0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler1- Aşağıdaki ifadelerden hangisi adak kurbanı için doğru değildir? 
a) Adak kurbanının etinden kesen yiyemez. 
b) Adak Kurbanı Kurban bayramında kesilir. 
c) Adak kurbanının eti fakirlere dağıtılır. 
d) Bir isteğin gerçekleşmesine bağlı olarak kesilmesi söz verilen kurbandır. 

2- İbadet amacıyla belli özelliklere sahip bir hayvanı, belli bir zamanda Allah'ın rızasını umarak kesmeye ne ad verilir? 
a) Sadaka 
b) Adak 
c) İbadet 
d) Kurban

3- Allah'ın fazlından kendilerine verdiği şeye cimrilik edenler, hiçbir zaman onu kendilerine hayır sanmasınlar. Aksine bu kendileri için şerdir. Onların cimrilik ettikleri şey. kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Ali İmran, 180) 
Anlamı verilen ayette aşağıdaki ibadetlerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? 
A-Namaz kılmanın 
B-Zekat vermenin 
C-Oruç tutmanın 
D-Kelime-i şehadet getirmenin

4- Bir işin veya isteğin olması halinde kesilmesi istenilen kurbana ne ad verilir? 
a) Şükür Kurbanı 
b) Akika Kurbanı 
c) Nafile Kurban 
d) Adak Kurbanı

5- Aşağıdakilerden hangisi kurbanlık hayvanlar arasında yer almaz? 
A) Geyik 
B) Koyun 
C) Sığır 
D) Manda 

6- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Kurbanın etinin bir bölümü evde bırakılır. 
B) İhtiyacı olanlar hiç dağıtmayabilir. 
C) Kurbanın etinin bir bölümü fakirlere verilir. 
D) Kurbanın etinin tamamı dağıtılmalıdır. 

7- Aşağıdakilerden hangisi kurban olarak kesilebilir? 
A)Tavuk B)Deve C)Tavşan D)Deve Kuşu 

8- Kurbanlık hayvanlarla ilgili olarak verilen eşlemelerden hangisi yanlıştır?
a) Koyun veya Keçi 1-2 kişi adına kurban edilebilir en az 1 yaşında olmalı 
b) Sığır 1-7 kişi adına ortaklaşa kurban edilebilir en az 2 yaşında olmalı 
c) Manda 1-7 kişi adına ortaklaşa kurban edilebilir en az 2 yaşında olmalı 
d) Deve 1-7 kişi ortaklaşa adına kurban edilebilir en az 5 yaşında olmalı

9- Kurban edilecek hayvanlardan Koyun ve keçi en fazla….. kişi, Sığır ve deve en fazla ….. kişi tarafından kurban edilebilir. 
Yukarıdaki boşluğa uygun ifade sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir.
A- 1-7 
B- 2-6 
C- 1-8 
D- 7-1

10- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. 
A- Koyun keçi en fazla 1 kişi tarafından kurban edilebilir. 
B- Kurban, Kurban Bayramının 1.2.3. günleri kesilir. 
C- Yolcu olanlar Kurban kesmeyebilir. 
D- Kurban etinin tamamı dağıtılmalıdır. 

11- Ali'nin babasının çiftliğinde 5 adet devesi bulunuyor. Bu develer 1 yılı doldurduğu için Ali'nin babası, develer için zekat vermeyi düşünüyor. 
Buna göre Ali'nin babasının zekat vermek için aşağıdaki seçeneklerden hangisini seçmesi uygun olur ? 
A-1 adet Deve 
B-1 adet Koyun 
C-2 adet Keçi 
D-1 adet Sığır

12- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. 
A- Kurban kesmek vacip bir ibadettir. 
B- Kurban koyun-keçi-sığır-manda ve deveden kesilir. 
C- Kurban kesme ibadeti Musa(AS) ile başlar. 
D- Kurbanın eti genel olarak 3’e taksim edilir.

13- Kurbanı keserken aşağıdakilerden hangisi söylenir. 
A- Bismillahirrahmanirrahim 
B- Allahu ekber 
C- Bismillahi allahu ekber 
D- Euzü billahimineşşeytanirracim.

14-Kurbanla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Kurban kesmek insanı Allah’a yakınlaştırır 
b) Kurban bize başkalarını düşünme alışkanlığı kazandırır 
c) Toplumda dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunur 
d) Kurban kişiye planlı ve programlı olma alışkanlığı kazandırır. 

15-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. 
A- Kurbanın 1/3 ‘ü fakirlere verilir. 
B- Kurbanın 1/3’ü evde bırakılır. 
C- Kurbanın etinden kesen yiyemez 
D- Kurbanın 1/3’ü eşe ve dosta verilir. 

Birgül: Mina'da şeytan taşlandıktan sonra buraya gelinir. 
Ayşe: Arife günü öğleden sonra burada vakfe yapılır. 
Murat: Öğle ve ikindi namazları burada birleştirilerek cemaatle öğle namazı kılınır. 
Cüneyt: Buradan hareket edilerek Müzdelife'ye geçilir.
16-Arafat'ta vakfe ile ilgili olarak yukarıdaki öğrencilerden hangisi yanlış bir bilgi vermiştir? 
A- Cüneyt 
B- Murat 
C- Ayşe 
D- Birgül

Burak Bey'in yıllık izni Zilkade ayına denk gelmektedir. Tam da yaz aylarına denk gelen bu ayda Burak Bey yaz tatiline gitmek yerine Kabe ve çevresini ziyaret ederek bu kutsal yerlere duyduğu hasreti gidermek istemiştir. 
17-Burak Bey'in kutsal yerleri ziyaret ederek geçirmek istediği tatili Aşağıdaki ibadet çeşitleri içerisinden hangisine girmektedir? 
A- Umre 
B- Say 
C- Hac 
D- Vakfe 

HAC: İmkânı olana ömründe bir kez yapması farzdır. Ay takvimine göre zilhicce ayının 9 ve 10. günlerinde yapılır.
İhram, vakfe, tavaf, sa’y, şeytan taşlama ve kurban vardır. 
UMRE: Sünnettir.
Yıl içinde birden fazla ve istenen herhangi bir zamanda yapılabilir.
İhrama girip sadece Kabe’yi tavaf ve sa’y ile yerine getirilir.
18-Bu tabloya göre, aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? 
A) Haccın, ihram, tavaf ve vakfe gibi farzlarının olmasını
B) Hac yolculuğunun insanın bilgi ve görgüsünü artırmasını
C) Vakfe’nin mahşerde Allah’ın huzurunda bekleyişi hatırlatmasını
D) Haccın, insanların eşit ve kardeş olduğu inancını pekiştirmesini

Hatice : Hac ayı Zilhiccedir. 
Şerife : Vakfe, Arafat’ta bayramın birinci günü yapılır. 
Duygu : Kabe’nin etrafında bir kez dönmeye şavt denir. 
Şule : Mina’da şeytan taşlanır. 

19-Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir. Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez? 
A) Şerife 
B)Duygu 
C) Hatice 
D) Şule


20- Aşağıda zekât ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Zekât insandaki cimrilik ve bencillik gibi duygularını temizler
B) Zekât malın azalmasına sebep olur
C)Toplumda ekonomik dengeyi sağlar
D) Fakirlerde kıskançlık duygularını giderir.                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top