0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler
1- Mekkelilerin Medine'ye saldıracakları haberini alan Peygamberimiz arkadaşlarını toplar. Bu toplantıda kentlerini savunmaları konusunu arkadaşlarıyla görüşür. Toplantıda İran asıllı Selman-ı Farisî adlı bir sahabe bir kentin savunması konusunda İran'da uygulanan bir taktiği anlatır. Bu taktiğe göre Medine'nin etrafında derin ve geniş hendekler kazılarak kent savunulacaktır. Bu taktik Hz. Muhammed'in hoşuna gider; bu taktiğe göre Medine'yi savunurlar ve başarılı olurlar. 
Bu olay peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir? 
a) Hoşgörülü oluşunu b) Cesaretini 
c) Sabrını d) Danışarak iş yaptığını

Peygamberimiz, Bedir Savaşı sonrası esirler hakkında ne yapacağına da arkadaşlarıyla görüşerek karar verir. Bedir Savaşı'nda, savaş alanının seçimini sahabelerin görüşleri doğrultusunda belirler 
2-Yukarıda verilen özellikler peygamberimizin hangi özelliğini gösterir? 
a) Hoşgörülü oluşunu b) Merhametini 
c) Verdiği sözde durduğunu d) Danışarak iş yaptığını

“ Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, muhakkak ki insanlar çevrenden dağılır giderlerdi..”(Ali İmran 159) 
3-Yukarıda verilen ayette peygamberimizin hangi yönünden bahsedilmektedir? 
a) Hoşgörülü oluşunu b) Merhametini 
c) Verdiği sözde durduğunu d) Danışarak iş yaptığını

Peygamberimizin kızı Hz. Fatma peygamberimizden kendisine bir yardımcı ister. Peygamberimiz ashabı suffenin ihtiyaçlarını karşılaması gerektiği gerekçesiyle onun bu isteğini kabul etmez. 
4-Yukarıda verilen olaydan hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabiliriz? 
a) Peygamberimiz kendisine gelen tekliflere önem vermezdi 
b) Ashabı Suffeyi kendi ailesinden önce düşünürdü 
c) Kızı Hz. Fatma’yı sevmezdi 
d) Sadece ashabı suffeyi düşünürdü

5- Peygamberimiz, namazdayken çocuk ağlaması duyunca, namazını kısa tutardı. Çocukları sever, onlarla şakalaşırdı. Bu O'nun hangi özelliğini gösterir? 
a) Merhametli olması b) Danışarak iş yapması 
c) Sabırlı oluşunu d) Güvenilirliği

Peygamberimiz Medine’ye hicret ettiğinde bir mescit yaptırmış ve mescidin yanına da evi olmayan fakir sahabeler için odalar yaptırmıştır. Bu insanlar peygamberimizin özel talebesiydiler. İhtiyaçlarının karşılanmasıyla, eğitim ve öğretimleriyle Peygamberimiz ilgilenir, okuma-yazma bilen Sahabeleri de onlara öğretmen olarak tayin ederdi. 
6-Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? 
a) Peygamberimizin eğitim ve öğretime önem verdiği 
b) Peygamberimizin sadece fakirlerin eğitilmesini istediği 
c) İnsanlara değer verdiğini 
d) Peygamberimizin merhametli olduğu

7- Peygamberimiz, bir gün "Allah'ım, beni fakir yaşat. Hayattan fakir olarak ayrılayım. Beni mahşerde fakirler arasında hasret" diye dua etmektedir. Hz. Ayşe bunun sebebini sorunca şöyle açıklar: "Onlar, Cennete herkesten önce girecekler. Ey Ayşe, yarım ölçek hurma da olsa fakiri boş çevirme. Fakirleri sev, onlara yakın ol ki, kıyamet gününde Allah da sana yakın olsun." 
Yukarıda verilen olay peygamberimizin hangi yönünü gösterir? 
a) Güvenilirliğini b) Cesaretini c) Merhametini d) Sabrını

8- "Peygamber Efendimize bir adam gelir, kalbinin katılığından dert yanar. Peygamber Efendimiz ona şu tavsiyede bulunurlar: "Kalbinin yumuşak olmasını, ihtiyacın olan şeylere kavuşmayı ister misin? "Öyle ise yetime şefkat göster, başını okşa, yediğinden ona yedir ki, kalbin yumuşasın ve muhtaç olduğun şeylere kavuşasın." 
Yukarıda verilen olay peygamberimizin hangi yönünü gösterir? 
a) Güvenilirliğini b) Danışarak iş yapmasını c) Sabrını d) Merhametini

