0

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testleri
 1. Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” (İsra suresi, 70. ayet)
  Bu ayetle verilmek istenen asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
    Varlıklar arasında insanın özel bir yerinin olduğu
    En güzel rızıkların insanoğluna verildiği
    Bazı varlıkların insandan üstün olduğu
    İnsana taşıt yapabilme yeteneğinin verildiği
 2. Kur’an’da ismi en çok geçen ve vahiy meleği olarak bilinen melek aşağıdakilerden hangisidir?
    Cebrail
    Mikail
    İsrafil
    Azrail
 3. Münker-Nekir melekleri görevlerinden dolayı aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?
    Yazıcı melekler
    Koruyucu melekler
    Sorgulayıcı melekler
    Azap edici melekler
 4. Hurafeler, üfürükler, düğüm düğüm bağlar.
  Mezar mezar dolaşıp hasta baktıran sağlar.
  Bir baksana gökler uyanık, yer uyanıktır.
  Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır.
  M. Akif Ersoy
  Verilen dörtlükte aşağıdaki batıl inanışlardan hangisine değinilmemiştir?
    Ruhlarla iletişim kurma
    Türbelerden medet umma
    Büyücülük
    Üfürükçülük
 5. Sözlükte kalkmak, dikilmek ve ayaklanmak anlamlarına gelen, dini terim olarak ise dünyadaki yaşamın son bulması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
    Ahiret
    Kıyamet
    Cennet
    Cehennem
 6. Dini bir terim olan “Ba’s” aşağıdakilerin hangisinden sonra gerçekleşir?
    Sur’a birinci kez üfürülmesinden sonra
    Sur’a ikinci kez üfürülmesinden sonra
    Sevap ve günahların tartılmasından sonra
    İnsanların hesaba çekilmesinden sonra
 7. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayının “on bir ayın sultanı” olarak isimlendirilmesinin nedenleri arasında yer almaz?
    Kur’an’ın bu ayda indirilmeye başlanması
    Farz olan orucun tutulduğu ay olması
    Kadir gecesinin bu ayda olması
    Bu ayın sonunda bayram yapılması
 8. Aşağıdakilerden hangisi sadece Ramazan ayına mahsus ibadet ve davranışlardan biri değildir?
    Teravih namazı kılmak
    Fitre vermek
    İtikafa girmek
    Zekât vermek
 9. Aşağıdaki durumların hangisinde oruç bozulur?
    Unutarak yemek içmek
    Göze ilaç damlatmak
    Abdest alırken boğaza su kaçırmak
    Ağıza ve buruna su alıp çalkalamak
 10. Oruç ile ilgili kavramlardan olan “fidye”nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
    Mazeret nedeniyle tutulamayan oruçların kazası
    Bilerek orucu bozanların tutmak zorunda oldukları oruç
    Yaşlıların ve hastaların tutmadıkları oruçlar için ödedikleri para
    Bu aya mahsus olan ve her bir birey için verilmesi vacip olan sadaka
 11. Hz. Muhammed’i diğer insanlardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
    Merhametli olması
    Bağışlayıcı olması
    Güvenilir olması
    Vahiy alması
 12. Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O, hakkıyla işitendir, bilendir.
  (Ahzab suresi, 40. ayet)
  Bu ayetle verilmek istenen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde de yer alır?
    “Andolsun biz Kur’an’ı, anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık.” (Kamer suresi, 17. ayet)
    “... İnsanlara, kendilerine indirileni açıklamaniçin ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur’an’ı indirdik.” (Nahl suresi, 44. ayet)
    “... Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim...” (Maide suresi, 3. ayet)
    “De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Ben sadece bana vahyedilene uyuyorum...” (Ahkaf suresi, 9. ayet)
 13. Aşağıdakilerden hangisi Alevî-Bektaşî geleneğinde Muharrem ayında yapılan etkinlikler arasında yer almaz?
    Aşure pişirilip komşu ve akrabalara dağıtılması
    Kerbela’da şehit düşenler için dua ve mersiyeler okunması
    Kerbela’da kurtulan Zeynel Abidin için kurbanlar kesilmesi
    Sahur ve iftara su içerek başlanılması
 14. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki tasavvufî yorumlardan değildir?
    Yesevîlik
    Mevlevîlik
    Caferîlik
    Bektaşîlik
 15. Din anlayışı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
    Allah’ın gönderdiği ilahi emirlerdir.
    Vahyin yorumuna dayanır.
    Birden çok olabilir.
    Değişebilir.
 16. ‒ Alevî-Bektaşî geleneğinde çok önemli bir yeri vardır.
  ‒ Sahabe arasında yaşanan kardeşliğin günümüze taşınmasıdır.
  ‒ Evli olan iki erkeğin aileleriyle birlikte dedenin huzurunda kurban keserek hayat boyu “yol kardeşi” olmaya söz vermesidir.
  Verilen bu bilgiler aşağıdakilerden hangisini tanıtmaktadır?
    Yarenlik
    Musahiplik
    Abdallık
    Mûridlik
 17. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimize “el-Emin” denilmesinin sebeplerinden biri değildir?
    Doğru sözlü olması
    Cesur olması
    Güven vermesi
    Emanetleri koruması
 18. Gel yine gel, her ne olursan ol yine gel
  Eğer kâfir, mecusî, putperest isen yine gel
  Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir.
  Yüz defa tövbeni bozmuş olsan yine gel.
  Mevlana Celaleddin-i Rûmî
  Kaynağını Kur’an’dan ve Hz. Peygamberin uygulamalarından alan Mevlana aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır?
    Alçakgönüllülük
    Adaletli olmak
    Hoşgörülü olmak
    Doğru sözlü olmak
 19. Akrabaya, fakire ve yolcuya hakkını ver! Elindekini saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir... Eli sıkı olma, büsbütün de tutumsuz olma. Yoksa pişman olur, açıkta kalırsın.
   (İsra suresi, 26,27 ve 29.ayetler)
  Yukarıda verilen ayetlerde ahlakî güzelliklerin hangisinden bahsedilmemiştir?
    Cömertlik
    Tutumluluk
    Alçak gönüllülük
    Yardımseverlik
 20. Aşağıdaki örf ve adetlerden hangisi İslam dinince hoş görülmez?
    Hasta ziyareti yapmak
    Türbelere adakta bulunmak
    Doğan çocuğun kulağına ezan okumak
    Erkek çocuklarını sünnet ettirmek

   
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)2. SORU
A)
B)
C)
D)


3. SORU
A)
B)
C)
D)


4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)


6. SORU
A)
B)
C)
D)


7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)


9. SORU
A)
B)
C)
D)


10. SORU
A)
B)
C)
D)


11. SORU
A)
B)
C)
D)
12. SORU 
A)
B)
C)
D)
13. SORU
A)
B)
C)
D)14. SORU
A)
B)
C)
D)15. SORU
A)
B)
C)
D)


16. SORU
A)
B)
C)
D)17. SORU
A)
B)
C)
D)18. SORU
A)
B)
C)
D)19. SORU
A)
B)
C)
D)20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top