0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler

1) Aşağıdakilerden hangisi dinsel bağnazlığın zararlarından biridir?
A) Dini açıklar ve aydınladır
B) İnsanların gruplaşmasına yol açar
C) Dinin doğru anlaşılmasına yol açar
D) İnsanların birlik ve beraberlik bilincini artırır.

2) Aşağıdakilerden hangisi Taassubun zararlarından birisi değildir?

A)Kişiyi Cahillikten ve geri kalmışlıktan kurtarır
B)Düşünce ve davranışlarda tarafsızlığı engeller
C)Önyargılı davranmaya sebep olur
D)Fanatizm, aşırı sevgi veya aşırı nefreti körükler

3) Taklit yoluyla elde edilen bilgi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bilimsel ilerleme ve gelişmeye katkıda bulunur
B) Özgür düşünceyi engeller.
C) Başkalarının yönlendirmesine muhtaç bırakır.
D) Zamanla kişiyi taassuba götürür.

“ Taassup cahilliğe dayanır. Bundan dolayı taassupkar olan cahildir. İlim mutlaka cahilliği yener. O halde halkı aydınlatmak lazımdır. “

4) Mustafa Kemal Atatürk’ün bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisi çelişir?
A) Bilim taassubun önüne geçer
B) Bağnazlık cahilliğin temel sebebidir.
C) İnsanlara karşı hoşgörülü olunmamalıdır.
D) Taassuptan kurtulmanın yolu eğitimdir.

5) Aşağıda “Taassup”la ilgili yazılı cümlelerden hangisi doğru değildir?

a- Taassup özgürlüktür. 
b- Taassup ön yargıdır.
c- Taassup bağnazlıktır. 
d- Taassup bilgisizce taklittir.

6) Aşağıdakilerden hangisi dinsel bağnazlığın zararlarından biridir?

A) Toplumdaki birlik ve bütünlüğü pekiştirir.
B) İnsanlar arasındaki sevgi ve hoşgörüyü yok eder.
C) İnsanları doğru davranışlara yönlendirir
D) İnsanlar arasındaki güven duygusunu artırır

7) Aşağıdakilerden hangisi taassuptan kurtulmanın yollarından biri olamaz?

A) Aklı kullanmak
B) Öz eleştiri yapabilmek
C) Doğru bilgiye sahip olmak
D) Bizlerden farklı düşünen kişilerden uzak durmak

“Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.” (Hucurât suresi, 6.ayet.)

8) Yukarıdaki ayetten çıkarılabilecek en temel mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A)İman edenlerin kötülük yapmaması gerektiği 
B)Duyduğumuz şeylerin doğruluğunun araştırılması gerektiği
C)Bilmeyerek başkalarına kötülük etmenin günah olduğu
D)İnsanın yaptığı kötülüklerden pişman olması gerektiği

I. Kur’an-ı Kerim, evren ve yaratılış hakkında düşünmemizi ister.

II.Kur’an, çevremizdeki canlı ve cansız varlıklar üzerinde düşünmemizi ister.
III.Kur’an, doğada meydana gelen olaylar üzerinde düşünmemizi ister.
IV.Kur’an, yeryüzündeki mükemmel yaratılışa dikkatimizi çeker.
9) Yukarıdaki bilgilerden çıkarılabilecek en önemli sonuç hangisidir?
A)Kur’an’ın evrendeki düzenli işleyişe önem verdiği
B)Kur’an’ın canlı ve cansız varlıkları bütün olarak gördüğü
C)Doğada her an ve sürekli olarak pek çok olay meydana geldiği
D)Kur’an’ın aklı kullanmaya ve düşünmeye çok önem verdiği

“Ahirete inanmayanlar, meleklere dişilerin adlarını takıyorlar. Hâlbuki onların bu hususta hiç bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez.”(Necm suresi, 27-28. ayetler.)

10) Yukarıdaki ayetlerden aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A)Ahirete inanmayanlar meleklere de inanmamaktadırlar.
B)Zanla hareket etmek, insanı yanlış inanç ve davranışlara yöneltebilir.
C)Ahirete inanmayanlar, kesin bilgiyle değil, zanla hareket etmektedirler.
D)Zan, hiçbir zaman bir bilgi kaynağı olarak değerlendirilemez.                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)7. SORU
A)
B)
C)
D)8. SORU
A)
B)
C)
D)
9. SORU
A)
B)
C)
D)
10. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top