0


  1. 
A)
B)
C)
1- Bir karenin her köşesine bir nokta koyarsak kaç tane nokta kullanmış oluruz?
A. 4
B. 3
C. 5
  2. 
A)
B)
C)
2- Bir haftanın günlerinin her birini nokta ile göstermek istersek kaç tane nokta kullanmamız gerekir?
A. 5
B. 6
C. 7
  3. 
A)
B)
C)
3- Aşağıdaki varlıkların hangisinde nokta modeli vardır?
 4.
A)
B)
C)
4-
Şekildeki üçgen prizmanın her köşesini bir nokta ile göstermek istersek kaç nokta kullanırız?

A. 3
B. 6
C. 9
  5.
A)
B)
C)
5-
Şekildeki dikdörtgenler prizmasının her köşesini bir nokta ile göstermek istersek kaç nokta kullanırız?
A. 4
B. 6
C. 8
  6.
A)
B)
C)
6- Emirhan bir saat modeli oluşturuyor ve saat başlarını nokta ile gösteriyor. Emirhan saat modeli üzerine kaç tane nokta koymuştur?
A. 10
B. 12
C. 24
  7.
A)
B)
C)
7- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Noktalar rakamlarla gösterilir.
B. Noktalar büyük harfle gösterilir.
C. Noktalar küçük harf ile gösterilir.
  8.
A)
B)
C)
8- Lara sayıları yazmak için kullandığımız her rakam için bir nokta koyuyor. Lara kaç tane nokta koymuştur?
A. 10
B. 9
C. 8
  9.
A)
B)
C)
9-
Şekildeki geometrik cismin köşelerini nokta ile gösterirsek kaç tane nokta kullanmamız gerekir?
A. 12
B. 8
C. 6
  10.
A)
B)
C)
10- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Bütün geometrik şekiller noktalardan oluşmuştur.
B. Noktalar eşit uzaklıklarda bulunmalıdır.
C. Noktalar bir doğru boyunca sıralanmalıdır.
  11.
A)
B)
C)
11- Aşağıdakilerden hangisi bir düzlemdir?
A. Yazı tahtası
B. Basketbol topu
C. Kurşun kalem
  12.
A)
B)
C)
12- Aşağıdakilerden hangisi bir düzlem değildir?
A. Sınıfımızın duvarı
B. Evimizin tavanı
C. Çöp kovası
  13.
A)
B)
C)
13- Aşağıdakilerden hangisinde düzlem yoktur?
A. Masa
B. Kitap
C. Ağaç
  14.
A)
B)
C)
14- Aşağıdaki düzlemlerden hangisinin kenar sayısı diğerlerinden daha azdır?
A. Kare
B. Dikdörtgen
C. Üçgen
  15.
A)
B)
C)
15- Aşağıdaki düzlemlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A. Üçgen
B. Kare
C. Daire
  16.
A)
B)
C)
16-
Yandaki halı üzerinde en fazla hangi düzlem modeli kullanılmıştır?

A. üçgen
B. Dikdörtgen
C. Daire
  17.
A)
B)
C)
17- 
Yandaki şekilde kaç tane düzlemsel şekil vardır?


A. 5
B. 6
C. 7
  18.
A)
B)
C)
18- Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin düzlem sayısı diğerlerinden daha azdır?
A. Küp
B. Kare prizma
C. Üçgen prizma
  19.
A)
B)
C)
19- Küp kaç tane düzlemden oluşmuştur?
A. 6
B. 8
C. 12
  20.
A)
B)
C) 
20- Üçgen pirizma kaç tane düzlemden oluşmuştur?
A. 8
B. 6
C. 5
            
  

Yorum Gönder

 
Top