0

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testleri
  1. Allah’a ibadet etmemiz için pek çok neden vardır; fakat asıl neden aşağıdakilerden hangisidir?
   A) İnsana huzur verdiği için ibadet ederiz.
   B) İnsanları kaynaştırdığı için ibadet ederiz.
   C) Allah emrettiği için ibadet ederiz.
   D) İnsanların takdirini kazanmak için ibadet ederiz.
  2. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartlarından değildir?
   A) Kadere inanmak
   B) Namaz kılmak
   C) Kelime-i Şahadet getirmek
   D) Oruç tutmak
  3. “Gücü yetenlerin o evi (Kâbe'yi) ziyaret etmesi Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır” ayetinde farz kılınan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Namaz
   B) Oruç
   C) Hac
   D) Zekât
  4. Cami ve mescitlerde kıbleyi gösteren imamın namazda durduğu yerin adı aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Minber
   B) Minare
   C) Kürsü
   D) Mihrap
  5. Cami’de hutbe okunan yere ne ad verilir?
   A) Minber
   B) Minare
   C) Kürsü
   D) Mihrap
  6. İbadette samimiyet, içtenlik, gösterişsizlik anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Farz
   B) İbadet
   C) Salih amel
   D) İhlâs
  7. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarındandır?
   A) Ağzı yıkamak
   B) Burnu yıkamak
   C) Yüzü yıkamak
   D) Kulakları yıkamak
  8. Dinimizde yapılan hatalardan dolayı Allah’tan bağışlanma dilemeye ne denir?
   A) Dua
   B) Günah
   C) Tövbe
   D) İbadet
  9. Gerekli şartları taşıyan Müslümanların ömürlerinde bir defa Kâbe ve çevresindeki kutsal yerleri ziyaret etmesine ne denir?
   A) Zekât
   B) Hac
   C) Oruç
   D) Fitre
  10. İnsanların yüce Allah’a yönelerek ona yalvarıp yakarmasına ne denir?
   A) İbadet
   B) Dilekte bulunmak
   C) Dua
   D) Adak adamak
  11. “Rabbena atina __________________ haseneten vefil ahireti _____________ve kına azabennar.”
   Yukarıdaki Rabbena duasında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
   A) Haseneten – fiddünya
   B) Fiddünya – haseneten
   C) Fiddünya – velivalideyye
   D) haseneten – Atina
  12. Camide Cuma ve bayram namazlarında imamın çıkıp hutbe okuduğu, merdivenli yüksekçe yere ne denir.
   A) Minare
   B) Minber
   C) Şadırvan
   D) Kubbe
  13. Kelime-i Şehadet’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir.
   B) Tanıklık ederim ki Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
   C) Tanıklık ederim ki Allah birdir ondan başka ilah yoktur.
   D) Tanıklık ederim ki Allah’ın her şeye gücü yeter.
  14. Hz Muhammed, ”Sizler sağır ve uzaktaki birine değil, her şeyi duyan ve gören Allah’a dua ediyorsunuz.” demiştir. Buna göre aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır?
   A) Allah bize çok yakındır; dua ettiğimizde ona karşılık verir
   B) Allah’ın bizi duyması için feryatlar etmeliyiz.
   C) Sessizce dua ettiğimizde de Allah bizi duyar.
   D) Gösteriş için yüksek sesle dua etmemek gerekir.
  15. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi sünnettir?
   A) Teravih
   B) Cuma Namazı
   C) 5 Vakit Namaz
   D) Cenaze namazı
  16. Duanın sonunda söylenen “amin” sözcüğü ne anlama gelir?
   A) Yarabbi çok şükür
   B)Allah’ım beni affet
   C) Elhamdülillah
   D)Allah’ım duamı kabul et
  17. Aşağıdakilerden hangisi farz olan bir ibadettir?
   A) Sadaka
   B) Teravih namazı
   C) Oruç
   D) Vitir namazı
  18. I- Allah’a şükür göstergesidir.
   II- Kulluk görevi için yapılır.
   III- İnsanların sevgisini kazanmak için yapılır.
   Yukarıda verilen cümlelerden hangisi ibadetlerle ilgili olarak yanlıştır?
   A) Sadece I
   B) I ve II
   C) II ve III
   D) Sadece III
  19. Aşağıdakilerden hangisi miktarı veya süresi belirlenmiş ibadetlerden değildir?
   A) Namaz kılmak
   B) Zekât vermek
   C) Oruç tutmak
   D) Kur’an okumak
  20. I. Namaz kılmak
   II. Oruç tutmak
   III. Zekat vermek
   IV. Hac yapmak
   Yukarıdaki ibadetlerden hangileri beden (vücut) ile yapılan bir ibadettir?
   A) I ve II
   B) II ve III
   C) III ve IV
   D) I ve IV
  Test Çöz,Ortaokul 5.Sınıf, 5.Sınıf Din Kültürü etkinlikleri, 5.Sınıf Din Kültürü öğretimi, 5.Sınıf Din Kültürü testleri, 5.Sınıf Din Kültürü çalışma sayfası, 5.Sınıf Din Kültürü eşleştirme, 5.Sınıf Din Kültürü online test, akıllı tahta uygulamaları, tablet çalışmaları, etkileşimli eğitim, 5.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği, 5.Sınıf Ünite akıllı tahta etkinliği, 5.Sınıf Ünite tablet uygulaması, 5.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği bul, 5.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği sunusu, 5.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği oku, 5.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği izle, 5.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği açıklaması indir,5.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği dosyasını indir, 5.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği açıklaması, 5.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği nedir?,

2. ÜNİTE: İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM
1. İbadet Nedir ve Niçin Yapılır?, 2. İbadetlerle İlgili Kavramlar: Farz, Vacip, Sünnet, 3. Başlıca İbadetler, 4. Camiyi Tanıyalım
5. Dua ,5.1. Dua İbadetin Özüdür
5.2. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? ,5.3. Kur’an’dan ve Hz. Peygamberden Dua Örnekleri ,5.4. Kültürümüzden Dua Örnekleri ,6. Güzel İş ve Güzel Davranış: Salih Amel ,7. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir

   
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top