0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler
1) Aşağıdakilerden hangisi dinimizin alkollü içecekleri yasaklama nedenlerinden biri değildir?
A) Bağımlılık yapması
B) Aklın fonksiyonlarını kısıtlaması
C) İnsanlar arasında anlaşmazlıklara neden olması
D) İçkinin pahalı olması

2) Aşağıdakilerden hangisi alkollü içki içmenin sonuçlarından olamaz?
A) İnsanın vücut ve akıl sağlığına zarar verir.
B) İnsanlar arasında anlaşmazlıklara neden olabilir
C) Trafik kazalarına ve insanlara karşı şiddet kullanmaya yol açabilir
D) İnsanlar arasındaki dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirir.

3) “İçki bütün kötülüklerin anasıdır” hadisinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kötülükler çeşitli gruplar halinde bulunur.
B) İçkili biri, diğer kötülüklere de sebep olur.
C) İçki sağlığa zarar verir.
D) İçki aile içinde kavgalara neden olur.

Alkolik ailelerin içinde yaşadıkları ortam, sağlıklı üyeleri olan ailelerin içinde yaşadıkları ortamdan önemli farklılıklar gösterir. Alkolik aile ortamı genellikle gergin ve güvensizdir. Tutarsız ve tuhaf davranışların çok sık görülmesi nedeniyle, aile üyeleri –özellikle de çocuklar- neyin doğru neyin yanlış olduğunu, neyin ne zaman ve nasıl yapılması gerektiğini anlamakta zorluk çekerler.
4) Parçaya göre hangisi alkolün zararları arasında gösterilemez?
A-Dikkat yoğunluğunu artırması
B-Tutarsız davranışlara neden olması
C-Akıl ve bilinç zayıflığına neden olması
D-Aile ortamında gerginlik yaratması

5) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kullanılmasının nedenlerin biri olamaz?
A) Sorunları unutma isteği
B) Uyuşturucunun sorunlara çare olması
C) Arkadaş ortamı
D) Sıkıntılar ve psikolojik sorunlarla başa çıkamama

İlkay, alkollü içeceklerin zararlarını okudu ve alkol kullanmaya başlayan kişinin durumunu anlatan yandaki resmi çizdi.
6) Bu resmin altına aşağıdaki yazılardan hangisini yazması daha doğrudur?
A) Alkole alışmak kolay, bırakmak zordur; çünkü bağımlılık yapar.
B) Hamilelikte alkol kullanımı bebekte zekâ geriliğine yol açabilir.
C) Alkol kullanımı trafik kazalarının başlıca nedenlerindendir.
D) Alkollü içecekler, karaciğere büyük zarar verir.

Tarık : Ailelerine çok bağlıdırlar.
Suat  : Sinirlilik, uyku bozukluğu olur.
Büşra  : Başkalarıyla iletişimleri iyidir.
7) Uyuşturucu kullanan kişilerle ilgili olarak Tarık, Suat ve Büşra’nın konuşmalarından hangisinin söyledikleri doğrudur?
A) Tarık     B) Suat    C) Suat ve Tarık   D) Büşra

8) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kullanılmasının nedenlerin biri olamaz?
A) Sorunları unutma isteği
B) Uyuşturucunun sorunlara çare olması
C) Arkadaş ortamı
D) Sıkıntılar ve psikolojik sorunlarla başa çıkamama

9) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu kullanmanın sonuçlarından biri olamaz?
A) Kullanan kişinin beden ve ruh sağlığı bozulur
B) Toplumun huzurunu bozulur
C) Anne ve babaların huzursuz olmasına neden olur
D) Kullananların mutlu olmasını sağlar

Uyuşturucu maddeler, insana ve topluma çeşitli zararlar verir. Uyuşturucu kullanan kişinin akıl, beden ve ruh sağlığı bozulur. Sağlığı bozulan bireyler toplumda huzursuzluğa ve çeşitli sorunlara neden olurlar. Bağımlı olan insanlar uyuşturucu elde edebilmek için hırsızlık yapabilir veya cinayet işlemeye yönelebilirler.
10) Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Uyuşturucu kullanan kişiler toplumdan dışlanmalıdır.
B) Uyuşturucunun zararları sadece bireysel değildir.
C) Toplumsal düzenin bozulmasında uyuşturucunun etkisi vardır.
D) Uyuşturucu kullanan kişilerin suç işleme potansiyeli artabilmektedir.

