0

2014-2015 ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. 
 Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

6.Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 85.Sayfa Cevapları

DEĞERLENDİRME

Çoktan Seçmeli
Aşağıda verilen soruların cevabı olan seçeneği işaretleyiniz.

6. Aşağıdakilerden hangisi kervansaraylardaki bir özellik değildir?
A) Yolcuların dinlendiği bir yerdir.
B) Kervansarayların varlığı ticari faaliyetleri yavaşlatmıştır.
C) Ticaret yapanlar için çok önemlidir.
D) Yol üzerinde bulunur.

7. Türklerin İslamiyete geçişiyle birlikte Türk devletlerinin çoğunda daha önce olmayan hangi özellik görülmeye başlamıştır?
A) Öldükten sonra dirilmeye inanmaya başlamışlardır.
B) Cennet ve cehenneme inanmaya başlamışlardır.
C) Hz. Muhammed'in son peygamber olduğuna inanmaya başlamışlardır.
D) Tek Tanrı inancını benimsemeye başlamışlardır.

8. Toplumsal yardımlaşma, Türk ulusunun eskiden beri taşıdığı üstün bir özelliktir. Ulusumuz bu özelliğini çoğu zaman atasözleri ile de anlatmıştır.
Aşağıda verilen atasözlerinden hangisi, yardımlaşmacı özelliğimizi anlatanlardan biri değildir?
A) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
B) Dost kara günde belli olur.
C) El eli yıkar, el de yüzü.
D) Keskin sirke küpüne zarar verir.

9. Kaşgarlı Mahmut’un Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan-ı Lügat'it-Türk 
B) Kutadgu Bilig
C) Divan-ı Hikmet
D) Atabetü’l Hakayık

10. Aşağıdakilerden hangisi, Türk-İslam devletlerinin Türk kültür tarihine etkisine bir örnek değildir?
A) Nevruz Bayramı
B) Hıdırellez
C) Yılbaşı 
D) Sünnet töreni
Yorum Gönder

 
Top