0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler


1- Aşağıdakilerden hangisine zekât verilmez? 
a) Dede 
b) Dayı 
c) Teyze 
d) Kardeş

2- Aşağıdakilerden hangisi paylaşmanın sonuçlarından biri olamaz? 
a) Cimrilik gibi olumsuz davranışları azaltır. 
b) İnsanların birbirinden uzaklaşmasına neden olur. 
c) İnsanlar arasındaki ilişkilerin sağlamlaşmasını sağlar. 
d) Sevgi, saygı ve sorumluluk gibi güzel özellikleri geliştirir.

3- Paylaşmakla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
a) Bir toplumda paylaşma ne kadar fazlaysa toplumsal barış o kadar sağlam olur 
b) Paylaşma olmadan yaşamımızı devam ettiremeyiz 
c) Paylaşma sadece zenginlerle fakirler arasında olur 
d) Her insan başkalarıyla paylaşmaya mecburdur 

4- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Dinimiz, Müslümanları bir bütün olarak görür 
b) Peygamberimiz, Müslümanları bir bedenin organlarına benzetmiştir 
c) Dinimiz, insanlara yardımlaşmayı ve dayanışmayı emreder 
d) Sadece Müslümanlara yardım etmemiz emredilmiştir

Maddi durumu iyi olan Müslümanların yerine getirmesi gerekir Mal veya paranın kırkta biri verilir Yılda bir defa verilir 

5- Yukarıda özellikleri verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Zekat 
b) Fitre 
c) Fidye 
d) Sadaka 

6- Aşağıdakilerden hangisi zekât ibadetinin sonuçlarından biri olamaz? 
a) Kimsesizleri, ihtiyaç sahiplerini düşünme alışkanlığı kazandırır 
b) İnsanlar arasında kardeşlik duygularının geliştirir 
c) Zekât veren kişilerin zarara uğramasına neden olur 
d) Toplumdaki gelir dağılımında denge oluşmasını sağlar 

7- Zekâtla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Sadece ramazan ayında verilir 
b) Malla yapılan bir ibadettir 
c) Allah'ın bize verdiği nimetlere karşılık bir şükür ifadesidir. 
d) İslam’ın beş şartından biridir.

8- Zekât ibadetinin farz olması için kişinin bazı özellikleri taşıyor olması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir? 
a) Akıllı olmak 
b) Erkek olmak 
c) Ergenlik çağına gelmiş olmak 
d) Zengin olmak

9- Kişinin dinen zengin sayılabilmesi için bazı özellikleri taşıyor olması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?
a) Zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olması gerekir 
b) En az 50.000 YTL paraya sahip olmak gerekir 
c) Zekâtı verilecek olan para veya malın bir yıl boyunca o kişide kalması gerekir 
d) En az 85 gram altına veya bunun değerinde mala sahip olmalıdır

10- Toprak ürünlerinden verilen zekâta ne ad verilir? 
a) Fıtır sadakası 
b) Bağış 
c) Öşür 
d) Fitre

11- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Toprak ürünlerinden 1/20 oranında zekât verilir
b) Ticaret mallarından 1/40 oranında zekât verilir
c) Küçükbaş hayvanlardan 1/40 oranında zekât verilir
d) Büyükbaş hayvanlardan 1/30 oranında zekât verilir

12- Aşağıdakilerden hangisinin zekâtı verilmez?
a) Ticaret malları
b) Ev eşyaları 
c) Altın ve gümüş 
d) Büyükbaş hayvanlar

13- Aşağıdakilerden hangisinin zekâtı verilmez?
a) Yiyecek ve İçecekler 
b) Hisse senedi 
c) Altın, para 
d) Toprak ürünleri

14- Bazı kişiler vardır ki fakir olsalar dahi onlara zekât verilemez. Aşağıdakilerden hangi bu kişilerden biridir?
a) Yolda kalmış yolcular 
b) Borçlular 
c) Fakir komşular 
d) Anne-Baba

I-Geçim sıkıntısı çeken yoksullar ve hiçbir geliri olmayan düşkünler
II-Borçlu durumda olan ve borcunu ödemekte zorluk çekenler
III-Kendi ülkesinden uzakta kalan ve parasız duruma düşen yolda kalmışlar
IV-Allah yolunda olanlar. Örneğin vatanı korumak için savaşan askerle ve maddi sıkıntı çeken öğrenciler
15- Yukarıda verilen kişilerden hangisine zekât verilebilir?
a) I, II ve III ve IV 
b) II III ve IV 
c) I III ve IV 
d) I, II, III

16- Zekât verirken dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz?
a) Kendi çevremizdeki yoksul akraba ve komşulardan başlamalıyız
b) Zekât verecek olduğumuz parayla cami, okul, hastane vb. eserler yaptırabiliriz
c) Zekât verilen kişilerin onurları zedelenmemelidir
d) Kime verileceği iyice araştırılmalı, ihtiyacı olanlara verilmelidir

17- Karşılıksız yapılan her türlü yardıma, güzel ve yararlı davranışa ne ad verilir?
a) Zekât 
b) Bağış 
c) Sadaka 
d) Fitre

18- Aşağıdakilerden hangisi sadakaya örnek olamaz?
a) Bir hastayı ziyaret etmek
b) İnsanlara güler yüzlü davranmak
c) Çalışan işçiye maaşını vermek 
d) Yoldan karşıya geçmekte zorlanan bir yaşlıya yardımcı olmak

19- Aşağıdakilerden hangisi sadakaya örnek olamaz?
a) Toplu taşıma araçlarında yaşlılara ve hamile olanlara yer vermek
b) Yoldaki bir taşı alıp kenara koymak
c) Arkadaşımıza ders çalıştırmak
d) Para karşılığında bir yaşlıya bakmak 

20- Peygamberimiz insanın öldükten sonra amel defterinin kapanacağını; ancak üç sınıfın amel defterinin kapanmayacağını, bu kişilere sevap yazılmaya devam edeceğini bildirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu üç sınıftan biri değildir?
a) Hayırlı bir evlat bırakan kişi
b) İnsanlığa faydalı bir ilim bırakan kişi
c) Çocuklarına miras bırakan kişi 
d) İnsanların yararına olacak bir eser yaptıran kişi

                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top