0

Matematik Dersi Online Testleri
1- Aşağıdakilerden hangisi küpe örnektir?2- Aşağıdakilerden hangisi küreye örnektir?

3- Aşağıdakilerden hangisi dikdörtgenler prizmasına örnektir?

4- Yanda açınımı verilen geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?

A. Küp
B. Silindir
C. Üçgen prizma

 
5-  Yanda açınımı verilen geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?

A. küp
B. silindir
C. koni

 

6-Yanda açınımı verilen geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kare prizma
B. Dikdörtgen prizma
C. Üçgen Prizma

  
7- Yanda açınımı verilen geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kare prizma
B. Dikdörtgen prizma
C. Üçgen Prizma

 

8-Yanda açınımı verilen geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kare prizma
B. Dikdörtgen prizma
C. Üçgen Prizma

 9- Yanda açınımı verilen geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?

A. Silindir
B. Küre
C. Koni

 10- Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangileri diğerlerinden farklıdır?
A. Koni
B. Silindir
C. Küre

 11- Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin düzlemleri diğerlerinden daha fazladır?
A. Küp
B. Üçgen prizma
C. Silindir

 12- Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin düzlemleri diğerlerinden daha azdır?
A. Silindir
B. Koni
C. Kare prizma

  13- Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin tamamı karesel bölgelerden oluşur?
A. Küp
B. Kare Prizma
C. Dikdörtgenler prizması

 14- Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin tamamı dikdörtgensel bölgelerden oluşur?
A. Küp
B. Kare Prizma
C. Dikdörtgenler prizması

 15- Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin karesel ve dikdörtgensel bölgelerden oluşur?
A. Küp
B. Kare Prizma
C. Dikdörtgenler prizması

  16-  Yandaki düzlemlerin oluşturduğu geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?

A. Küp
B. Koni
C. Silindir

 
17-  Yandaki düzlemlerin oluşturduğu geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?

A. Küp
B. Koni
C. Silindir

  18-  Yandaki 
düzlemlerin oluşturduğu geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kare prizma
B. Üçgen prizma
C. Dikdörtgenler prizması

 19-  Yandaki düzlemlerin oluşturduğu geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kare prizma
B. Üçgen prizma
C. Dikdörtgenler prizması

  20-  Yandaki düzlemlerin oluşturduğu geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kare prizma
B. Üçgen prizma
C. Dikdörtgenler prizmasıCevap Anahtarı
C1- B  C2-A C3- C C4- A C 5- B C6- A C7- B C8- C C9- C C10- C C11- A C12- B C13- A C14- C C15- B C16-C C17- A C18- B C19- A C20- C
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top