11) Uyuşturucu hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İrade gücünü zayıflatır.
B) Sağlıklı düşünmeyi engeller.
C) Sorunların çözümünde katkıda bulunur.
D) Kullanan kişiyi hırsızlık, cinayet gibi suçlara yönlendirir.

12) Kumar oynamanın zararları hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Kumar, oynayanları ve ailelerini perişan eder.
B)Kumar, çalışarak kazanmak yerine tembelliği ve hileyi teşvik eder.
C)Kumar, kin ve düşmanlık tohumlarının atılmasına neden olur.
D)Kumar, riski olmayan kazanç yoludur.

13) Kumarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kumar oynamak, kişiyi tembelliğe sevk eder.
B) Kişi, şansını dener, kazançlı ve karlı çıkabilir.
C) Kumar, kin ve düşmanlık duygularına neden olur.
D) Kumar oynamak, kul hakkına girmektir.

14) Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıkların başlama nedenleri arasında yer almaz?
A) Bilgisizlik ve eğitim yetersizliği 
B) Merak ve özenti
C) Kötü arkadaş çevresi
D) Spor yapmak

Yüksel Bey arkadaşı Gürdal Beyin kumar oynamasından büyük bir üzüntü duymaktaydı. Onu bu kötü alışkanlıktan vazgeçirmek için bir konuşma yapmaya karar verdi.
15) Aşağıdaki sözlerden hangisi Yüksel Beyin arkadaşıyla yapmış olduğu bu konuşmaya ait olamaz?
A) Kumar oynayanları ve ailelerini perişan eder
B) Kumar kişiyi tembelliğe ve hileye teşvik eder
C) Kumarda şansın olsa oyna ama senin şansın hiç yoktur
D) Akıl, sağlık ve zamanını doğru değerlendirmiyorsun

16) Aşağıdakilerden hangisi kumarla ilgili doğru bir bilgi değildir?
A-Kumar, toplumsal huzura katkı sağlar.
B-Kumar, kişiyi tembelliğe iter.
C-Kumar, ailelerin dağılmasına neden olabilir.
D-Kumar, cinayet, hırsızlık, fuhuş gibi yüz kızartıcı suçların işlenmesine neden olabilir.

17) Aşağıdakilerden hangisi kumarın sebep olduğu zararlardan biri değildir?
A) Karaborsacılığı körüklemek
B) Haksız olarak başkalarının malını ele geçirmek
C) İnsanı tembelliğe alıştırmak
D) İnsanlar arasındaki kin ve düşmanlık doğurmak

Para, mal veya değerli bir eşya karşılığı oynanan oyunlara kumar denir.
Kumar oynamayı,
I. Zamanın kötü kullanılmasına neden olması.
II. Çalışarak kazanmak yerine tembelliği ve hileyi teşvik etmesi.
III. Oynayanları ve aileleri zor durumda bırakması.
18) Durumlarından hangilerinin zararlı hale getirdiği söylenebilir?
a)I ve II 
b)I ve III 
c)II ve III 
d)I, II ve III

19) Kumarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İnsanlar arasında kavgaya neden olur
B) Dostluk ve arkadaşlık ilişkilerini bozar
C) Kumar oynamak üretkenliği artırır.
D) Kumar oynamak çalışma hayatını ve helal kazancı yok eder.

20) İslama göre içki içmenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mekruh    B)Haram     C)Mübah      D)Müstehab                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top