0


2014-2015 ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. 
 Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

6.Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 86.Sayfa Cevapları

DEĞERLENDİRME

Çoktan Seçmeli
Aşağıda verilen soruların cevabı olan seçeneği işaretleyiniz.

11. 1.Hz. Ali'nin halife olması
2.Hicret
3.Hz. Ömer'in halife olması
4.Bedir Savaşı
Yukarıda İslamiyet ile ilgili bazı olaylar verilmiştir. Bu olayların tarihî sıralaması hangi seçenekte doğrudur?
A) 4 – 3 – 2 – 1
B) 2 – 3 – 1 – 4
C) 4 – 2 – 3 – 1
D) 2 – 4 – 3 – 1

12. İslamiyetin doğuşu ve gelişimi ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A) Uhut Savaşı, Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan ilk savaştır.
B) Müslümanlardan bir grup, Mekke'de zor günler yaşayınca Habeşistan'a hicret etti.
C) Hz. Muhammed, peygamber olmadan önce sık sık yalnız kalır ve düşüncelere dalardı.
D) Dört Halife Dönemi'nde, İslamiyet yayılmaya devam etti.

Eşleştirme

13. Birbiriyle ilişkili olan kavramları eşleştiriniz.
Nevruz                         kültür
Pazırık halısı                Hun Dönemi
Beş-Balıg                     şehir, Uygur Dönemi
Orhun Yazıtları            tarihî kaynak
Askerlik                       onlu sistem
İpek Yolu                     ticaret
İslamiyet                      din    

Boşluk Doldurma
Aşağıdaki noktalı yerleri verilen sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız.
14. Avrupa Hunlarının en parlak dönemi .....Attilâ................ ile başlar.
15. Mekkeli müşriklerle Müslümanlar arasında ....628................. yılında Hudeybiye Antlaşması yapıldı.
16. Müslümanlarla Mekkeli müşrikler ve Yahudiler arasında .... 627................. yılında Hendek Savaşı yapıldı.

Cümle Oluşturma
17. Aşağıdaki kavramlarla beş cümle oluşturunuz. Her cümlede en az iki kavram kullanınız.
* Devlet adamları ülkeyi yönetirken milletin refahını yükselmelidir.
*Türk kültüründe geleneklerin çok öenmli bir yeri vardır.
*Sanat eserleri estetik kaygılarla yapılmalıdır.
*Türk devletlerinde tahta geçiş törenlerei devletlere göre değişim veya süreklilik göstermiştir.
*Osmanlı devleti fetihler sonucu büyüdüktem sonra devlet teşkilatını kurmuştur
Yorum Gönder

 
Top