0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler
1) Kötü alışkanlıklar hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Genellikle merak ve özentiyle başlar
B) Zararlarını bilmek bizi kötü alışkanlıklardan korur
C) Dinimizce yasaklanmış olması bizi, kötü alışkanlıklardan korur.
D) Kötü alışkanlıklara karşı duyarsız kalınarak yayılması engellenir.

“ Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla değil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin. Birbirinizin canına kıymayın. Şüphesiz Allah, size karşı çok merhametlidir.”(Nisa suresi, 29)
2) Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayetten çıkarabileceğimiz bir yargı olamaz?
A-Hırsızlık, kumar, rüşvet gibi haksız kazançlardan uzak durmalıyız.
B-Helal yollardan kazanç sağlamalıyız.
C-İslam dinine göre cana kıyma büyük günahtır.
D-Birisine borç verme akıllıca bir davranış değildir.

İsmail: Alkol sadece vücuda zararlıdır.
Fatma: Kumar kazancımıza haram karıştırmaktır.
Derya: Uyuşturucu maddeler bağımlılık yapar.
Kerem: Zararlı madde bağımlısı insanlar yaptıklarından sorumlu olmaz
3) Buna göre kimin ya da kimlerin açıklaması doğrudur?
A) Sadece Derya 
B) Kerem ve Fatma
C) Fatma ve Derya 
D) Sadece İsmail

İslam dininde kumar oynamak, fal bakmak ve hırsızlık kesin olarak yasaklanmıştır. Bu gibi yollardan elde edilen kazanç ta haram sayılmıştır.
4) Buna göre dinimiz aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmektedir?
A) Kendi el emeği ile göz nuru, alın teri ile kazanmayı
B) Çok para kazanmayı
C) Başkalarına ait iş yerlerinde çalışmayı
D) Başkalarının sırtından geçinmeyi

Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taslar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?”(Maide suresi, 91-92)
5) Yukarıdaki ayete göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Her türlü fal çeşidi yasaklanmıştır.
B)Şeytan içki içmemizi, kumar oynamamızı istediği gibi namaz kılmamızı da ister.
C)Kurtuluşa ermenin yolu şeytan işi pisliklerden uzak durmaktır.
D)Şeytan içki ve kumar yoluyla insanların arasını bozmak ister

Adam, bir haftanın yorgunluğundan sonra pazar sabahı kalktığında bütün haftanın yorgunluğunu çıkarmak için eline gazetesini aldı ve bütün gün miskinlik yapıp evde oturacağını düşündü. Tam bunları düşünürken oğlu koşarak geldi ve sinemaya ne zaman gideceklerini sordu. Baba oğluna söz vermişti bu hafta sonu sinemaya götürecekti ama hiç dışarıya çıkmak istemediğinden bir bahane uydurması gerekiyordu sonra gazetenin promosyon olarak dağıttığı dünya haritası gözüne ilişti. Önce dünya haritasını küçük parçalara ayırdı ve oğluna eğer bu haritayı düzeltebilirsen seni sinemaya götüreceğim dedi. Sonra düşündü; oh be kurtuldum en iyi coğrafya profesörünü bile getirsen bu haritayı aksama kadar düzeltemez. Aradan on dakika geçtikten sonra oğlu babasının yanına koşarak geldi ve baba haritayı düzelttim artık sinemaya gidebiliriz dedi. Adam önce inanamadı ve görmek istedi. Gördüğünde de hayretler içindeydi ve bunu nasıl yaptığını sordu. Çocuk; bana verdiğin haritanın arkasında bir insan vardı; İnsanı düzelttiğim zaman dünya kendiliğinden düzelmişti.
6) Yukarıdaki parçada vurgulanmak istenen hangisidir?
A) Dünyanın düzelmesi insanın düzelmesine bağlıdır
B) Dünya hiçbir zaman düzelmez
C) Kimse dünyanın düzelmesi için uğraşmamalıdır
D) Dünyamızı korumalıyız

