0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler
Kuran’ı Kerim’de Allah pek çok ayette “Düşünmüyor musunuz?”, “Akletmiyor musunuz?” diye sorarak bizzat düşünmeyi emretmiştir. İnsana aklını en iyi şekilde kullanmasını teşvik eden yüzlerce ayet, Kuran’ın akla ve ilme verdiği önemi göstermektedir. Kuran’a göre bilgili olmak ve bilerek yapmak gerçek bir erdemdir. Bu konudaki ayetlerden biri de …
1) Yukarıdaki paragrafı, aşağıdaki ayetlerden hangisiyle tamamlarsak anlam bütünlüğü bozulmaz?
A) “De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alır”
B) ”Andolsun, size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır.
C) ” Fayda vermeyen ilimden Allah’a sığınırım.”
D) “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.”

Kuran insanları düşünüp araştırmaya teşvik etmiştir. Hz. Muhammed (sav)’de herhangi bir konudaki değişik düşünce ve yorumlara daima açık olmuştur.

2) İslam’ın bakış açısı aşağıdakilerden hangisine yol açmaz.
A) Bağnazlığın artmasına
B) Bilimsel çalışmaların gelişmesine
C) Din anlayışındaki farklılıkların doğmasına
D) Hoşgörünün yaygınlaşmasına

“ De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusunu ancak akıl sahipleri hakkıyla düşünür.”

3) Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Bilenler bilmeyenlerden daha üstündür.
B) Akıllı olan kişiler doğruyu düşünebilir.
C) Allah aklımızı kullanmamızı ve düşünmemizi ister
D) Aklı olmayan kişiler dinin emir ve yasaklarını anlayabilirler

4) İslam dininin ana kaynağı hangisidir?

a) Kur'ân-ı Kerîm 
b) Günlük hayat 
c) Din adamları 
d) Akıl

Kur’an okurken bir şey dikkatimi çekti. Pek çok ayette aklın kullanılması, ders alınması, düşünülmesi öğütlenmektedir.

5) Aşağıda verilen ayet meallerinden hangisi bu açıklamaya uygun bir örnek değildir?
A) “Ey akıl sahipleri! Allah'tan korkunuz ki kurtuluşa eresiniz.”
B) “İman edip sâlih ameller işleyen kimseler için mağfiret ve bol rızık vardır.”
C) “Doğrusu ancak aklı sahipleri öğüt alır”
D) Göklerin ve yerin yaratılışında akıl sahipleri için dersler vardır

“O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da… Sizin hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir millet için ibretler vardır.”

6) Ayetinin bize verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgi olmadan bilim olmaz.
B) Din ve bilim insanı özgürleştirir.
C) Kur’an aklımızı kullanmamızı ister.
D) Akıl, dini sorumluluğun ön şartıdır.

7) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’deki bilgi edinme yollarından biri değildir?

A) Rüyalar 
B)Vahiy 
C) Duyu organları 
D) Akıl

1)Bilgi insanı gerçeğe ulaştırmalıdır. 

2) Peygamberimiz “Fayda vermeyen ilimden Allah’a sığınırım” buyurmuştur. 
3) Bilgi, düşüncenin ürünüdür. 
4) Buna göre bizler de kendimize, doğaya, çevreye ve bütün insanlığa faydalı olacak bilimsel çalışmalara yönelmeliyiz. 
5) İnsanlara ve doğaya zarar verecek faydasız çalışmalardan kaçınmalıyız.
8) Yukarıdaki paragrafta anlam bütünlüğünü bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A)2     B)3    C)4          D)5

9) “Cahile laf anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur”, sözünün anlamı nedir?

A) Bilgisiz ve anlayışsız kimselere bir konuyu açıklamak neredeyse imkânsızdır.
B) Develer çölde yaşayan anlayışsız varlıklardır.
C) Cahil, eğitim almamış kimselerdir.
D) Cahillere bilgi vermeye çalışmamalıyız, çünkü anlamazlar.

