0

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testleri

DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 5. ÜNİTE TEST 1

1- Bir kimseyi yapmadığı davranışlardan dolayı suçlamaya ya da o kişide bulunmadığı halde ona olumsuz bir özellik yüklemeye “iftira” denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi “iftira” sonucunda ortaya çıkan bir durum değildir?
a. Bireylerin üzülmesine neden olması
b. Toplumda güvensiz bir ortam oluşması
c. Bireylerin geleceklerini etkilemesi
d. Bireylerin daha doğru davranmasını sağlaması


2- Bir insanın kendisine ait olmayan bir şeyi sahibinden zorla alması gasp; sahibinin izni ve haberi olmadan alarak kendine mal etmesi ise hırsızlık olarak nitelenir.
Buna göre gasp ve hırsızlık olaylarının yaygınlaştığı bir toplumda öncelikle aşağıdakilerden hangisi beklenir?

a. Milli gelirin azalması
b. Güven ve dayanışmanın zayıflaması
c. Aile bağlarının zayıflaması
d. Geleneklere bağlılığın zayıflaması


3- *Suçsuz birinin zarar görmesine neden olur.
*İnsanlar arasındaki güveni yok eder.
*Hem yalandır hem de haksız yere birini suçlamayı içerir.
*İslam dininde kesin olarak yasaklanmıştır.
Yukarıdaki anlatılan kötü davranış aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kötü zanda bulunmak
b. Hile yapmak
c. Gıybet
d. İftira


4- Hakan ile Mehmet o gün okula gelmeyen Emre hakkında: “Ne kadar yaramaz, haylaz, oyun bozan biridir o.” diye konuştular. Emre’de, iki arkadaşının söylediği davranışlar gerçekten bulunmaktadır. O halde, Hakan ile Mehmet’in sohbetinde dinimizin yasakladığı hangi davranış söz konusudur?
a. İftira
b. Gıybet
c. Kibir
d. Alay


5- Aşağıdakilerden hangisinde zıt kavramalar yanlış eşleştirilmiştir?
a. Dedikodu-Haset
b. İsraf –Tutumluluk
c. Cimrilik-Cömertlik
d. Yalancılık-Doğru sözlülük


6- “ Üzüm üzüme baka baka kararır” atasözü neyi ifade eder?
a. İnsanlar birbirlerini örnek almalıdırlar.
b. İnsanlar birbirlerine iyi davranmalıdırlar.
c. İnsanlar ahlaken birbirlerinden etkilenirler.
d. Üzümler yavaş yavaş olgunlaşır.


7- “Kalbinde zerre kadar ………………………. bulunan cennete giremez.” hadisinde boş bırakılan yere ne gelmelidir?
a. Kibir
b. Fesat
c. İyi niyet
d. Anne sevgisi


8- Aşağıdakilerden hangisi sakınılması gereken davranışlardan biri olamaz?
a. Kışkançlık
b. Yalan söylemek
c. Rahmet etmek
d. Büyüklenmek


9- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
a. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın
b. Ne oldum deme ne olacağım de
c. Aman kardeşim bana gelmesin yeter
d. Ateş düştüğü yeri yakar


10- Aşağıdakilerden hangisi kıskançlık duygusunun nedenleri içersinde yer almaz?
a. Çekememezlik
b. Paylaşmak
c. Büyüklenme
d. Açgözlülük


11- “Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme” (İsra Suresi, 36. ayet) ayetiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
a. Doğruluk İslam’ın emridir
b. Kötü zanda bulunulmamalıdır
c. Kimseyi aldatmamalıyız
d. İyi bilmediğiniz şey hakkında ileri geri konuşmamalıyız.


