0

2014-2015 ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. 
 Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

6.Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 87.Sayfa Cevapları

DEĞERLENDİRME

Doğru, Yanlış
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz cümlelerin doğrularını noktalı yere yazınız.
18. (D) Çadırın, Orta Asya Türk tarihinde önemli bir yeri vardır.
........................................
19. (Y) Orhun Yazıtları, Uygur tarihiyle ilgili önemli bilgiler içermektedir.
.....I.KÖKTÜRK(GÖKTÜRK)........................................
20. (D) Uygurlar yerleşik hayata geçerek sanatta önemli adımlar atmışlardır.
...................................................................
21. (D) Orta Asya’daki Türkler konargöçer yaşam tarzıyla bilinirler.
..................................................................................
22. (Y) İpek Yolu üzerindeki devletler arasında savaş olmamıştır.
.ÇİNLİLERLE TÜRK DEVLETLERİ ARASINDA SAVAŞLAR OLMUŞTUR..
23. (D) Karahanlı Devleti, ilk Türk-İslam devleti olarak kabul edilir.
.......................................................................................
24. (Y) Nizamülmülk, Büyük Selçuklu Devleti’nin önemli sultanlarındandır.
...........VEZİRDİR............................................................................
25. (D) Türk tarihinde önemli bir yeri olan Nevruz, baharın gelişini müjdeler.
...................................................................................................
26. (D) Halı ve kilim dokumacılığının Türk kültüründe önemli bir yeri vardır.
............................................................................................

Düşün, Yaz
27. Günümüz Orta Asya Türk devletlerinin yaşam şartlarında eski dönemlere göre hangi değişiklikler olmuş olabilir?
CEVAP:Yerleşik hayata geçilmiş, mimari, sanat ve edebiyat gelişmiştir. Teknolojik açıdan oldukça fazla mesafe katedilmiş, çadırlarda yaşayan ve yalnız hayvan besleyerek geçinen bir topluluktan, modern evler inşa eden ve modern tarımla uğraşan bir toluma ulaşılmıştır.

28. Türk Silahlı Kuvvetlerinin varlığı sizde hangi duyguları uyandırıyor?
CEVAP:Ordu güvenlik demektir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin varlığı bizde güven hissi uyandırıyor. Dahili ve harici düşmanlara karşı ordumuzun her an tetikte olduğunu bilmek bizlere huzur veriyor. 

29. İslamiyeti kabul eden toplumların hayatında hangi değişikliklerin olması beklenir?
CEVAP:Türk İslam Toplumlarında, kültürel hayat, islam kültür çevresinin etkisi altında gelişti. Türklerin bu çevreye girmeleri onların her alanda ilerlemesine ve yükselmesine sebep oldu. Türk düşüncesi, bir yandan tarihi gelişimini devam ettirirken diğer yandan İslam düşüncesi ve felsefesiyle bütünleşti. Bu toplumların hayat tarzlarında islamın yüce ve ebedi ilkelerine, esaslarına ve kurallarına uyum sağlayacak değişmeler meydana geldi. Hukuk düzenleri "Şerri" esaslara ve "Törelere" göre yeniden kuruldu, düzenlendi. Arap ve Fars dil ve kültürlerinin baskısına rağmen, Türk dili korundu. Karamanoğullarının başlattıkları resmi dilin türkçe olması hareketi, bazı olumsuz dönemler dışında devam etti. İslamın koruyuculuğunu üstlenen Türkler, Türk tasavvuf düşünce ve eylemleriyle müslümanlığın çağlar boyu gelişmesini ve yönlendiriciliğini sağladılar. Anadolu Türk toplumu oluşturduğu kültür çevresinde, manevi ve maddi kültür hayatını sürekli şekilde güçlendirdi. Kurduğu imparatorluklar o çağların siyasette, sosyal düzen ve sosyal adalette, iktisadi alanda, özellikle bilimde, eğitim ve öğretimde, hukuk hayatında, en medeni ve en ileri devletleri oldular. Osmanlı imparatorluğu kuruluşundan başlayarak, tarihi varlık alanından çekilişine kadar altıyüz yıl boyunca İslam Dünyasının, Türk İslam kültür çevresinin tek temsilcisi oldu. Bir dünya devleti niteliğini koruyarak, kültür hayatını inançlarda, adalette, dilde, musikide, sanat ve estetikte, mimaride, folklörde, eğitim ve öğretimde, sosyal ilişkilerde, diplomasi de özenle güçlendirdi. İnsanlık tarihine sayısız örnekler verdi. Kültür varlığımızın zenginleşmesini sağladı.
Yorum Gönder

 
Top