10) “Ey inananlar, size fasık (bozguncu) bir adam bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz” (Hucurat 6 ) ayeti Kur’an’ın en çok hangi yönüne örnek gösterilebilir?

a)Kur’an, doğru bilgiye önem verir
b)Kur’an, aklımızı kullanmamızı ister
c)Kur’an, ibadet kurallarını açıklar
d)Kur’an, rabbimizi bize tanıtır

“ Ey inananlar, size yoldan çıkmış birisi haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersiniz de sonra yaptığınızdan pişman olursunuz.” Hucurat suresi 6

11) Aşağıda verilen davranışlardan hangisi yukarıda verilen ayete ters düşer?
A) Sahip olduğumuz bilginin doğruluğunu araştırmak
B) Bize söylenenleri araştırdıktan sonra kabul etmek
C) Doğru bilgiye önem vermek
D) Elde edilen bilgileri olduğu gibi kabul etmek

12) “Bilmediğin şeyin ardına düşme!” (İsrâ, 36) Bu ayette verilmek istenen mesaja en yakın seçenek hangisidir?

A) Okuduklarımızı olduğu gibi kabul etmeliyiz.
B) Kültürümüzü artırmaya çalışmalıyız.
C) Davranışlarımızda doğru bilgiye dayanmalıyız.
D) Bildiğimiz konularda kararlı olmalıyız.

13) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

I-"De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" (Zümer Suresi-9)
II- "Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır." (Kamer Suresi-49)
III- "İlim öğrenmek kadın erkek her Müslüman'a farzdır." (Hz. Muhammed)
IV- "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum." (Hz. Ali)
A-I      B-II     C-III     D-IV

14) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın doğru bilgiye önem vermesinin nedenlerinden değildir?

A-İnsanın doğru davranışlar geliştirmesini ister.
B-İnsanın Atalarının geleneklerine düşünmeden uymasını ister
C-İnsanın doğru inanç sahibi olmasını ister.
D-İnsanın hayatı doğru anlamlandırmasını sağlar

“ Gözün görebilmesi için ışığa ihtiyacı olduğu gibi; aklında doğru düşünüp karar verebilmesi için doğru bilgiye ihtiyacı vardır. “

15) Yukarıda ifade edilen görüşle aşağıdakilerden hangisi bir paralellik göstermektedir?
A) Araştırmadan, incelemeden bir görüşü kabul etmemeliyiz.
B) Zan ve tahmine dayalı ilimlere öncelik vermeliyiz.
C) Doğru bildiğimiz şeyler bizim için değişmez olmalıdır
D) Atalarımızdan gördüğümüz her şey doğrudur.

16) “Gözün görebilmesi için ışığa ihtiyacı olduğu gibi aklın da doğru düşünüp karar verebilmesi için doğru bilgiye ihtiyacı vardır” sözünden aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaz?

A) Doğru bilgi insana gerçeği gösterir.
B) Her bilgi doğrudur; nerede bulunursa orayı aydınlatır.
C) Doğru bilgi insan düşüncesine yol gösterir.
D) Doğru bilgiden yoksun olanlar doğru karar veremezler.

17) Sevgili peygamberimiz (sav.) bir hadislerinde “ ilim Müslüman’ın yitik malıdır, nerede bulursa onu alır “ ifadeleriyle öncelikli olarak neyi ifade etmek istemiştir?

A) Müslüman ilmi malı gibi sevmelidir
B) Müslüman ilme önem vermeli, nerede olursa olsun öğrenmeye çalışmalıdır
C) İlim için yolculuk yapmadıkça ilme ulaşamayız.
D) İlmi kaybettiğimizde onu bulmaya çalışmalıyız

18) Aşağıdakilerden hangisi doğru bilginin özellikleri arasında yer almaz?

A) Sahibini gerçeğe ulaştıran bilgidir. 
B) Şüphelerden uzaktır.
C) Zan ve tahmine dayanır. 
D) Gerçek ve güvenilirdir.


                                                                                                               
  1. SORU
A)
B)
C)
D)2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)5. SORU
A)
B)
C)
D)6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)8. SORU
A)
B)
C)
D)9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top