Bağımlılık eğilimi gösteren kişilik yapısı özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
Gerçeklerle yüz yüze gelebilecek güçleri yoktur. Kendilerine güç gelen durumlardan mücadele ederek değil, kaçarak kurtulmak isterler. Davranışlarının çoğunda öz denetim değil, kaba güç baskındır. Aile, toplum ve arkadaş çevrelerinde uyumlu davranamazlar. Uyumlu olmak için de bir çaba harcamazlar.
7) Parçaya göre hangisi bağımlı kişilik özelliklerinden biri değildir?
A-Gerçeklerden korkmaları
B-Öz denetim duygusundan yoksun olmaları
C-Kolaycı olmaları
D-Uyumlu davranmaları

İslam dini aklı, canı, malı ve dini korumayı esas almış, bu değerlere herhangi bir şekilde zarar verilmesini de yasaklamıştır. Buna göre,
I-Alkollü içki içmek
II-Kumar oynamak
III-Uyuşturucu kullanmak
8) Davranışlarından hangilerinin bu değerlere zarar verdiği söylenebilir?
a)I ve II      b)I ve III    c) I, II ve III     d) II ve III

Kur'an-ı Kerim yasaklamıştır.
Hz. Peygamber de bütün kötülüklerin anası olarak nitelemiştir.
Sinir sistemi ve organların genelinde olumsuz etki yaptığı bilimsel olarak ortaya konmuştur.
9) Parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?
A)Uyuşturucu ve alkollü içeceklerden
B)Ocaklar söndüren kumardan
C)Aileleri dağıtan zinadan
D)Adalete engel olan rüşvetten

10) Aşağıdaki ayet ve hadisleri yukarıdaki güncel haberlerle eşleştirirsek, hangisi haberlerle ilgisi olmadığı için tek kalır?
A-“İçki bütün kötülüklerin anasıdır.”(Hz. Muhammed[sas.]) 
B-“Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza ancak düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister Artık (bunlardan) vazgeçersiniz, değil mi?” (Maide suresi, 91) 
C-“Mallarınızı aranızda haksız ve haram yöntemlerle değil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin. Kendi kendinizi (haram yiyip haksızlıkta bulunarak) öldürmeyin…”(Nisa suresi, 29)
D-“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır(güzel söz) söylesin ya da sussun.” (Hz. Muhammed[sas.])

11) Peygamberimizin ifadesine göre aşağıdakilerden hangisi “ bütün kötülüklerin anası ” dır?
A- İçki içmek    B- Kumar oynamak
C- Hırsızlık yapmak    D- İsraf etmek

“ ................. kişi ve toplum hayatını sarsan büyük bir felakettir. Toplum düzenini ve aile mutluluğunu yok eder. İnsanları birbirine düşürür, kavga ve cinayetlerin işlenmesine hatta trafik kazalarının pek çoğunun da başlıca nedenlerindendir. “
12) Paragrafta zararları anlatılan kötü alışkanlık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kumar oynamak     b) Uyuşturucu kullanmak
c) Alkollü içki içmek    d) Adam öldürmek

13) Alkollü içki hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Alkollü içki içerek dostluk ve kardeşlik duyguları gelişir.
B)İçki bütün kötülüklerin anasıdır.
C)Çoğu içildiği zaman sarhoş eden şeyin az içilmesi de haramdır.
D)Alkollü içki içmek vücut ve akıl sağlığını bozar.
                                                                                                               
  

1. SORU
A)
B)
C)
D)2. SORU
A)
B)
C)
D)3. SORU
A)
B)
C)
D)4. SORU
A)
B)
C)
D)5. SORU
A)
B)
C)
D)6. SORU
A)
B)
C)
D)7. SORU
A)
B)
C)
D)8. SORU
A)
B)
C)
D)9. SORU
A)
B)
C)
D)10. SORU
A)
B)
C)
D)11. SORU
A)
B)
C)
D)12. SORU
A)
B)
C)
D)13. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top