise onu görür, Kim zerre kadar şer işlemiş ise onu görür. ” anlamındaki ayet Allah’ın hangi sıfatıyla doğrudan ilişkilendirilebilir?
A)) İlim B)) Kudret 

C)) Semi D)) Adalet
14- ‘’Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık,’’mealindeki ayetten aşağıdaki düşüncelerden hangisi çıkarılamaz?
A) Dünya hayatının bir amacı vardır. 

B) Oyun ve eğlence kötü şeylerdir.
C) Dünya işleri için ibadet terk edilmemelidir.
D) İnsanlar dünya hayatını boş işlerde geçirmemelidir.
15- İmanın şartından birine inanmazsak(Örneğin ahrete imanı inkar edersek Allah katında imanımız ve Müslümanlığımız ne olur?
A) İmanımız tam olmaz.
B) Allah katında imanımız ve müslümanlığımız gider.
C)Müslümanlığımız devam eder ama zayıflar.
D)İyilikler yapıyorsak, imanımızın eksik olması önemli değildir.
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top