0

2014-2015 ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. 
 Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

5.Sınıf Sevgi Yayınları Fen ve Teknoloji Ders Kitabı 74.Sayfa Cevapları 

2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
 
C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. I. Şekil değişikliği
II. Konum değişikliği
III. Kütle değişikliği
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerinden değildir?
A. Yalnız II
B. Yalnız III 
C. I ve II
D. II ve III

2. Aşağıdaki araçlardan hangisi kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için kullanılır?
A. Terazi
B. Baskül
C. Dinamometre 
D. Metre

3. Kuvvetin büyüklüğü aşağıdaki birimlerden hangisi ile ifade edilir?
A. Metre
B. Newton
C. Kilogram
D. Gram

4. Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Esnek cisimler kuvvet etkisi kalkınca eski şekline dönebilir.
B. Dinamometreler yayların esneklik özelliğinden yararlanarak yapılmıştır.
C. Cisimlere ancak temas ederek kuvvet uygulanır.
D. Bütün cisimlere yer çekimi kuvveti etki eder.

5. I. Yay
II. Sünger
III. Kalem
IV. Kâğıt
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerinin esneklik özelliği yoktur?
A. I ve II
B. I ve III
C. II ve III
D. III ve IV

6. Sürtünme kuvveti ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Sadece katı cisimler arasında oluşur.
B. Metal parçaları sürtünmeyi azaltmak için yağlanır.
C. Hareketi zorlaştırır.
D. Hava ve su cisimlere sürtünme kuvveti uygular.

7. Aşağıdaki olaylardan hangisi sürtünmenin günlük yaşamdaki etkilerinden birisi değildir?
A. Hareket eden cisimleri hızlandırır.
B. Yazı yazabilmenizi sağlar.
C. Eşyalar sürtünme sayesinde konuldukları yerde kalır.
D. Paraşüt sürtünme ile yavaş hareket eder.
Yorum Gönder

 
Top