12- Duygu, bir gün okula geç kalmıştı. Öğretmen öğrencilere Duygu’nun nerde olduğunu sordu. Zerrin parmak kaldırarak, “ kesin internete gitmiştir” dedi. Zerrin bu sözüyle hangi yanlış davranışta bulunmuştur?
a. Gıybet
b. Kıskançlık
c. Kötü zan
d. Kibir


13- Ben doğruyu söylüyorum diyerek kişilerin arkasından hoşlanmayacağı bir şekilde konuşmaya ne denir?
a. Yalan söylemek
b. Gıybet
c. İftira etmek
d. Başkalarını suçlamak


14-
I. Bir kişinin arkasından hoşlanmayacağı şekilde konuşmak kötü zandır.
II. İftira, birisini haksız yere suçlamaktır.
III. Haset etmek demek, başkalarına imrenmek demektir.
IV. Hile herhangi bir konuda birisini aldatmaya denir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
a. I, III, IV
b. I ve III
c. III ve IV
d. II ve IV


15- Aşağıdakilerden hangisi münafığın belirtilerinden değildir?
(Münafık: Müslüman olmadığı halde Müslüman gibi görünen kişi demektir.)

a. Konuştuğunda yalan söyler.
b. Söz verince sözünden döner.
c. Emanet verildiğinde ihanet eder.
d. İki yüzlülükten kaçınır.


16- “Birbirinize kin gütmeyiniz birbirinize haset etmeyiniz, birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah’ın kulları, kardeş olun!”
“Bir Müslüman’a, üç günden fazla kardeşi ile dargın durması helal olmaz.”
Hz. Muhammed’in bu sözlerinden hangi sonuca ulaşılamaz?

a. Kıskançlık yasaklanmıştır
b. Küskünlük helal değildir
c. Kardeşçe yaşamak gerekir
d. Kin gütmek, haset etmektir


17- “Arkadan çekiştirmeyi, kas göz işaretiyle eğlenmeyi âdet edinenlere yazıklar olsun!” ( Hümeze,1)
Yukarıdaki ayette kötü gösterilen davranış hangisidir?

a. İftira
b. Hırsızlık
c. Alay etmek
d. Kötü zan


18- “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun…” Maide Suresi 8. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayette emredilen davranışa ters düşer.
a. Doğruluk
b. Adaletli olmak
c. Hile yapmak
d. Doğrudan yana olmak


19- “Peygamberimiz bir gün, "Kalbinde toz taneciği kadar ……. bulunan kimse cennete giremeyecektir" buyurmuştu. Ashaptan Malik b. Mirare, "Kişi elbisesinin güzel olmasını, ayakkabısının güzel olmasını sever" dedi. Peygamberimiz de; "Allah güzeldir, güzelliği sever. .……...  ise hakkı kabul etmemek, insanları hor görmektir" buyurdu."
Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
a. İftira
b. Alaycılık
c. Kıskançlık
d. Kibir


20- Fatma, öğretmenine karşı saygılı gözükürken arkasından onu kötüleyen sözler söylemektedir.
Siz Fatma’ya öğüt vermek isteseydiniz aşağıdakilerden hangisini söylerdiniz?
a. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
b. Ya hayır konuş ya da sus.
c. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.
d. Ne ekersen onu biçersin.

İSLAM’IN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ BAZI DAVRANIŞLAR
1. YALAN SÖYLEMEK vE hİLE YAPMAK 
2. GIYbET vE İFTİRA 
3. hIRSIZLIK 
4. hASET ETMEK 
5. ALAY ETMEK 
6. bÜYÜKLENMEK (KİbİR) 
7. KÖTÜ ZANDA bULUNMAK 
8. bAŞKALARININ KUSURLARINI ARAŞTIRMAK 
9. ANNE, bAbA vE bÜYÜKLERE SAYgISIZLIK 
10. KÖTÜ DAvRANIŞLAR KARŞISINDA DUYARSIZ KALMAYALIM
Test Çöz,Ortaokul 6.Sınıf, 6.Sınıf Din Kültürü etkinlikleri, 6.Sınıf Din Kültürü öğretimi, 6.Sınıf Din Kültürü testleri, 6.Sınıf Din Kültürü çalışma sayfası, 6.Sınıf Din Kültürü eşleştirme, 6.Sınıf Din Kültürü online test, akıllı tahta uygulamaları, tablet çalışmaları, etkileşimli eğitim, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği, 6.Sınıf Ünite akıllı tahta etkinliği, 6.Sınıf Ünite tablet uygulaması, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği bul, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği sunusu, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği oku, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği izle, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği açıklaması indir,6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği dosyasını indir, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği açıklaması, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği nedir?,
   
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top