0

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testleri
DİN KÜLTÜRÜ 4. SINIF ÜNİTE 2 TEST 1

1- Aşağıdakilerden hangisi namaz ibadeti için yapılması gereken temizliğin ismidir?
a) Abdest 
b) Yüzü yıkamak
c) Ayakları yıkamak 
d) Banyo yapmak

2- Peygamberimizin ‘Temizlik imandandır’ sözü bize neyi öğütler?
a) Her fırsatta abdest almamız gerektiğini
b) Müslüman’ın temiz olması gerektiğini
c) Her gün banyo yapmamız gerektiğini 
d) Temiz insanların sağlıklı olacağını

3- Dinimize göre aşağıdakilerden hangisi temiz olmamızın nedenlerinden biri değildir?
a) Sağlıklı olmak
b) Toplumda saygı görmek
c) Su ve sabun kullanmak
d) Allah’ın ve meleklerin sevdiği bir kul olmak

4- Temizliği seven bir öğrenci olarak aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
a) Lavabolarda koşturmak, oyunlar oynamak 
b) Temizlikle ilgili malzemeleri tuvalete atmak
c) Teneffüste bahçeye çıkmak
d) Sıraların üzerine çıkmamak

5- Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Temizlik” ile ilgilidir?
a)  Damlaya damlaya göl olur.
b)  Aslan yattığı yerden belli olur.
c)  Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.
d)  Görünen köy kılavuz istemez.

6- Temiz bir insan aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
a)  Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak
b)  Haftada bir gün özbakım yapmak
c)  Dişleri fırçalamak
d)  Gelişigüzel tükürmek

7- Aşağıdakilerden hangisi hem ibadettir, hem de temiz olmamızı sağlar?
a)  Abdest  
b)  Hac  
c ) Zekât  
d)  Oruç

8- Aşağıdakilerden hangisi abdest aldıktan sonra dikkat etmemiz gereken davranışlardan biri değildir?
a) Ayaklarımızı güzelce kurulamadan çorapları giymemeliyiz.
b) Islak ayaklarla camiye girmemeliyiz.
c) Abdest aldıktan hemen sonra namaz kılmalıyız.
d) Çeşmeyi kapatmalı, suyu boşuna harcamamalıyız.

 9- “Aslan yattığı yerden belli olur” atasözü hangi temizliği anlatıyor?
a)  Beden temizliği
b)  Manevi temizlik
c)  Çevre temizliği
d)  Elbise temizliği

10- Yalan söylememek, günahlardan uzak durmak, başkaları hakkında kötü düşünmemek nasıl bir temizliktir?
a)  Çevre temizliği
b)  Manevi temizlik
c)  Elbise temizliği
d)  Beden temizliği

11- Temizlik bilinci olan bir insan, aşağıdaki görüşlerden hangisini kabul edemez?
a) Çevremizi kirletmemek dinimizin emirlerinden biridir. 
b) Kötü davranışlardan kaçınmak temizliktir.
c) Çevre temizliği, belediyeyi ilgilendiren bir konudur; şahısları ilgilendirmez.
d) Salgın hastalıklardan korunmak için elleri sıkça yıkamak gerekir.

12- Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir yaşam için gerekli önlemlerden biri sayılmaz?
a) Her şeye çok üzülmemek, sıkıntılı veya korkulu anlarda Allah’a sığınmak  
b) Neşeli oyunlar oynamak, spor yapmak
c) Çevre temizliğine duyarlı olmak
d) Canı ne çekerse yemek; öğünlere aldırmamak

13- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha sık yapılması gereken bir temizliktir?
a) Banyo yapmak
b) Tırnakları kesmek
c) Saçları yıkamak
d) Dişleri fırçalamak

14- “Temizlik................. yarısıdır.”  
Peygamberimizin bu sözünde boş bırakılan yere aşağıdakilerden  hangisi gelmelidir?
a) Kuran’ın
b) Sağlığın
c) İmanın
d) Mutluluğun

15- Aşağıdakilerden hangisini yaparsak "manevi temizlik" yapmış oluruz?
a) Dişleri fırçalamak 
b) Banyo yapmak 
c) Hata ve günahlardan tövbe etmek 
d) Arkadaşlarla iyi geçinmek

16- Temizlikle ilgili aşağıdaki sözlerden hangisi peygamberimize aittir?
a) Temizlik imanın yarısıdır.
b) Temizlik sağlıktır.
c) Aslan yattığı yerden belli olur.
d) Temiz olmak, medeni olmanın gerğidir.

17- Sözleri ile davranışları uyumlu olan, verdiği sözü yerine getiren, başkalarını aldatmayan kimseye ne denir?
a) Yardımsever
b) Dürüst 
c) Adaletli
d) Barışçı

18- İnsanlardan biri vardı, haram-helal demeden bulduğunu yer; temiz-pis ayrımı yapmaz, üstü başı perişan gezerdi. Bunun yanında “Allah’ım! Allah’ım!” diye sürekli dua eder; fakat duaları kabul olmazdı. Sizce dualarının kabul edilmemesinin nedeni ne olabilir?
a) Elbiseleri temiz olmadığı için
b) Midesi haramla dolu olduğu için 
c) Maddi ve manevi temizliğe hiç dikkat etmediği için
d) Gereğinden fazla dua ettiği için

19- Aşağıdakilerden hangisi namaz abdestiyle temizlenen yerlerden değildir?
a) Ağzımız
b) Kollarımız
c) Ayaklarımız
d) Dizlerimiz

20- Namaza hazırlık şartlarından biri de, dinimizin manevi olarak pis saydığı durumlardan temizlenmektir. Buna “Hadesten Taharet” denir. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir?
a) Namaz kılacağımız yerin temiz olması
b) Vücudumuzun pisliklerden temiz olması
c) Elbiselerimizin temiz olması 
d) Abdestimiz yoksa abdest almamız.
   
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top