0

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testleri
1- Aşağıdakilerden hangisi “suhuf” gönderilen peygamberlerden biri değildir?
a)Hz. İbrahim
b)Hz. Yunus
c)Hz. Şit
d)Hz. Adem

2- Varlıklar hakkında düşünerek Allah’ın varlığına ve birliğine ulaşan peygamber kimdir?
a) Hz. Musa
b) Hz. İsa
c) Hz. Nuh
d) Hz. İbrahim

3- Aşağıdakilerden hangisi "Yeni Ahit" adıyla da bilinmektedir?
a) İncil
b) Tevrat
c) Zebur
d) Kur’an

4- Aşağıdakilerden hangisi İncilin bölümlerinden değildir?
a) Matta
b) Tesniye
c) Markos
d)Yuhanna

5-
I.Tevrat İbranicedir.
II.Tevrat beş bölümden oluşur.
III.Tevrat Hz. Davud’a indirilmiştir.
IV.Hz. Muhammed’e indirilen Kur’an Tevrat’ı onaylar.
Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
a) I, II, III
b) II, III, IV
c) I, III, IV
d) I, II, IV

6- Aşağıdakilerden hangisi döneminde Kur’an kitap haline getirilmiştir?
a) Hz. Ali
b) Hz. Osman
c. Hz.Ebu Bekir
d) Hz. Ömer

7- Kardeşleri tarafından kuyuya atılan, bir çok zorluğa göğüs geren ve sonunda Mısır'a hükümdar olan Peygamber kimdir?
a) Hz.Elyesa
b) Hz.İsmail
c)Hz.Yusuf
d)Hz.İbrahim

8- Kur'an-ı Kerim'de hastalıklara dayanmasından dolayı, sabrın timsali olarak gösterilen ve övgü alan Peygamber kimdir?
a) Hz.Yusuf
b)Hz.Salih
c)Hz.Eyyub
d)Hz. Davud

9- Aşağıdakilerden hangisinde Kur’an-ı Kerim ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
a) Arapça olarak indirilmiştir.
b) Bütün insanlara gönderilmiştir.
c) Kur’an-ı Kerim’den sonra İncil indirilmiştir.
d) Hz. Muhammed (sav ) ‘e indirilmiştir.

10- Allah’tan aldıkları mesajları insanlara iletmekle görevli elçilere ne ad verilir?
a) Halife
b) Derviş
c) Evliya
d) Peygamber

11- Aşağıdakilerden hangisinde mucize ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir.
a)Peygamberler ancak Allah’ın izniyle mucize gösterebilirler.
b)Mucizenin amacı inanmayanlara kanıt olması içindir.
c)Mucize, peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğinin de ispatıdır.
d)Mucize sıradan olaylardır.

12- Allah tarafından kendisine bir kitap gönderilmiş olan peygamberlere ne ad verilir?
a) Halife
b) Resul
c) Nebi
d) Elçi

13- Allah’tan vahiy almış ancak kendisine ayrıca ilahi bir kitap verilmemiş olan peygamberlere ne ad verilir?
a) Resul
b) Halife
c) Elçi
d) Nebi

14- Allah’ın, emir ve yasaklarını peygamberlerine bildirmesine ne ad verilir?
a) Mesaj
b) İletişim
c) Vahiy
d) Haber

15- Allah’tan almış olduğu vahyi peygamberlerine iletmekle görevli melek, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Resul
b) Halife
c) Elçi
d) Cebrail

16-
Bilge: Peygamberler insanlara örnek olmuşlardır.
Nermin: Peygamberler Allah ile insanlar arasındaki elçilerdir.
Gülçin: Bütün peygamberlere kitap verilmiştir.
Simge: Peygamberler insanları kötü davranışlardan uzaklaştırmak için çalışmışlardır.
Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir. Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?
a) Bilge
b) Nermin
c) Gülçin
d) Simge

17- Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin gönderiliş amaçlarından değildir?
a) İnsanlara Allah’ın varlığını ve birliğini anlatmak
b) İnsanların sadece Allah’a ibadet etmelerini sağlamak
c) İnsanlara örnek olmak.
d) Ekonomik gelişmeler hakkında bilgi vermek

18- “ Eğer yeryüzünde yaşayanlar melekler olsaydı, elbette onlara gökten, peygamber olarak melek gönderirdik”
Yukarıda verilen ayette peygamberlerin insanlardan seçilmesinin sebebi olarak gösterilen özellik nedir?
a) Melekler peygamberlik yapmak istememektedir
b) Melekler iyi olmadıkları için insanlara örnek olamazlar
c) Melekler peygamberlik yapamazlar
d) Peygamberler insanlara örnek olarak gönderildiği için insanlar arasından seçilmiştir.

19- Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin niteliklerinden biri değildir?
a) Okuryazar olmak
b) Güvenilir olmak
c) Akıllı ve zeki olmak
d) Doğru olmak

20- Peygamberler doğru ve güvenilir kişilerden seçilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunun doğrudan sebeplerinden biri değildir?
a) Söylediklerine güven duyulması
b) İnsanların daha kolay inanmalarını sağlamak
c) İnsanlara örnek olmaları
d) İnsanlara ahireti hatırlatması


PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ
1. PEYgAMbER vE PEYgAMbERLERE İMAN 
1.1. Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri 
1.2. Peygamberlerin Nitelikleri 
1.3. Peygamberlere gelen Mesajların Ortak Amacı 
2. İLAhî KİTAP vE İLAhî KİTAPLARA İMAN 
2.1. Allah Niçin vahiy göndermiştir? 

2.2. İlahî Kitaplar
Test Çöz,etkinlikleri, 6.Sınıf Din Kültürü öğretimi, 6.Sınıf Din Kültürü testleri, 6.Sınıf Din Kültürü çalışma sayfası, 6.Sınıf Din Kültürü eşleştirme, 6.Sınıf Din Kültürü online test, akıllı tahta uygulamaları, tablet çalışmaları, etkileşimli eğitim, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği, 6.Sınıf Ünite akıllı tahta etkinliği, 6.Sınıf Ünite tablet uygulaması, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği bul, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği sunusu, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği oku, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği izle, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği açıklaması indir,6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği dosyasını indir, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği açıklaması, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği nedir?,
   
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top