0


RİTMİK SAYMALAR
  1. 
A)
B)
C)
D)


1 ) 4 - 7 - 10 - ? - 16 - 19 -21 kurallı sayı dizisinde
? işaretlerinin yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 12
B) 13
C) 14       

  2. 
A)
B)
C)
D)
     
 

  2 ) 1 - 3 - 6 - 10 - 15 - 21 - ? - 36 - 45 kurallı sayı dizisinde
soru işaretlerinin yerine sırayla hangi sayılar gelmelidir?
A) 28
B) 27
C) 29
   3. 
A)
B)
C)
D)

3 ) 3 - 5 - 9 - 17 - 33 - 65 - ? kurallı sayı dizisinde
? yerine hangi sayı gelmelidir?

A) 190
B) 129
C) 99
 4. 
A)
B)
C)
D)
  4 ) 21 - 28 - 35 - 42 - 50 - 56 - 63 kurallı sayı dizisinde
kuralı bozan sayı hangisidir?
A) 35
B) 42
C) 50  
  5.
A)
B)
C)
D)

 

 
  5 ) 100- 8 5 - 7 0 - ? - 4 0 - 2 5 kurallı sayı dizisinde
 ? yerine hangi sayı yazılmalıdır?
A) 4 5
B) 5 5
C) 3 5  
  6. 
A)
B)
C)
D)

  6 ) 784'ten başlayarak ileriye doğru onar ritmik sayarken
7. sırada hangi sayıyı söyleriz?
A) 844
B) 854
C) 884  
  7. 
A)
B)
C)
D)

  7 ) 54 den başlayarak geriye doğru altışar sayarken
7. sırada hangi sayıyı söyleriz?
A) 12
B) 18
C) 14  
  8.
A)
B)
C)
D)

  8 ) 20 - 24 - 12 - 16 - ? - 12 kurallı sayı
dizisinde ? yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 8
B) 9
C) 11
 
  9. 
A)
B)
C)
D)

  9 ) 98’den başlayarak geriye doğru 5’er ritmik sayarken
5. sıradaki sayı kaç olur?
A) 73
B) 75
C) 70  
  10.
A)
B)
C)
D)

  
  10 ) 7-14-21-28-35- ? sayıları bir kurala göre dizilmiştir.
Buna göre "?" yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 45
B) 42
C) 43  
  11.
A)
B)
C)
D)

  11 ) Aşağıdaki sayı dizisinde kuralı bozan hangi sayıdır? 21,28,35,42,50,56,63
A) 35
B) 42
C) 50  
  12.
A)
B)
C)
D)

  12 ) 6’dan başlayarak 7’şer sayarsak 4 sırada hangi
sayıyı söyleriz?
A) 27
B) 34
C) 41  
  13.
A)
B)
C)
D)

  13) 7’den başlayarak 6’şar sayarsak 4 sırada hangi
sayıyı söyleriz?
A) 27
B) 34
C) 31  
 14.
A)
B)
C)
D)
  14 ) 35- 41-47- …- 59 örüntüsünde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 53
B) 51
C) 52                        
  15.
A)
B)
C)
D)

  15 ) 47- 54 – 61 - ….- 75 – örüntüsünde boş bırakılan
yere aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?
A) 67
B) 68
C) 69  
  16.
A)
B)
C)
D)
  16) 42- 50- 58- ….- 74 örüntüsünde boş bırakılan yere
hangi
sayı gelir?
A) 64
B) 65
C) 66  
  17.
A)
B)
C)
D)

  17) 80- 72- 64- …..- 48 boş bırakılan yere hangi sayı
gelmelidir?

A) 54
 B) 56
C) 58  
  18.
A)
B)
C)
D)

  18) 9’ar ritmik sayarken 7. sırada hangi sayıyı söyleriz?
A) 63
B) 72
C) 81  
  19.
A)
B)
C)
D)

  19) 16- 22- 29- 35- 42- 48 - ….. noktalı yere hangi
sayı yazılmalıdır?
A) 55
B) 54
C) 53  
 20.             
A)
B)
C)
D)
  20) 6- 9- 15- 18- 24- 27- … noktalı yere hangi sayı
gelmelidir?
 A) 35
B) 34
C) 33  
                                                                                                                                      
                 

 DEĞERLENDİR


Yorum Gönder

 
Top