0


2014-2015 ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. 
 Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

6.Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 84.Sayfa Cevapları

DEĞERLENDİRME

Çoktan Seçmeli
Aşağıda verilen soruların cevabı olan seçeneği işaretleyiniz.
1. Uygurlar Budizm'e girdiklerinde, bu dine ait dinî terimleri Türkçeye çevirmişlerdir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Eski inançlarından vazgeçmediklerinin
B) Millî benliklerini korumaya önem verdiklerinin
C) Yerleşik hayata geçtiklerinin
D) Ulusal bütünlüğü korumaya çalıştıklarının

2. Orta Asya Türklerine ait Pazırık halısı ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Kök Türk Dönemine ait bir halıdır.
B) Dünyanın ilk halısı olma özelliğine sahiptir.
C) Halının üzerinde doğa figürleri vardır.
D) Halının üzerindeki figürler siyasi mesajlar verir.

3. I. Ekonomik yönden
II. Barınmayla ilgili malzeme yönünden
III. Toplumların siyasi ilişkileri yönünden
IV. Savaşların galibini belirlemesi yönünden
Yeryüzü şekilleri ve iklim, Orta Asya’daki toplumları etkilemiştir. Bunun sebepleri yukarıdakilerden hangileridir?
A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV

4. Hz. Ebu Bekir Dönemi'nde meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi İslam Devleti'nin otoritesinin arttığının bir göstergesi değildir?
A) İsyancı Arap kabilelerinin denetim altına alınması
B) Arabistan'da siyasi birliğin sağlanması
C) Arap Yarımadası'nın tamamında egemenlik kurulması
D) Kur'an-ı Kerim'in kitap hâline getirilmesi

5. Tarihî İpek Yolu, toplumlar arasındaki ilişkilerden hangisinin gelişmesinde etkili olmamıştır?
A) Kültürel
B) Ekonomik
C) Eğitim 
D) Siyasal
Yorum Gönder

 
Top