0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler
I.Bilgisizlik ve eğitim yetersizliği
II. Sevgi eksikliği, merak ve özenti
III. Aile içi geçimsizlik ve parçalanmışlık
IV. Kötü arkadaş çevresi
V.Kendini kabul ettirme duygusu
1) Yukarıda sıralanan maddelerden hangisi veya hangileri; sigara, içki, kumar, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkların başlamasında temel sebeplerdendir?
A-) Hepsi    B-) I,II ve V  C-) I,II,III, ve IV   D-) II,IV ve V

2) Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklara başlamada bir etken olamaz?
A) Aile içi ilişkiler ve arkadaş çevresi
B) Kitle iletişim araçlarında kötü alışkanlıkların özendirilmesi
C) Ekonomik ve sosyal sorunlar
D) Kişinin iyi bir eğitim almış olması

Bağımlılık özellikleri gösteren gençlerin içinde yetiştiği ailelerin temel karakteristik özellikleri şöyledir:
Çocuklarının yetişme ve eğitimine ilgisiz davranırlar. Çocuklarının eğitimine zaman ayırıp uğraşmak yerine, bol para vererek ve her türlü maddi isteklerini yerine getirerek görevlerini yaptıklarını düşünürler. Çocuklarının nerede, ne zaman, kimlerle, nasıl vakit geçirdiğini umursamazlar.
3) Parçaya göre hangisi bağımlı gençlerin içinde yetiştiği ailelerin özelliklerinden değildir?
A-Çocuklarının eğitimini önemsememeleri
B-Çocuklarının her türlü isteğini yerine getirmeleri
C-Çocuklarıyla bir arkadaş gibi iletişim kurmaları
D-Çocuklarının nasıl vakit geçirdiğini merak etmemeleri

4) Aşağıdakilerden hangisi, kötü alışkanlıklardan korunma ve kurtulma yollarından değildir?
A) Kötü alışkanlığı olan kişilerden uzak durmak
B) Kitap okuma, spor gibi üretken uğraşlar ve hobiler edinmek
C) Kötülüklere karşı duyarsız kalmamak
D) Kötü davranış ve alışkanlıkları olanlara gıpta ile bakmak

5) Üzüm üzüme baka baka kararır ” atasözü neyi ifade eder?
A) İnsanlar ahlaken birbirlerinden etkilenirler.
B) İnsanlar birbirlerine iyi davranmalıdırlar.
C) İnsanlar birbirlerini örnek almalıdırlar.
D) Üzümler yavaş yavaş olgunlaşır.

Mehmet aile bağları zayıf olan bir öğrencidir. Bu durumdan dolayı mutsuz olan Mehmet liseyi farklı bir şehirde okumak ister. Gittiği yerde, Onur adında biriyle tanışır. Uyuşturucu kullanan Onur, Mehmet’e de kullanması ısrar eder. Mehmet ilk önce kullanmak istemese de “Bir kereden bir şey olmaz” diyerek kullanmaya başlar. Bir süre sonra uyuşturucu kullanmadan yapamadığını fark eder.
6) Yukarıda anlatılan olayda kötü alışkanlıklara başlama nedenlerinden hangisine değinilmemiştir?
A) Aile içi geçimsizlik ve parçalanmışlık.
B) Merak ve özenti.
C) Kötü arkadaş çevresi ve kendini kabul ettirme duygusu.
D) Bilgisizlik ve eğitim yetersizliği.

7) Aşağıdakilerden hangisi “ Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim” atasözünü açıklayıcı anlam taşımaz?
A) Üzüm üzüme baka baka kararır.
B) Körle yatan şaşı kalkar.
C) Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar.
D) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan

8) Aşağıdaki deyimlerden hangisi kötü arkadaş ve çevrenin insana etkisini anlatma amacı gütmez?
A) Kır atın yanında duran ya huyundan ya tüyünden(kapar).
B) Bataklıkta biten gülden sakınınız.
C) Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.
D) Sanat altın bileziktir.

9) Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklardan korunmak için bir çözüm yolu olamaz?
A) Kötü alışkanlıkların etkileri ve sonuçlan hakkında bilgilenmek
B) Bu alışkanlıklara sahip kişilerle arkadaşlık yapmamak
C) Dinimizin öğütlerine sıkı sıkıya uymak
D) İnsanlardan uzakta yalnız başımıza yaşamak

I. Arkadaşlarımızı seçerken dikkatli olmalıyız.
II. Kötü alışkanlıkları olanlara karşı duyarsız davranmalıyız.
III. Zamanımızı yararlı etkinliklerle değerlendirmeliyiz.
10) Yukarıdaki kötü alışkanlıklardan korunma yollarından hangisi yanlıştır?
A) I                B) II           C) III          D)II–III

11) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi kötü alışkanlık ve davranışlardan korunma yollarından biri olamaz?
A) İyi bir eğitim     B) Ailevi sevgi ve ilgi
C) Olumsuz arkadaş çevresi
D) Boş zamanlarda yapılan yararlı etkinlikler

12) Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı kapsamına girmez?
A) Çalışıp kazanmak     B) Hile yapmak
C) Lakap takmak                D)Hırsızlık yapmak

I.Dedikodu yapmak (Gıybet)
II. İftira atmak
III. Başkaları ile alay etmek
IV. İmrenmek
V.Eksik ölçüp tartmak
13) Yukarıda sıralanan maddelerden hangisi veya hangileri kul hakkı olarak değerlendirilemez?
A-) IV ve V     B-) Hiçbiri    C-) Yalnız I    D-) Yalnız IV

14) Aşağıdakilerden öğrencilerden hangisi ya da hangilerinin söylediği kul hakkı kapsamına girer?
Ali Umut: Hile ile insanları aldatmak.
Batuhan: Başkalarıyla alay etmek.
Ceyda: Başkalarının özel hayatını araştırmak.
A) Ali Umut, Batuhan     B) Batuhan, Ceyda
C) Ali Umut, Batuhan, Ceyda     D) Ceyda, Ali Umut

15) Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı için söylendiğinde yanlış olur?
A) Kul hakkı başkalarına zarar veren davranışları yapmaktır.
B) Kul hakkı sadece Müslüman olanlar için geçerlidir.
C) Kul hakkına neden olan davranış için özür dilenmelidir.
D) Kul hakkına neden olan davranışlar yasaklanmıştır.

16) Aşağıdaki davranışlardan hangisi kul haklarına neden olmaz?
A) Başkalarıyla alay etmek
B) Hile yapıp insanları kandırmak
C) Kendimizi başkalarından üstün görmemek
D) Başkalarının özel hayatını araştırmak

17) Üzerimizde kul hakkı varsa bundan kurtulmak için yapmamız gereken ilk davranış nedir?
A) Allah’a dua ederek        B) Namaz kılarak
C) Hakkını yediğimiz kimsenin hakkını verip, helallik alarak
D) İbadet ederek

Bir insana yapılan her türlü maddi ve manevi haksızlığa kul hakkı denir. Allah her suçu affedebilir fakat kul hakkına karışmaz. Üzerinde kul hakkı bulunan bir kimsenin, hakkını aldığı kimselerle helalleşmesi gerekir. Kul hakkını bireysel ve toplumsal içerikli kul hakkı olarak ikiye ayırabiliriz.
18) Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal içerikli bir kul hakkıdır?
A) Sevmediğimiz bir insanı arkasından çekiştirmek
B) İzinsiz bir arkadaşımızın eşyasını almak
C) Bir insanın kusurlarını eğlence konusu yapmak
D) Kamu mallarına zarar vermek

Bir insana yapılan her türlü maddi ve manevi haksızlığa kul hakkı denir. Allah her suçu affedebilir fakat kul hakkına karışmaz. Üzerinde kul hakkı bulunan bir kimsenin, hakkını aldığı kimselerle helalleşmesi gerekir. Kul hakkını bireysel ve toplumsal içerikli kul hakkı olarak ikiye ayırabiliriz.
19) Buna göre aşağıdakilerden hangisi bireysel içerikli bir kul hakkıdır?
A-Bir arkadaşımıza hoşlanmayacağı bir şaka yapmak
B-Kaçak elektrik kullanmak
C-Okulumuzun eşyalarına kasıtlı ya da kasıtsız zarar vermek
D-İçme suyu kaynaklarını kirletmek

" Ümmetimden iflas etmiş kimse odur ki; Kıyamet günü namaz ve zekâtla gelir; ama bu arada sövdüğü, dövdüğü vb kimseler de gelir Bunun üzerine kendisinin iyiliklerinden o kimselere verilir... Üzerindeki haklar bitmeden kendi iyilikleri tükenirse, o zaman onların günahlarından alınır kendisine yüklenirDaha sonra cehenneme atılır"(Hz. Muhammed[sas.])
20) Hangisi yukarıdaki hadisten çıkarılabilecek doğru bir yargı değildir?
A-Kıyamet günü hakkını aldığımız kimse(ler)yle hesaplaştırılırız.
B-Haklarını aldığımız kimselere iyiliklerimiz verilir; iyiliklerimiz karşılamazsa, onların günahlarını yükleniriz.
C-Kul hakkı korkulacak bir günah değildir.
D-Kul hakkı cehenneme gitmemize neden olur.                                                                                                               
  1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top