0


  4. SINIF KENDİMİ TANIYORUM ÜNİTESİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
  1. I. Cumhuriyetin İlanı
     II. Atatürk’ün Samsun’a çıkışı
    III. TBMM’nin açılması
  Yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
     A) I – II – III             B) II – III – I                C) I – III – II          D) III – I – II


  2. Atatürk’ün kişilik özellikleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
     A) Bencil olması                             B) Vatansever olması
     C) İleri görüşlü olması                     D) Çok yönlü olması

  3. Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürk’ün fiziksel özelliklerindendir
     A) Vatansever olması                  B) Mavi gözleri
     C) Çocukları çok sevmesi           D) Planlı ve düzenli çalışması

  4. “Olayları tarih sırasına göre çizelge halinde gösterilmesine …………….. denir.”
  Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
     A) Tarih             B) Zaman           c) Kronoloji                D) Gerçekleşme

  5. Aşağıda verilenlerden hangisi hoşgörü erdemleri bize örnek olan bir Türk büyüğü değildir?
     A) Mevlana         B) Yunus Emre            C) Karacaoğlan           D) Macellan

  6. I. ileri görüşlü                                II. açık sözlü
    III. başka fikirlere kapalı                 IV. vatansever
  Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk’ün kişisel özelliklerindendir?
     A) I, II, III              B) I, II, IV                 C) II, III, IV                   D) I, II

  7. Aşağıda verilenlerden hangisi nüfus cüzdanında yer almaz?
     A) Adımız, soyadımız
     B) Ev adresi
     C) Verildiği tarih
     D) Baba adı

  8. Soyağacımızı yazarken aşağıda verilenlerden hangisini yazamayız?
      A) Dedemizin adı                B) Babamızın adı
      C) Amcamızın adı               D) Komşumuzun adı

  9.  I. doğum tarihi        II. doğum yeri
        III. meslek adı          IV. telefon no

  Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangileri nüfus cüzdanında yer almaz?
  A) I, III          B) III, IV              C) I, II              D) II, IV

  10. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
     A) Her insanın parmak izi aynıdır
     B) Parmak izi ile kimlik belirlenmez
     C) Parmak izi bireyin duygusal özelliklerini yansıtır
     D) Her bireyin parmak izi farklıdır

  11. Kimlik belgesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
     A) T.C no               B) Cilt no              C) Seri no    D) Okul no

  12. “Ailemizin soyunu gösteren çizelge veya ağaç şeklinde listeye …………… denir.”
  Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
      A) Listeleme          B) Kronoloji          C) Soy ağacı              D) Rehber

  13. Aşağıda verilenlerden hangisi kimlik belgesi yerine geçmez?
     A) Sürücü belgesi              B) Sağlık karnesi
     C) Öğrenci kimlik kartı     D) Nüfus cüzdanı

  14. Aşağıda verilenlerden hangisi bireyin sadece kendine ait olan özelliğidir?
     A) Parmak izi              B) Göz rengi       C) Saç rengi                D) Yaş

  Cevaplar: 1B, 2A, 3B, 4C, 5D, 6B, 7C, 8D, 9B, 10D, 11D, 12C, 13B, 14D

  Test Çöz,ilkokul 4.Sınıf, 4.Sınıf Fen ve Teknoloji etkinlikleri, 4.Sınıf Fen ve Teknoloji öğretimi, 4.Sınıf Fen ve Teknoloji testleri, 4.Sınıf Fen ve Teknoloji çalışma sayfası, 4.Sınıf Fen ve Teknoloji eşleştirme, 4.Sınıf Fen ve Teknoloji online test, akıllı tahta uygulamaları, tablet çalışmaları, etkileşimli eğitim, 4.Sınıf Kendimi Tanıyorum tanıtma anlatma etkinliği, 4.Sınıf Kendimi Tanıyorum akıllı tahta etkinliği, 4.Sınıf Kendimi Tanıyorum tablet uygulaması, 4.Sınıf Kendimi Tanıyorum tanıtma anlatma etkinliği bul, 4.Sınıf Kendimi Tanıyorum tanıtma anlatma etkinliği sunusu, 4.Sınıf Kendimi Tanıyorum tanıtma anlatma etkinliği oku, 4.Sınıf Kendimi Tanıyorum tanıtma anlatma etkinliği izle, 4.Sınıf Kendimi Tanıyorum tanıtma anlatma etkinliği açıklaması indir,4.Sınıf Kendimi Tanıyorum tanıtma anlatma etkinliği dosyasını indir, 4.Sınıf Kendimi Tanıyorum tanıtma anlatma etkinliği açıklaması, 4.Sınıf Kendimi Tanıyorum tanıtma anlatma etkinliği nedir?,

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)
Hazırlayan: sorutest.net
Yorum Gönder

 
Top