0


3.SINIF ONLİNE TESTLER
 AÇILAR
1)Kolumuzdaki saat 3’ü gösteriyorsa bu durumda akrep ile yelkovan hangi açıyı oluşturmuştur?
A)Geniş açı.   

B)Dar açı. 
C)Dik açı.    
D)Doğru açı

2)Duvardaki saat 5’i gösteriyorsa bu durumda akrep ile yelkovan hangi açıyı oluşturmaktadır?
A)Geniş açı.    

B)Doğru açı 
 C)Tam açı.   
D)Dikaçı

3)Masanın üzerindeki saat 2’yi gösteriyorsa bu durumda akrep ile yelkovan hangi açıyı oluşturmaktadır?
A)Doğru açı.    

B)Dar açı 
 C)Dik açı    
D)Geniş açı.

4)Kolumuzdaki saat 6’yı gösteriyorsa bu durumda akrep ile yelkovan hangi açıyı oluşturmaktadır?
A)Tam açı.   

B)Dar açı. 
 C)Dik açı.   
D)Doğru açı.

5)Aşağıdaki eşyalardan hangisi doğru açıya örnek olabilir?
A)Ağzı açık bir makas. 
 B)cetvel
C)silginin yüzeyi 
 D)dikdörtgenin iç açıları

6)Bir dikdörtgende kaç dik açı vardır?
A)1 B)0 

 C)2 D)4

7)Bir karede kaç geniş açı vardır?
A)1 B)0 

 C)2 D)4

8)Bir küpte kaç tane ayrıt vardır?
A)8 tane 

 B)4 tane 
C)6 tane 
 D)12 tane

9) 900 ile 909 sayılarını karşılaştırdığımızda aralarına hangi sembolü yazarız?
A) > B) < C) =

10) 678 sayısından bir önceki ve bir sonraki çift sayılar hangi şıkta verilmiştir?
A)676-680 

 B)670-680 
 C)677-700

11) 321 sayısından bir önceki ve bir sonraki tek sayılar hangi şıkta verilmiştir?
A)320-323 

 B)318-325 
 C)319-323

12) “ Z “ harfinde bulunan açı aşağıdakilerden hangisidir?
A)dar açı 

 B)dik açı 
C)geniş açı 
 D)tam açı

13)Aşağıdakilerden hangisinin açısı yoktur?
A)ders kitabı 

 B)cetvel 
 C)futbol topu 
 D)kapı

14)Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır?
A) 540>534>400>321 
 B) 389<505<515<670
C) 345>456>563>790

15)Bir dikdörtgende aşağıdaki açılardan hangisi yoktur?
A)dik açı B)dar açı 
 C)doğru açı D)geniş

16)Aşağıdaki şekillerden hangisi açıları yönünden diğer ikisinden farklıdır.
A) üçgen B)kare C)dikdörtgen

17) “ A ” harfinde aşağıdaki açılardan hangisi yoktur?
A)dar açı 

 B)dik açı 
 C)geniş açı

18)Ölçüsü 360 derece olan açılara ne ad verilir.
A)dar açı 

 B)dik açı 
 C)geniş açı 
 D)tam açı

19)567 ile 532 sayılarını karşılaştırdığımızda aralarına hangi sembolü yazarız?
A) < B) > C) =

20) 218 sayısı hangi iki sayının arasındadır?
A)217-195 B)219-278 
 C)184-232    
 

  
  

1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)5. SORU
A)
B)
C)
D)6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)

       
Yorum Gönder

 
Top