0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler


1- Aşağıdakilerden hangisi, umrede yapılmaz?

A) Sa’y 
B) İhrama girmek 
C) Vakfe 
D) Kâbe’yi Tavaf

2- Kurban bayramının arifesinde Arafat’ta öğle vaktinden bayram sabahına kadar olan süre zarfında bir süre durmaya ne denir?

A) Tavaf 
B) Say 
C) İhram 
D) Vakfe

3- Aşağıdakilerden hangisi hacca gidecek olan bir kişide aranan koşullardan biri değildir?

A) Hür olmak 
B) Zengin olmak 
C) Evli olmak 
D) Akıllı olmak

4- Aşağıda verilen şıklardan hangisinde Haccın yapılışı ile ilgili yanlış bir bilgi vardır?

A) Tavafa, Hacerü’l-Esved’in hizasından onu selamlayarak Kâbe sol tarafta kalacak şekilde başlanır.
B) Vakfe, Bayramdan bir gün önce yani arife günü Arafat’ta yapılır.
C) Mina’da şeytan taşlamak için taşlar Müzdelife’de toplanır.
D) Kurban bayramının sadece ilk günü şeytan taşlanır.

5- Umre sünnet bir ibadettir. Farz olmadığından kişiler umre yapıp yapmamakta serbestir. Zengin ve isteyen herkes umre yapabilir. Umre ibadeti sene içinde ne zaman yapılır?

A-Kurban Bayramında 
b-Üç Aylarda
C-Ramazan ayında 
d-İstediğin her zamanda

6- Müslüman olan bir kimsenin hacca gidebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir.

A- Sağlıklı olmalıdır. 
B- Belirli bir zenginliğe sahip olmalıdır.
C- Ramazan ayı olmalıdır. 
D- Yollar güvenli olmalıdır.

7- Aşağıdaki ifadelerden hangisi hac ibadeti ile ilgili bir terimdir.
l- Tavaf 
ll- Mihrap 
lll- Arafat 
lV- Minber
A- 1-3 
B- 3-4 
C- 2-4 
D- 1-2

8- Aşağıdakilerden hangisi hac ibadeti ile ilgili bir terimdir.
A- Sahur 
B- İftar 
C- Miraç 
D- Tavaf

9- Hacca giden Müslümanlar, Kabenin etrafında 7 defa dönerler. Bu işe ne ad verilir?
A- İhram B- Vakfe C- Telbiye D- Tavaf

10- Hac'da hacıların ayaklarının çıplak, başlarının açık ve iki parçadan oluşan ihrama girmeleri islam dininin hangi yönünü simgeler?
A- İnsanlar arasındaki sevgiyi 
B- İnsanlar arasındaki yardımlaşmayı
C- İnsanlar arasındaki eşitliği 
D- İnsanlar arasındaki dayanışmayı

11- Haccın farzlarından olan “ Vakfe yapma ” aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde yapılır?
A- Kâbe’nin etrafında 
B- Uhud dağında 
C- Arafat dağında 
D- Medine’de

12--“Kâbe’nin etrafında bir defa dönmeye ……, yedi defa dönmeye ……, Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmeye …… denir.” Boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir?
a) Tavaf – Sa’y – Vakfe 
b) Şavt – Tavaf – Sa’y
c) Sa’y – Şavt – Tavaf 
d) Vakfe – Tavaf – Şavt

13- Aşağıdakilerden hangi guruba Fıtır sadakası verilmez.
A- Aile fertlerine 
B- Fakirler 
C- Borçlular 
D- Yolda kalmışlar

14- Aşağıdakilerden hangi guruba Fıtır sadakası verilmez.
A- Amca-Hala-Dayı-Teyze 
B- Kardeş
C- Dede-Nene 
D- Eşin akrabaları

15- Hz. Peygamber (SAV) bir hadislerinde fıtır sadakasının özelliklerini saymıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir.
A- Oruçlunun çirkin sözlerinin kefaretidir.
B- Zekâtını vermeyenin zekâtı yerine geçer.
C- Bayram namazından sonra verilirse normal sadaka yerine geçer.
D- Fakirler için bir azık olur.

16- Aşağıdaki ibadetlerden hangisi toplum yapısını güçlendiren, zengin ve fakiri birbirine sevgiyle bağlayan bir köprü vazifesi görür.
A- Namaz
B- Zekât
C- Oruç
D- Hac

17- Aşağıdakilerden hangisi sadece zenginler için farz olan bir ibadettir.
A- Kuran okumak
B- Namaz kılmak
C- Zekât vermek
D- Oruç tutmak

18- Fakiri çaresizlikten, zengini de Allahu Tealaya isyandan kurtarıp yoksulluğun ortadan kalkmasına yardımcı olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir.
A- Namaz
B- Zekât
C- Oruç
D- Hac

19- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
A- Zekât mala karşı aşırı düşkünlük ve cimrilik kusurlarını temizler.
B- Zekât malın hayırlı ve bereketli olmasına ve artmasına sebep olur.
C- Zekât insanların sevgisini ve yakınlığını sağlar.
D- Zekât zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar.

20- Müslümanların zekâtlarını vermelerindeki temel neden aşağıdakilerden hangisidir?
A- Allah'ın emrini yerine getirmek
B- Yoksulları milli servetten faydalandırmak
C- Toplumda sosyal adaleti gerçekleştirmek
D- Başkalarını düşünme duygularını geliştirmek                                                                       
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top