0

2014-2015 ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. 
 Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

6.Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 53.Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Destan, eski zamanlarda toplumların başından geçen olayların abartılı bir şekilde
anlatıldığı edebî eserlerdir. Bu tanımlamaya göre ilk Türk toplumuna ait olan Oğuz
Kağan Destanı'nda neler anlatılmıştır? Yazınız.
CEVAP:Günlerden bir gün Ay Kağan bir erkek çocuk doğurur.Doğan çocuğa Oğuz adı verilir. Bu çocuk çok kısa bir sürede büyür, yiğit olur.

O çağda, halka zarar veren bir canavar vardı. Oğuz bu canavarı avlamak istedi.

Günlerden bir gün kargı, yay, ok, kılıç ve kalkanla ava gitti. Ormanda bir geyik ele geçirdi, onu söğüt dalı ile bir ağaca bağladı ve oradan uzaklaştı. Tan ağarırken gelip gördü ki canavar geyiği yemiş.Sonra Oğuz Kağan bir ayı tuttu, onu altın kuşağı ile ağaca bağladı gitti.Tan ağarırken geldiği zaman canavarın ayıyı da yiyip gittiğini anladı. Bu kez o ağacın dibinde kendisi durdu. Canavar geldi ve başı ile Oğuz'un kalkanına vurdu. Oğuz kargı ile canavarı öldürdü. Kılıcı ile başını kesti, alıp gitti.

Yine günlerden bir gün Oğuz Kağan bir yerde Tanrıya yalvarmakta idi. Karanlık bastı göktenbir ışık indi. Güneşten ve aydan daha parlaktı. Oğuz Kağan oraya yürüdü ve gördü ki o ışığın içinde yalnız oturan bir kız vardı. Oğuz Kağan onu görünce aklı gitti; sevdi ve aldı. Günlerden ve gecelerden sonra kız, üç erkek çocuk doğurdu. Birincisine Gün, ikincisine Ay, üçüncüsüne Yıldız adını koydular.

Yine bir gün Oğuz Kağan ava gitti. Göl ortasında ağacın kabuğunda yalnız başına oturan çok güzel bir kız gördü. Oğuz Kağan onu görünce aklı başından gitti; sevdi ve aldı. Günlerden ve gecelerden sonra kız, üç erkek çocuk doğurdu. Birincisine Gök, ikincisine Dağ, üçüncüsüne Deniz adını koydular.
Bundan sonra Oğuz Kağan büyük bir şölen verdi. Oğuz Kağan kırk masa ve kırk sıra yaptırdı. Türlü yemekler, türlü şaraplar, tatlılar ve kımızlar yediler içtiler. Ondan sonra Oğuz Kağan dört yana buyruklar yolladı, bildiriler yazdı ve elçilere verip gönderdi.
Bu bildirilerde şöyle yazılıydı:"Ben Uygurlar'ın kağanıyım ve yeryüzünün dört köşesinin kağanı olsam gerektir. Sizden itaat dilerim".

Oğuz Kağan dünyanın dört bir tarafına ordularıyla gider, karşılaştığı yerlerdeki Türk boylarına isimler verir ve birçok ülkeyi pek çok çarpışmadan sonra ve kendi yurduna katar.

Oğuz Kağan ihtiyarlayınca yurdunu "Boz Oklar" ve "Üç Oklar" diye anılan oğulları arasında paylaştırdı.

2. Orta Asya’yı, Asya fiziki haritasından bulunuz. Buradaki yeryüzü şekillerinin
insan yaşamına nasıl etki edeceği ile ilgili görüş ileri sürünüz.
CEVAP: Orta Asyanın doğusunda Çin, batısında Hazar Denizi, kuzeyinde  sibirya, güneyinde hindikuş dağları/hindistan vardır.

3. "Ordu – millet" ifadesi milletimiz için ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.
CEVAP:Ordu-millet kavramı Türk devletlerinde ortaya çıkmış bir kavramdır. Doğan her Türk erkeği savaşçı özellikle kazandırılarak yetiştirilir. Türkler’de askerlik herhangi bir meslek değil, herkesin bildiği ve gerektiğinde uyguladığı bir kavram olmuştur. İşte bu nedenle Türk devletlerinde ordu-millet kavramı çıkmıştır. Çünkü milleti oluşturan unsur insan, aslında orduyu da oluşturan bir askerdir.

4. İpek kumaşının, Çin'den Avrupa'ya giden önemli bir ticaret yoluna isminin verilmesinin sebebi ne olabilir?
CEVAP: İpek dokumacılığının gelişmesi, ipek böceği kozalarının iplik haline getirilmesi, bütün bunlarla ilgili olarak dut ağaçlarının yetiştirilmesi Çin’de tarih öncesi zamanlarda başlar. Daha M.Ö. iki binli yılların ortalarına gidildiğinde, mercan kabukları üzerine renk boya, dut ve ipek gibi kelimelerin çin yazısı işaretleriyle süslendiği anlaşılmaktadır. Bunların her yıl Ağustos ayında, İpek Tanrıçası’na sunulmak üzere hazırlanan adakların korunması için yapılmışlardır. Çin İpeği üretiminin ihracat yapılabilecek kapasiteye ulaşabilmesi, savaşan imparatorluk döneminin sonuna doğru yani Avrupa’da bulunan en eski ipek parçalarının yapıldığı tarihlerden hemen sonra gerçekleşmiştir.

5. İslamiyetin yayılışını anlatan bir yazılı eserde hangi bilgilere ulaşabilirsiniz?
Açıklayınız.
6. Türklerin İslamiyeti kabul etmesi ile birlikte hayatlarında neler değişmiştir? Araştırınız.
7. Türk büyüklerinden Alparslan, Gazneli Mahmut, Melikşah gibi isimler size Türkİslam
devletleri ile ilgili neleri hatırlatıyor? Yazınız.
8. Millî ve dinî özelliklerimizi yansıtan kültürel ögelerle ilgili araştırma yapınız.
9. Evinizde ve çevrenizde Türk kültür tarihine ait hangi nesneler var? Bu nesnelerin
millî kültürümüz açısından önemi nedir?
Yorum Gönder

 
Top