0

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testleri
1- ‘’ Anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye………………………… aile, dede ve ninelerin de bulunduğu aileye ise …………………… aile denir.’’ Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi gelmelidir?
A-kocaman-çekirdek               
B-geniş-çekirdek             
C-çekirdek-büyük               
D-çekirdek-geniş

( I ) Peygamber Efendimiz 571 yılında doğmuştur. (II ) Annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah’tı. (III )Peygamberimiz doğumundan beş yaşına kadar anne ve babasıyla beraber Mekke’de yaşadı.
(IV) Annesi Amine peygamberimiz altı yaşında iken vefat etti.
2-Yukarıdaki metinde Hz. Muhammed’in ailesi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu cümlelerden hangisi yanlış bilgi vermektedir?
 A-I                                      B-II                                   
C-III                               D-IV

3-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?
A-Aile bireyin ilk eğitim yeridir                                                
B-Bireyin sevgi ihtiyacını ailesi karşılayabilir
C-Aile bireyin zorunlu ihtiyaçlarının karşılandığı yerdir            
D-Aile içinde şefkat ve sevgi duyguları olmaz

I-Aile içinde görev paylaşımına uyulmaması              
II-Kardeşlerin birbirleriyle iyi anlaşmaları
III-Aile üyeleri arasındaki çatışmalar                     
IV-Duygu ve düşüncelerin hoşgörü ile paylaşılması
4-Yukarıdakilerden hangileri aile yaşamına uymayan davranışlardır?
A-I- III                        B-I-II-IV                           
C-II-IV                        D-Sadece IV

5-Aşağıdakilerden hangisi kardeşler arasındaki olumsuz davranışlara örnektir?
A-Kardeşlerimizin ödevlerine yardım etmek           
B-Kardeşlerimize hakaret etmek,onlarla alaycı konuşmak
C-Kardeşlerimizin üzüntülerini paylaşmak              
D-Kardeşimize doğum gününde hediye almak

6-Peygamber Efendimizin ailenin önemini belirten birçok hadisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi aile ile ilgili hadislere örnek değildir?
A-Hiçbir baba çocuğuna güzel bir terbiyeden daha üstün bir hediye veremez
B-En hayırlınız ailesi için hayırlı olandır
C-İnsanların en acizi dua etmeyen, en cimrisi selam vermeyendir
D-Çocuklarınıza ikram edin ve terbiyelerini güzel yapın

7Kur’ân-ı Kerîm hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Evrensel bir kitaptır.                                                                      
B. Son ilahi kitaptır.                                                    
C.  Bir defada indirilmiştir .                                                                
D. Hiçbir değişikliğe uğramamıştır.

İslam dini insanların mutlu yaşamalarını amaçlar. Aile insanların korunup mutlu olmalarını sağlayacak en güzel yuvadır. İslam dini ailenin devamı için bireylerin birbirlerine saygılı olmalarını öğütler.
8-Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi dinimizin öğütlerine uymayan bir davranıştır?
A-Erkek çocukları kız çocuklarından daha çok sevilmelidir        
B-Aile içinde şiddet gösterilmemelidir
C-Aile büyüklerine karşı saygılı olunmalıdır                               
D-Ailede hoşgörülü bir iletişim kurulmalıdır

9- Kur’an-ı Kerim’de her 20 sayfadan oluşan bölüme........... denir. Kur’an’ da ......... sure ve yaklaşık............... Ayet vardır. Boşlukları aşağıdakilerden hangisiyle sırayla doldurulduğunda anlam bütünlüğü oluşur?
A) Sahife-124 – 6660                                                             
B) Cüz – 118 - 6606
C) Sure – 114 – 5555                                                               
D) Cüz – 114 – 6666

10-Mustafa eve geldiğinde annesi ütü yapıyordu. Mustafa annesine hangi dini ifadeyi söylemiş olabilir?    
A. Allah sağlık versin.                                                         
B. Allah kazadan beladan korusun.
C. Allah ne muradın varsa versin.                                        
D. Allah kolaylık versin.

11-Çevremizdeki insanlara sevgimizi yalnız sözle değil, davranışlarımızla da belli etmeliyiz. Buna göre hangi davranış sevgimizi belli etmez?
A-Büyüklerimizin isteklerini yerine getirmeliyiz             
B-Aile içinde sorumluluklarımızı yapmalıyız
 C-Sevdiklerimize özel günlerde hediye vermeliyiz         
D-Doğaya , hayvanlara karşı merhametsiz olmalıyız

Tüm varlıkları Allah yaratmıştır. Yüce Allah tüm varlıkları en güzel şekilde yaratmıştır. Tüm evrendeki canlı ve cansız varlıklar muhteşem bir düzen içinde yaratılmıştır. Allah insanları akıllı bir varlık olarak yaratmıştır. Onlara iyiyi doğruyu öğretmeleri için peygamberler ve kutsal kitaplar göndermiştir.
12-Yukarıda metin için uygun başlık hangisi olabilir?
A-Allah Yarattıklarını Sever                                               
B-Peygamberimizin  Hayatı                         
C-Duanın Önemi                                                               
D-Aile ve Eğitim

13-Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki dostluk ve kardeşliğin kurulmasını sağlayan davranışlara örnek olarak verilebilir?
A-Bir arkadaşımızın hatasıyla dalga geçmek                
B-Arkadaşımıza ihtiyaç duyduğunda yardım etmek
C-Haksızlıklara karşı sessiz olmak                               
D-Arkadaşlarımızın emanetini korumamak

14-  A’raf Suresi, 31. Ayette: “Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” denilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi israf değildir?
A) Diş fırçalarken suyu açık bırakmak                         
B) Defterimizi temiz ve sayfalarını yırtmadan kullanmak 
C) Gereksiz yere para harcamak                                  
D) İzlemediğimiz halde televizyonu açık bırakmak


15-“Yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Bu yürüyüşünle ne yerleri yarabilirsin ne de dağlara erişebilirsin.” (İsra/37) Yukarıdaki ayet güzel huylardan hangisini tavsiye etmektedir?
A) Dürüstlük                              B) Alçakgönüllülük                               
C) Sabır                            D) Kibir
   
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top