0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler
Hac –Zekat –Kurban İbadeti

I-Arafatta vakfe
II-İhram
III-Kurban kesme
1- Hac esnasında yapılanları düşünerek, yukarıdakilerin yapılış sırası aşağıdakilerden hangisidir?
a) II-I-III 
b) I-II-III 
c) III-I-II 
d) II-III-I

2- Aşağıdakilerden hangisi hacla ilgili olarak söylenemez?
a) İhrama girmek haccın şartlarından birisidir.
b) Arabistan’da yaşayanlar hacla sorumlu değildir.
c) Hac ibadeti Kurban bayramı günlerinde yapılır.
d) Hac esnasında şeytan da taşlanır.

3- Aşağıdakilerden hangisi haccın insan davranışları üzerindeki etkilerinden değildir?
a-)İnsanlar aynı amaç için toplanır 
b-)İnsanların eşit olduğu anlaşılır
c-)zenginlik ve makam üstünlüğü yoktur 
d)Davranışlara etkisi yoktur

4- Hacla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İslâm’ın farz kıldığı beş temel ibadetten biridir.
b) Kişinin ömründe bir kez gitmesi yeterlidir.
c) Ramazan bayramı zamanında yapılır. 
d) Belirli koşulları taşıyan Müslümanlara farzdır.

5- Hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir
Kutsal sayılan yerleri ibadet niyetiyle ziyaret etmektir
Kurban bayramının arife günü başlar ve kurban bayramı günlerinde devam eder
Yukarıda özellikleri verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Umre 
b) Namaz 
c) Zekât 
d) Hac

6- Hacca gitmeye engel durumlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz?
a) Yol güvenliğinin olmaması
b) Hacca gidecek olan kişinin ailesini zor durumda bırakacak olması
c) Özgürlüğünün olmaması
d) Hacca gidecek kişinin evli olması

7- Hacla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kişi ömründe, hac ibadetini bir kez yapmakla yükümlüdür
b) Hac ibadeti kişiye yaşlılık döneminde farz olur
c) Hacca gidebilmek için hac giderlerini karşılayacak ekonomik gücün olması gerekir
d) Herhangi bir özrü sebebiyle gidemeyenler yerlerine başkalarını gönderebilirler

8- Beyaz elbiseler giyerek hac veya umreyi tamamlayıncaya kadar diğer zamanlarda yapılması yasak olmayan bazı davranışlardan uzak durmaya ne ad verilir?
a) Umre 
b) Sa’y 
c) İhram 
d) Tavaf

9- İhramla illi olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İhram elbisesini giyerken hacca niyet edilir
b) İhrama girildikten sonra kötü söz söylemekten uzak durulur
c) İhrama giren kişiye bazı davranışlar yasak olur
d) İhram elbisesi Mekke’de giyilir

10- İhrama girerken niyet ettikten sonra okunan duaya ne ad verilir?
a) Salât 
b) Salâvat 
c) Teşrik tekbiri 
d) Telbiye

11- Hacı adaylarının belli bir müddet bekledikleri (vakfe yaptıkları) ve dua ettikleri yerler neresidir?
a) Arafat- Kâbe 
b) Arafat-Müzdelife 
c) Kâbe-Mina 
d) Safa-Merve

12- Müzdelife’ de vakfe ne zaman yapılır?
a) Kurban bayramının arife günü akşama kadar
b) Kurban bayramının arife günü akşamından bayram sabahına kadar
c) Kurban bayramının ilk günü
d) Kurban bayramının ilk dört günü

13- Kâbe ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kâbe’nin köşesinde “Hacer-ül Esved” denilen siyah bir taş bulunur
b) Kâbe’nin çevresinde zemzem suyunun çıktığı kuyular vardır
c) Kâbe, namaz kılarken yöneldiğimiz kıblemizdir
d) Kâbe Hz. Muhammed tarafından yapılmıştır 

14- Mina ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Şeytan taşlama yerleri buradadır
b) Haccedenler kurbanlarını burada keserler
c) Farz olan vakfe burada yapılır 
d) Taşlama yapılan üç tane taş vardır

Peygamberimizin Medine’ye göç ettikten sonra yaptırmıştır. Peygamberimizin kabri içinde bulunur. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in mezarları da buradadır. Medine Camisi'nin genişletilmesi sonucunda bu mezarlar şu anda bu caminin içinde yer almaktadır
15- Yukarıda özellikleri verilen mescit aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mescidi Aksa 
b) Mescidi Nebi
c) Kuba Mescidi 
d) Mescidi Haram

Medine yakınlarındadır.
Peygamberimiz hicreti esnasında yaptırmıştır.
İslam tarihindeki ilk mescittir.
16- Yukarıda özellikleri verilen mescit aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mescidi Aksa 
b) Mescidi Nebi
c) Kuba Mescidi 
d) Mescidi Haram

17- Haccın insan davranışları üzerindeki etkileriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?
a) Hac insan davranışlarını etkilemez
b) Hacda mal, mülk ve makam üstünlüğü yoktur
c) Allah katında tüm insanların eşit olduğu anlaşılır
d) İnsanların dini duygularının gelişmesini sağlar

18- Haccın insan davranışları üzerindeki etkileriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?
a) Şefkat ve merhamet gösterme alışkanlığı kazandırır
b) Hac insanların davranışlarını olumsuz bir şekilde etkiler
c) Zorluklara sabretme alışkanlığı kazandırır
d) İnsanlar arasındaki kardeşlik duyguları artar

19- Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarındandır?
A) Kâbe’yi tavaf etmek 
B) Müzdelifede vakfe yapmak
C) Şeytan taşlamak 
D) Sa’y yapmak

20- Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir?
A) İhrama girmek 
B) Sa’y yapmak 
C) Arafat’ta Vakfe 
D) Tavaf
   

                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top