0

 5. Sınıf Matematik Dersi Online Testleri
1. 156 195 256 – 125 989 789 –136 256 438 doğal sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 156 195 256< 125 989 789 < 136 256 438
B) 156 195 256> 125 989 789 > 136 256 438
C) 156 195 256 < 136 256 438 < 125 989 789
XD) 156 195 256 > 136 256 438 > 125 989 789

2. Sekiz basamaklı en küçük doğal sayı ile yedi basamaklı en büyük doğal sayının farkı kaçtır?
A) 10
XB) 1
C) 100
D) 1000

3. 7 832 317 sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?
A) 29
B) 30
XC) 31
D) 32

4. 5056, 5506, 5065, 5605 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
XA) 5056 < 5065 < 5506 < 5605
B) 5605 < 5506 < 5065 < 5506
C) 5056 < 5065 < 5605 < 5506
D) 5506 < 5056 < 5065 < 5605

5. Dört yüz sekiz milyon on sekiz sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4 800 018
XB) 408 000 018
C) 40 800 018
D) 480 000 018

6. 976 814 002 doğal sayısının rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?
A) 37
B) 39
XC) 976 814 002
D) 976 814

7. 217 + 86 + ? = 713 işleminde " ?" işareti yerine kaç yazılmalıdır?
A) 390
B) 395
C) 400
XD) 410

8. 75 in 18 farkından 50 eksilirse kaç kalır?
A) 40
B) 5
C) 60
XD) 7

9. Hangi sayıdan 113 çıktığında 126 kalır?
A) 229
XB) 239
C) 149
D) 259

10. 225 farkı 75 olan sayının yarısı kaçtır?
A) 300
B) 150
XC) 200
D) 250

11. Bir toplama işleminde birinci toplanan 8 000’dir. İkinci toplanan birinci toplananın yarısından 100 fazla olduğuna göre toplam kaçtır?
A) 11 100
B) 12 000
XC) 12 100
D) 13 000

12. 8 300 fazlası 16 800 eden sayı kaçtır?
XA) 8500
B) 8600
C) 8700
D) 8800

13. Ardışık üç sayının toplamı 333’tür. Büyük sayı kaçtır?
A) 112
XB) 113
C) 114
D) 115

14. Bir çıkarma işleminde fark 273 eksilenle çıkanın toplamı 967 olduğuna göre çıkan kaçtır?
XA) 347
B) 397
C) 487
D) 387

15. Bir çıkarma işleminde fark 584'tür. Eksilene 140 ekler çıkandan da 120 çıkarılırsa yeni fark kaç olur?
A) 745
B) 844
XC) 744
D) 686

16. Bir çıkarma işleminde eksilen 2136 fark 542 ise çıkan kaçtır?
A) 1765
B) 1772
C) 1789
XD) 1594

17. Bir çıkarma işleminde çıkan 3574 fark 5348 ise eksilen kaçtır?
A) 8922
XB) 8932
C) 8822
D) 8842

18. Eksileni 4383,farkı 1465 olan bir çıkarma işleminde çıkan kaçtır?
A) 3614
XB) 2918
C) 2817
D) 1324

19.
 Yukarıdaki işlemde, kutular yerine gelecek olan sayıların toplamı kaçtır?

A) 9
B) 10
C) 13
XD) 14

20.
Yukarıdaki işlemde verilmeyen sayı kaçtır?
XA) 4076
B) 4706
C) 14076
D) 14706 
   
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top