0

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testleri
1.Kuran’la ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Sadece okumamız yeterlidir.
b) Dinin yaşanabilmesi için en temel ve güvenilir kaynaktır
c) Sorumluluklarımızın neler olduğunu öğretir.
d) İslam dininin temel kaynağıdır
2.I-  Onu okuyup anlamalı, emir ve yasaklarına uymalıyız.
 II- Kuranı Kerim okunurken saygı içinde dinlemeliyi  
 III- Kuran’ı öğrenmeli ve başkalarına öğretmeliyiz.
Yukarıdakilerden hangisi Kuran’a karşı görevlerimizdendir?
a) I ve II                 
b) II ve III
c) I ve III                
d) I,II ve III

3.“Sana her şeyi açıklayan ve Müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, rahmet ve müjde olarak Kuran’ı indirdik…”
Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
a) Kuran doğru yolu gösterir.
b) Kur’an sadece iman esaslarını öğretir.
c) Kur’an bizim için gerekli olan her şeyi açıklamaktadır.
d) Kuran Müslümanlar için bir rahmettir.
4.Kuran’la ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Allah- insan ilişkinin nasıl olması gerektiğini gösterir
b) Allah’a nasıl ve niçin ibadet edilmesi gerektiğini açıklar
c) Allah tarafından gönderilen ilk kitaptır.
d) İman ve ibadet esaslarını öğretir.
5.Dinimize göre aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlıştır?
a) Allah’a ibadet etmek
b) Allah’a inanmak
c) Allah’a dua etmek
d) Allah’a karşı gelmek

6.Kuran’a göre aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlıştır?
a) Başkalarının eşyasını çalmak
b) Yardımda bulunmak
c) Her zaman doğruyu söylemek
d) Anne ve babaya saygılı olmak

7.Kur'an-ı kerim’in indiği yıl ve gece hangisidir?
   A) 610-Kadir           
B) 610-Miraç    
   C) 615-Beraat
D) 615-Kadir
8.Kuran’la ilgili aşağıdakilerden hangisiyanlıştır?
a) Kur’an iyi ve güzel davranışları emretmiştir
b) İnsanların huzurunu bozacak davranışları yasaklamıştır
c) Kur’an insanların birbirlerine kötü davranmalarını istemiştir.
d) İyi ve güzel davranışların ödüllendirileceğini vurgulamıştır
9.İslam dinine göre aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlıştır?
a) Evren hakkında düşünmek
b) Çevreye zarar vermek
c) Allah’ın yarattıkları üzerine düşünmek
d) Doğayı korumak
10.      I. İnanç       II. İbadet     III. Ahlak
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Kur’an-ı Kerimin ana konularındandır?
A) Yalnız III             
B) I ve II           
C) II ve III                
D) Hepsi
11. Dinimiz İslam’a göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Evreni yaratanın Allah’tır.
b) Evren kendi kendisine oluşmuştur.
c) İnsan Allah’ın yarattıkları üzerinde düşünmelidir
d) Allah her şeyi yoktan yaratmıştır.
12. Kuran’la ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) İman eden ve Salih amel işleyen kişileri över
b) Kötülüğün yasaklanamayacağını anlatır
c) Doğayı istediğimiz şekilde kullanabileceğimizi söyler
d) Kötülük yapan kişileri över.
13. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim için söylenemez?
A) İslam dininin temel kaynağıdır
B) Peygamberimizin sözlerinden oluşur
C) Son ilahi kitaptır
D) Hz Muhammed (sav)’e gönderilmiştir
14. - Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. (Bakara,186)
Yukarıdaki ayet aşağıdakilerin hangisiyle ilgilidir?
A) Kur’an’da insan- insan ilişkisi
B) Kur’an’da evren- Allah ilişkisi
C) Kur’an’da İnsan- Allah ilişkisi
D) Kur’an’da evren- insan ilişkisi
15. Aşağıdakilerin hangisi Kuran’ın indiriliş gayesi değildir?
A) Okunması                        
B) Anlaşılması          
C) Hayata geçirilmesi            
D) Büyü ve sihir yapılması
16. Yukarıdaki açıklamaya göre Kuran bizlerden ne istemektedir?
a) Aklımızı kullanarak bilgi üretmemizi
b) Geçimimizi temin ederek kendimizi düşünmemizi
c) Geçmişte oluşturulan çalışmalarla yetinmemizi
d) Karşılaştığımız problemlere kaderdir deyip boyun eğmemizi
17. Kuran; hayatın anlamı, yaratılışın amacı ve öldükten sonra yeniden diriliş gibi temel konularda bilgiler verir. Bizlerden bu bilgilerle, değişen ya da gelişen hayat şartlarına uygun çözümler getirmemizi bekler.
Bakara suresi 195. ayette “… iyilik edin şüphesiz Allah iyilik edenleri sever” denilmekte, Âli İmran süresi 172. ayette de “… Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükâfat vardır.” buyurulmaktadır.
Buna göre; verilen ayetler de Kuranı Kerim’in temel eğitici niteliklerinden hangisi yer almaktadır?
A) Kıssadan hisse çıkarma
B) Açıklayarak bilgilendirme
C) İyiye ve güzele yönlendirme
D) Hayatın anlamını kavratma

18- Aşağıdakilerden hangisi Kuranı Kerim’in indirilmeye başlandığı tarihtir?
a) 1453 yılı Mayıs ayı
b) 20 Nisan – 571
c) 610 yılı Ramazan
d) 622 – Ramazan
19- I-Ahlaki Öğütler II-İbadet ilkeleri III- Tüm peygamberlerin hayat hikayeleri IV- Tarihsel olaylardan ibret veren kesitler V-İnanç esasları
Yukarıdakilerden hangilerini Kuranıkerim'de bulabiliriz?
a)I-II-IV
b) I-II-V
c)I-II-IV-V
d) I-II-III- IV-V

20- Kuranıkerim İslam dininin temel başvuru kaynağıdır. Dinimizin buyruk öğüt ve yasaklarını Kur’an’da bulabiliriz. Dini yaşantımızı onun gösterdiği ilkelere göre belirleriz.
Yukarıdaki paragrafta Kur’an’ın hangi özelliği ön plana çıkmaktadır?
a) İslam dininin temel kaynağı olduğu
b) İnsanlara yol gösterdiği
c) İnsanları kötülüklerden sakındırdığı
d) Kur’an’ın değiştirilmeden günümüze kadar geldiği

KUR’AN-I KERİM’İN ANA KONULARI
1. KUR’AN-I KERİM’İN bELLİ bAŞLI KONULARI 
1.1. İnanç 
1.2. İbadet 
1.3. Ahlak 
1.4. Kıssalar 
1.4. 1. Sabır Örneği: hz. Eyüp
Test Çöz,Ortaokul 6.Sınıf, 6.Sınıf Din Kültürü etkinlikleri, 6.Sınıf Din Kültürü öğretimi, 6.Sınıf Din Kültürü testleri, 6.Sınıf Din Kültürü çalışma sayfası, 6.Sınıf Din Kültürü eşleştirme, 6.Sınıf Din Kültürü online test, akıllı tahta uygulamaları, tablet çalışmaları, etkileşimli eğitim, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği, 6.Sınıf Ünite akıllı tahta etkinliği, 6.Sınıf Ünite tablet uygulaması, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği bul, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği sunusu, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği oku, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği izle, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği açıklaması indir,6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği dosyasını indir, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği açıklaması, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği nedir?,
   
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top