0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler1. Allah’a yakınlaşmak ve O’nun rızasını kazanmak maksadıyla belli bir hayvanın kesilmesine ne ad verilir?
a) Kurban 
b) Zekat
c) Fitre 
d) Umre

2. Aşağıdakilerden hangisi dinimize göre kurban olmaz?
a)Sığır 
b)Deve 
c)Koyun 
d)Horoz

3. Hangisi kurban keserken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Allah’ın adı anılarak kesilmelidir.
b) Bilen kişi tarafından kesilmelidir
c) Kurbana eziyet edilmemelidir.
d) Kurban, kesilmeden önce güneşin doğduğu tarafa doğru yatırılır.

4.Kurban kesmenin dini hükmü nedir?
a) Farz 
b) Vacip 
c) Sünnet 
d) Haram

5. Kurban ibadeti geleneği hangi peygambere dayanmaktadır?
a) Hz. Adem 
c) Hz.İbrahim
b) Hz.Muhammed(sav) 
d) Hz. Nuh

6. Kurban kesmekteki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) fakirlerin et yemesi
b) hayvancılık sektörünün gelişmesi
c) Allah’ın emrini yapmış olmak
d) et fiyatlarının artmasını engellemek

7. Normal şartlar altında kurban eti nasıl paylaştırılmalıdır?
a) 1/3’ü fakirlere, 1/3’ü ev halkına, 1/3’ü akraba ve komşulara
b) yarısı kendimize, yarısı fakirlere
c) 1/4’ü kendimize, 1/4’ü fakirlere, kalanı yardım kuruluşlarına
d) Hepsini kendimize

8. Kurban ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) kurbanın hiçbir parçası parayla satılamaz.
b) kurbanın hiçbir parçası kurban kesme bedeli olarak verilemez.
c) ev halkı kalabalıksa ve başka kurban alma imkanı yoksa kurban etinin tamamı ev halkına ayrılabilir.
d) kurbandan artan parçaları sokak hayvanlarına vermeliyiz.

9. Kurban ibadetinin dini bir yükümlülük olması için hangi şartın olması gerekmez?
a) akıllı olmak 
b) kurban kesmeyi bilmek
c) dinen zengin olmak 
d) ergenlik çağına girmiş olmak

10. Çocuk sahibi olan anne ve babanın Allah'a şükranlarını ifade etmek amacıyla kestikleri kurban hangisidir?
a) Akika Kurbanı 
b) Adak Kurbanı
c) Şükür Kurbanı 
d) Türbede kesilen kurban 

11. Bir işin veya isteğin olması şartına bağlı olarak adanan kurbana ne denir?
a) Akika Kurbanı 
b) Adak Kurbanı
c) Şükür Kurbanı 
d) Türbede kesilen kurban

12. Hangi kurban çeşidinde, kurbanın etinden, onu kesen ve ailesi yiyemez?
a) Akika Kurbanı 
b) Adak Kurbanı
c) Şükür Kurbanı 
d) Türbede kesilen kurban 

13. Kurban ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) Allah’tan başka bir varlık için kurban kesilemez.
b) sevabını onlara bağışlamak niyetiyle ölmüş olan anne-babamız için kurban kesebiliriz.
c) kurban kesmek yerine parasını sadaka olarak da verebiliriz.
d) kestiğimiz kurbanlar sırat köprüsünden geçmemizi kolaylaştıracaktır.

14. Hangi hayvan 7 kişi tarafından kurban olarak kesilemez?
a) at 
b) inek 
c) dana 
d) manda

15.Hangi ibadet İslâm’ın paylaşmaya verdiği önem ile ilgili değildir?
a) Sadaka 
b) Namaz 
c) Kurban 
d) Zekât

16. Zekat vermekteki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) fakirleri gözetmek
b) hırsızlığı azaltmak
c) istemeden de olsa malımıza karışmış haram parayı temizlemek
d) Allah’ın emrini yerine getirmek

17. İslam dininde zekât, kurban, fitre ve sadaka gibi ibadetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Doğruluk ve adalet
b) Yardımlaşma ve dayanışma
c)Çalışkanlık ve mutluluk
d)Sabır ve bereket

18- Kestiğiniz kurbanların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşmaz; fakat Allah'ın emirlerine bağlılığınız ona ulaşır...." Hac suresi 37. Ayet
Bu ayeti göz önünde bulundurarak aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?
a) Kurban Allah'ın rızasını kazanmak için kesilir. 
b) Kurban Allah'a bağlılığın ifadesidir. 
c) Kurban kesmenin temel amacı yardımlaşmadır. 
D) Kurban kesmekle Allah’a kulluk bilinci güçlenir


19- Zekât vermek, insanda birçok güzel duyguların uyanmasına ve güzel ahlakın gelişmesine yardımcı olur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri sayılmaz? 
a) Çalışkanlık ve başarıya kilitlenme 
b) Cömertlik ve yardımseverlik 
c) İnsan sevgisi ve merhamet 
d) Para veya mal hırsının kölesi olmaktan kurtulma 


20- Dinimiz toplum içinde yardımlaşmayı sağlamak için bazı ibadetler belirlemiştir. . Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? 
a) Hutbe 
b) Fitre 
c) Sadaka 
d) Zekât         
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top