0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler


1- Belli farklılıkları sembolize eden ve insanlar arasında ayrımcı davranışlara neden olabilen elbise, süs eşyaları gibi şeylerin çıkarılıp hacda sade bir ihramla kalınması insanların gösterişten uzak giyinmesine yardımcı olur. İhramın bu eğitici yönü dünyanın bütün insanları arasında nasıl bir bilincin oluşmasına katkıda bulunur?
A-Sevmek bilincinin 
b-Eşitlik bilincinin
C-Yardımlaşma bilincinin 
d-Dayanışma bilincinin

2-Sözlükte “haram etmek, kendini sakındırmak” anlamlarına gelen ve aynı zamanda hacıların hac ibadetini yaptıkları sırada giydikleri hac elbisesinin ismi olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a-Merve 
b-Umre 
c-Tavaf 
d-İhram

3- ”Çalışmak, gayret etmek, çaba göstermek” anlamlarına gelen Safa ve Merve tepeleri arasında 7(yedi) defa gidip gelinerek yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
a-Sa’y 
b-Vakfe 
c-Tavaf 
d-İhram

4- Hac sırasında yapılan her davranışın bir anlamı ve insanı eğitici bir yönü vardır. Aşağıdaki ibadet şeklindeki davranışlardan hangisi hac ibadetinin içinde yoktur?
a-Oruç tutmak b-Boy abdesti alıp ihrama girmek
c-Şeytan taşlamak d-Kabe’yi tavaf etmek

5- Mina, hac ibadeti sırasında ziyaret edilen Mekke ile Müzdelife arasında bir yerdir. Hac’da, Mina’da hangi ibadet yapılır?
a-Sa’y yapılır 
b- İhram’a girilir
c-Vakfe yapılır 
d- Kurban kesilir, Şeytan taşlanır

6- Sa’y ne demektir?
A) Kâbe’nin etrafında 7 kez dönmektir.
B) Arafat dağında bir süre durmaktır.
C) Minâ da şeytan taşlamaktır.
D) Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelmedir.

7- Yukarıdaki resimle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hac ibadetinin yapıldığı kutsal mekândır..
B) Mescidi Nebi olarak adlandırılır.
C) İçerisinde Peygamberimizin kabri(mezarı)vardır
D) Medine’de bulunmaktadır.

8- Aşağıdakilerden kaç tanesi ihramlı kişilere yasak değildir?

  • Koku sürmek
  • Yemek yemek
  • Tıraş olmak
  • Uyumak
  • Bitki koparmak
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

9- Belirli bir vakitte ihrama girip Arafatta bir süre durmak ve Kâbe’yi tavaf etmekle yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
a)Vakfe 
b)Umre 
c) Hac 
d)Tavaf

10- Mekke’de bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelmek neyi simgelemektedir?
A- Mahşerde beklemeyi .
B- Hz. İsmail’in su aramasını.
C- Hz. İsmail’in kurban edilmek istenmesini.
D- Hz. Hacer’in su aramasını.

11- Aşağıdaki Hac ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Hac akıllı ve ergenlik çağına gelmiş olanlara farzdır. 
b) İhram, Kâbe’ye girerken hacıların örttüğü beyaz örtüdür. 
c) Hür olmayan insanlara hac farz değildir 
d) Sağlığı elverişsiz olan kişi hacca kendisinin yerine bir başkasını gönderemez.

12- Aşağıda hac ibadeti ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a) Hac Müslümanların birbirleriyle kaynaştıkları ve sorunlara çözüm aradıkları yıllık genel kongreleri gibidir
b) Hac kutsal toprakların ziyaret edilerek kulluk bilincinin güçlendirildiği bir ibadettir
c) Hac insanlar arasındaki ırk, renk ve statü (makam mevki) farklarının ortadan kalktığı bir ibadettir
d) Hac ibadeti Hz. Muhammed zamanından önce yaşamış Müslümanlarda yoktur.

13- Dini terim olarak hangi seçenektekiler birbirinin yerine kullanılır?
A-Hac-Kurban 
b-Kıble-Kâbe 
c-Arafat-Tavaf 
d-Mekke-Medine

14- Yeryüzünde yapılan ilk mabet aşağıdakilerden hangisidir.
A- Mescidi Nebevi 
B- Mescidi Aksa 
C- Kâbe 
D- Mescidi Küba

15- Kâbe kimler tarafından inşa edilmiştir.
A- İbrahim-İsmail 
B- Musa-Harun
C- Yakup-Yusuf 
D- Davut-Süleyman

16- Aşağıdakilerden hangisi tavaf için doğru değildir.
A- Kâbe sağa alınarak yapılır. 
B- Tavaf Kâbe’nin etrafında yapılır.
C- Hacerul esvedden başlanır. 
D- Kâbe’nin etrafı 7 defa dolaşılır.

17- Hac üzerine farz olduğu halde çeşitli sebeplerden dolayı hacca gidemeyenler ne yaparlar.
A- Gitmezler 
B- Köle azat ederler
C- 61 gün oruç tutarlar 
D- Vekil tayın ederler

18- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
A- Hac Müslümanların yıllık kongresi gibidir.
B- İnsan anadan doğduğu ilk gün gibi tertemiz olur.
C- Hac insanlar arasındaki saygısızlığın artmasına sebep olur.
D- Kişinin malı, bedeni üzerinde mevcut olan Allahın hakkının ödenmesine sebep olur.

19- Hac mevsimi dışında ihramlı olarak Kâbe’yi tavaf etmek ve Safa ile Merve arasında sa’y etmek suretiyle yapılan ibadete ne denir.
A- Umre 
B- Tavaf 
C- Hac 
D- İhram

20- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
A- Hac belirli günlerde, umre ise her zaman yapılır.
B- Hac farz, umre sünnettir.
C- Hacda Arafat’ta vakfe vardır, umrede yoktur.
D- Hacda ihram vardır, umrede yoktur.                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top