0

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testleri

DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 3. ÜNİTE TESTİ

1- Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetleri hangi yılda ve ayda inmeye başlamıştır?
a) 610-Ramazan
b) 622-Şevval
c) 625-Şaban
d) 630-Recep


2- Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayeti hangi emirle başlamıştır?
a) Temizlen
b) İyilik et
c) Namaz kıl
d) Oku


3- Aşağıdakilerden hangisi ilk dört Müslüman’dan biri değildir?
a) Hz. Ali
b) Hz. Ömer
c) Hz. Ebu Bekir
d) Hz. Hatice


4- Müslümanlar Mekke’den Medine’ye hangi tarihte hicret etmişlerdir?
a) 610
b) 620
c) 622
d) 630


5- İslam tarihinde ilk mescidin yapıldığı ve ilk cuma namazının kılındığı yer neresidir?
a) Kuba
b) Taif
c) Yemen
d) Mekke


6- Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ne ad verilir?
a) Ensar
b) Muhacir
c) Müslüman
d) Mü’min


7- Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçlarından biri değildir?
a) İslam Devletinin temelleri atıldı.
b) Hicri takvimin başlangıcı kabul edildi.
c) İslam Dini daha hızlı yayılmaya başladı.
d) Kur’an’ın ilk ayetleri inmeye başladı.


8- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Medine’ye hicret ettikten sonra yaptıklarından biri değildir?
a) Medine sözleşmesi hazırlaması
b) Ensar-Muhacir kardeşliği kurması
c) Sık sık Hira mağarasına çıkması
d) Mescid-i Nebi’yi yaptırması


9- Aşağıdakilerden hangisinde Peygamberimizin vefat tarihi ve yattığı yer doğru olarak verilmiştir?
a) 610-Kabe
b) 632-Ravza-i Mutahhara
c) 632-Mekke
d) 630-Kuba


10- Peygamberimizin Veda Hutbesi’nde önemle üzerinde durduğu konuların bazıları şunlardır;
-Can ve mal güvenliği esastır
-Bütün insanlar eşittir
-Kadın haklarına önem verilmelidir


Yukarıda anlatılanlara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Kadınlara değer verildiği
b) Can güvenliğine önem verilmesi
c) Erkeklerin üstün tutulduğu
d) Herkesin eşit olduğu


11- “Hz. Muhammed, peygamberliğinin ilk yıllarında, Safa tepesinde akrabalarını toplayarak onlara bir konuşma yapmış ve onlara ‘şu tepenin ardında düşman var, size saldıracak desem, bana inanır mısınız?’ deyince, oradakiler ‘evet inanırız…’ diye karşılık vermişlerdi. “

Bu sözleriyle peygamberimiz hangi yönüne vurgu yaparak insanların ona inanmalarını sağlamak istiyordu?
a) Akıllı ve zeki olduğuna
b) Günah işlemediğine
c) Doğru sözlü ve güvenilir oluşuna
d) Peygamberliğine


12- “ Hz. Muhammed Mekke’den Medine'ye ______________ yılında , ___________ ile birlikte hicret etti.”
Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) 632- Hz. Ebubekir
b) 622- Hz. Ali
c) 622- Hz. Ebu Bekir
d) 610- Hz. Osman


13- Aşağıdakilerden hangisi İlk Müslümanlardan değildir?
a) Hz. Ali
b) Hz. Ebu Bekir
c) Hz. Hatice
d) Hz. Hamza


14- “İslam tarihinde Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara _____________ ; Medine’nin yerlisi olan Müslümanlara da _____________ denir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) Muhacir - Ensar
b) Sahabe –Müslüman
c) Yahudi – Hıristiyan
d) Suffa- Sahabe


15- Peygamberimizin ölmeden önceki rahatsızlığı sırasında Müslümanlara kim imamlık etmiştir?
a) Hz. Ebu Bekir
b) Hz. Ömer
c) Hz. Ali
d) Hz. Osman


16- Peygamberimiz hangi savaşta alınan esirleri, 10 Müslüman’a okuma yazma öğretme şartıyla serbest bırakmıştır?
a) Uhud
b) Hendek
c) Bedir
d) Mekke


17- Medine’den gelen Müslümanlar, Hz. Muhammed ile Mekke yakınlarında buluşmuşlar ve ona, her durumda onunla birlikte olacaklarına söz vermişlerdi. Bu sözleşmeye ne isim verilir?

a) Medine Vesikası
b) Mekke Antlaşması
c) Akabe Biatı
d) Hudeybiye


18- Peygamberimiz, kendisini her zaman destekleyen ve koruyan iki yakınını aynı yıl içinde kaybettiğinde çok üzülmüş, bu nedenle o yıla “Hüzün Yılı” denilmiştir. Peygamberimiz bu yılda hangi yakınlarını kaybetmişti?
a) Hz. Hamza – Hz. Ömer
b) Hz. Ebu Bekir – Hz. Ali
c) Hz. Hatice – Ebu Talip
d) Kasım – İbrahim


19- Peygamberimizin doğum tarihi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Bir pazartesi gecesi dünyaya gelmiştir.
b) Fil olayından 50 gün sonra doğmuştur.
c) Doğduğu gece bazı olağanüstü olaylar meydana gelmiştir.
d) Arabistan’ın Medine şehrinde dünyaya gelmiştir.


20- Hicretten önce Medine’ye giderek oradaki Müslümanlara İslam’ı öğreten ve bu nedenle ilk öğretmen unvanını alan genç sahabi kimdir?
a) Amr b. El – As
b) Talha b. Ubeydullah
c) Mus’ab b. Umeyr
d) Bilalı Habeşi


SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED
1. hZ. MUhAMMED’İN ÇAĞRISI: MEKKE DÖNEMİ 
1.1. İlk vahiy: Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku! 
1.2. Yakın Çevreye Çağrı 
1.3. Çağrının Yaygınlaşması 
1.4. hicret Olayı 
2. hZ. MUhAMMED’İN ÇAĞRISI: MEDİNE DÖNEMİ 
2.1. Peygamber Mescidi ve Sosyal İşlevi 
2.2. Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri 
2.3. Toplumsal barışın Kurulması 
3. hUDEYbİYE ANTLAŞMASI vE MEKKE’NİN FEThİ 
4. vEDAhUTbESİ 
5. hZ. MUhAMMED’İNvEFATI
Test Çöz,Ortaokul 6.Sınıf, 6.Sınıf Din Kültürü etkinlikleri, 6.Sınıf Din Kültürü öğretimi, 6.Sınıf Din Kültürü testleri, 6.Sınıf Din Kültürü çalışma sayfası, 6.Sınıf Din Kültürü eşleştirme, 6.Sınıf Din Kültürü online test, akıllı tahta uygulamaları, tablet çalışmaları, etkileşimli eğitim, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği, 6.Sınıf Ünite akıllı tahta etkinliği, 6.Sınıf Ünite tablet uygulaması, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği bul, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği sunusu, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği oku, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği izle, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği açıklaması indir,6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği dosyasını indir, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği açıklaması, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği nedir?,
   
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top