0

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testleri
DİN KÜLTÜRÜ 4. SINIF 4. ÜNİTE TESTİ

1- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin, gelen vahiylerin korunması için aldığı tedbirlerden değildir?
a) Gelen vahiyleri önce kendisi ezberlerdi.
b) Vahiy kâtiplerini çağırır, onlara yazdırırdı.
c) Sahabelerden bazılarına gelen vahiyleri ezberletirdi. 
d) Gelen vahyi unutmamak için hemen yazardı.

2- Kurankerim dışındaki kutsal kitapların bugünkü durumları nedir?
a) Sadece İncil değişikliğe uğramıştır. 
b) Hepsi Allah’ın gönderdiği şekilde korunmuştur.
c) Sadece Tevrat değişikliğe uğramıştır. 
d) Sadece Kur’an değişmeden Allah’ın gönderdiği şekliyle korunmuştur.

3- “ Kur’an Hz. …………………….’e indirildi. Peygamberimizin vefatından sonra Hz ……………………… tarafından kitap haline getirildi. Hz. ………………………….. tarafından da coğaltıldı.”
Yukarıdaki boşlukları sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle tamamlayabiliriz?
a) Muhammed – Osman – Ebubekir
b) Osman – Ebubekir – Muhammed
c) Muhammed- Ebubekir – Osman
d) Ebubekir – Osman – Muhammed

4- Kuranıkerim'de birbirinden besmelelerle ayrılmış bölümlere ne denir?
a) Sure
b) Ayet
c) Vahiy
d) Durak

5- Peygamberimiz döneminde Kur’an ayetlerini yazmakla görevli olan kişilere ne ad verilmektedir?
a) Fatih
b) Hafız
c) Vahiy katibi 
d) Sahabe

6- Kur’an’ı baştan sona ezberlemiş kimseye ne denir?
a) Hafız
b) Hoca
c) Derviş
d) Üstad

7- Kuranıkerim hangi halife zamanında çoğaltılarak çeşitli İslam merkezlerine gönderilmiştir?
a) Hz. Ebubekir
b) Hz. Osman 
c) Hz. Ali
d) Hz. Ömer

8- Kuranıkerim’in tamamlanması yaklaşık olarak kaç yıl sürmüştür?
a) 23
b) 10
c) 13
d) 33

9- Kuranıkerim’deki vahiy ifadelerine, cümlelerine ne denir?
a) Sure
b) Ayet
c) Vahiy
d) Durak

10- Kuranıkerim’in ayetlerden oluşan ana bölümlerine ne denir?
a) Sure
b) Ayet
c) Vahiy
d) Cüz

11- Kuranıkerim’in her yirmi sayfadan oluşan bölümüne ne denir?
a) Ayet
b) Sure
c) Hizip
d) Cüz

12- Kuranıkerim’de toplam kaç sure vardır?
a) 104
b) 114
c) 124
d) 134

13- Peygamberimize inen ilk ayetler hangi surededir?
a) Fatiha
b) Bakara
c) Alak
d) Nas

14- Kuranıkerim’in ilk ve son sureleri aşağıdakilerden hangileridir?
a) Bakara – Nas
b) Fatiha – Bakara
c) Fatiha – Kevser
d) Fatiha – Nas

15- Kuranıkerim’in en uzun ve en kısa sureleri aşağıdakilerden hangisinde sırayla verilmiştir?
a) Fatiha – Bakara
b) Bakara – Kevser
c) Bakara – İhlas
d) Maide – Nas

16- Kuranıkerim’de toplam kaç cüz vardır?
a) 15
b) 114
c) 25
d) 30

17- Kuranıkerim’in baştan sona kadar okunmasına ne denir?
a) Meal
b) Hatim
c) Fıkıh
d) Hizb
   
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top