9- “Sizden biriniz bir iş yaptığı zaman, onu mükemmel bir şekilde yapsın.” 
Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıda verilen hadise aykırıdır? 
a) Öğrencinin derslerine düzenli ve planlı bir şekilde çalışması
b) Fırıncının temiz bir şekilde üretim yapması
c) Sürücülerin trafik kurallarına uyması 
d) Kurban ibadetini yaparken çevrenin kirletilmesi

10- Peygamberimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Çalışmayı bırakarak sadece dua ederek başarıya ulaşmıştır 
b) Yardıma muhtaç olan kişileri yalnız bırakmamıştır 
c) Çalışkanlığı sayesinde başarıya ulaşmıştır 
d) Peygamberimiz çalışmış ve insanları da çalışmaya teşvik etmiştir.

I- Peygamberimiz bir sıkıntıyla karşılaştığında Allah’a şikayette bulunurdu 
II- Peygamberimiz İslam dinini yayarken her türlü zorlukla karşılaşmıştır 
III- Peygamberimiz başına gelen her türlü sıkıntıya sabretmiştir. 
11- Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 
a) I, II ve III b) II ve III c) I ve II d) I ve III

I- İslam dinini yaymayı başarmıştır. 
II- Baskılara boyun eğmemiştir. 
III-Müşriklerin direnmelerine aldırmamıştır. 
12- Yukarıda verilen bilgilerden hangileri peygamberimizin cesaretinin sonucudur?
a) I ve II b) I ve III c) II ve III d) I, II ve III

Hz. Âişe anlatıyor:"Resulullah bir gün hastalandı. Yatağının içinde dönmeye başladı. Ben kendisine, 'Eğer bu hastalık içimizden birisine gelseydi, çok şikâyet ederdik' dedim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu: "Şunu unutma ki, müminler birtakım sıkıntılarla karşı karşıya gelirler. Ayağına bir diken batan veya bedenine bir ağrı giren müminin başına gelen bu sıkıntı dolayısıyla Allah bir günahını affeder ve âhiretteki makamını bir derece yükseltir." 
Yukarıda verilen olay peygamberimizin hangi yönünü gösterir? 
a) Güvenilirliğini b) Danışarak iş yapmasını c) Merhametini d) Sabrını

14- Mekkeliler peygamberimizin amcasına gelirler ve şöyle derler: “ Yeğenine söyle, söylediklerinden vazgeçsin. İsterse kendisine mal verelim, en güzel kızlarımızı kendisine verelim, isterse onu liderimiz yapalım; ama yeter ki bizim inançlarımız dışında başka bir şey söylemesin.” Ebu Talip peygamberimize müşriklerin bu tekliflerini aktardığında peygamberimiz şöyle der: “Kureyşin elinden gelse, bir elime güneşi, bir elime ayı koysa, ben yine hakikati ilan etmekten asla vazgeçmem” 
Bu olay peygamberimizin hangi özelliğini gösterir? 
a) Cesaretini                     b) Merhameti 
c) Zamanı iyi değerlendirmesini              d) Danışarak iş yaptığını 

630 yılındaki Huneyn savaşında, müslümanların ordusu bir vadiden geçerken pusuya düşürülmüştür. Ordu dağılmaya başlamıştır. Peygamberimizin çevresinde çok az insan kalmıştır. Böyle bir durumda peygamberimiz askerlerine “ Nereye gidiyorsunuz. Ben Allah’ın Resulüyüm...” diye bağırarak düşman üzerine yürümüştür. Bunu gören askerler geri dönerek savaşa başlamışlar ve bir felaketi önlemiştir. 
15-Bu olay peygamberimizin hangi özelliğini gösterir? 
a) Danışarak iş yaptığını b) Merhametini 
c) Zamanı iyi değerlendirmesini d) Cesaretini


      
                                                                                                               
  

1. SORU
A)
B)
C)
D)2. SORU 
A)
B)
C)
D)


3. SORU 
A)
B)
C)
D)4. SORU
A)
B)
C)
D)5. SORU
A)
B)
C)
D)6. SORU
A)
B)
C)
D)7. SORU
A)
B)
C)
D)8. SORU
A)
B)
C)
D)9. SORU
A)
B)
C)
D)10. SORU
A)
B)
C)
D)11. SORU
A)
B)
C)
D)12. SORU
A)
B)
C)
D)13. SORU
A)
B)
C)
D)14. SORU
A)
B)
C)
D)15. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top