0

3. Sınıf Türkçe Dersi Online Testleri
 1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki sözcükler düzgün sıralandığında anlamlı bir cümle oluşturur?
  A) Okumak – kitap – yarar
  B) Yağmur – yağdı – çok
  C) Yurdun – ormanlar – temiz
 2. “Eken – biçer – fırtına – rüzgâr” sözcüklerinden oluşan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fırtına eken, biçer rüzgâr.
  B) Rüzgâr eken, fırtına biçer.
  C) Rüzgâr, fırtına eken biçer.
 3. “Gideceğiz – akşam - Bursa’ya - yarın” sözcükleriyle anlamlı ve kurallı bir tümce yaparsak, en sona hangi sözcük gelir?
  A) Bursa’ya    B) Akşam    C) Gideceğiz
 4. “………….için okula gelememiş” cümlesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
  A) Hastalandığı     B) Okula gelmediği     C) Evine gidince
 5. “Güzel – yapardı – çok – resim” kelimeleriyle anlamlı bir cümle kurulursa “resim” kelimesi kaçıncı sırada yer alır?
  A) Bir        B) İki       C) Üç  
 6. “Derse – bugün – teneffüs – kaldım – geç” kelimelerinden anlamlı bir cümle oluşturursak hangi kelime kullanılmaz?
  A) Teneffüs        B) Derse          C) Bugün
 7. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisiyle cümle kurulabilir?
  A) Sevmiyordu – söylemeyi – şarkı
  B) Uzaktan – gelenlerin – hepsini
  C) Çektiği – fotoğrafları – her
 8. “Ben çok güzel resim yapabilirim.” cümlesinde hangi kelime çıkarılırsa cümlenin anlamı değişmez?
  A) Resim           B) Ben         C) Yapabilirim
 9. “ 1-bahçesine –2- diktik – 3-evimizin – 4-çiçek” Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturabilmek için nasıl sıralamalıyız?
  A) 2-1-4-3   B) 3-1-4-2   C) 4-2-3-1
 10. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi ile bir cümle kurulamaz?
  A) sabah – okula – yolda – çantası
  B) Deren – geldi – erken – okula
  C) Dün – yağdı- çok – yağmur
 11. “dinliyor – müzik – Ezgi – odasında” anlamlı ve kuralla bir cümle oluşturulursa hangisi en sonda yer alır?
  A) müzik   B) odasında   C) dinliyor
 12. Aşağıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa hangisi en sonda yer alır?
  A) Okuyor   B) Berna   C) Masal
 13. 1-masal
  2-anlattı
  3-ninem
  4-bize
  Yukarıdaki sözcüklerinden kurallı ve düzgün bir cümle oluşturursak sıralama nasıl olur?
  A) 2-1-4-3   B) 3-4-1-2   C) 4-2-1-3
 14. 1-açtı
  2-gelince
  3-ilkbahar
  4-çiçekler
  Yukarıdaki sözcüklerinden kurallı ve düzgün bir cümle oluşturursak sıralama nasıl olur?
  A) 2-1-4-3   B) 3-2-4-1   C) 4-2-1-3
 15. 1-yapmalıyız
  2-olmak
  3-spor
  4-sağlıklı
  5-için
  Yukarıdaki sözcüklerin doğru ve kurallı cümle oluşturacak şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 2-1-4-3-5   B) 1-3-4-2-5   C) 4-2-5-3-1
 16. 1-tüketici
  2-bilinçli
  3-yapmaz
  4-savurganlık
  Yukarıdaki sözcüklerin doğru ve kurallı cümle oluşturacak şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 2-1-4-3  B) 3-2-4-1  C) 4-2-1-3
 17. 1-güler
  2-karşıladı
  3-yüzle
  4-misafirlerini
  Yukarıdaki sözcüklerin doğru ve kurallı cümle oluşturacak şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 2-1-4-3    B) 3-2-4-1   C) 4-1-3-2
 18. 1-kapanmış
  2-yağınca
  3-kar
  4-yollar
  Yukarıdaki sözcüklerin doğru ve kurallı cümle oluşturacak şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 2-1-4-3  B) 3-2-4-1   C) 3-1-4-2
 19. 1-sosyal
  2-kurumlardan
  3-Kızılay
  4-biridir
  Yukarıdaki sözcüklerin doğru ve kurallı cümle oluşturacak şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 2-1-4-3   B) 3-2-1-4   C) 3-1-2-4
 20. Aşağıdaki kelime gruplarının hangisi ile cümle kurulabilir?
  A) okuldan – gelirken – Berna
  B) geldi – Taner – evden
  C) Yiğit – yazı - resim
   
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top