0

2014-2015 ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. 

 Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

8.Sınıf Semih Ofset T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 68.Sayfa Cevapları

Ünitede Öğrendiklerimizi Değerlendiriyoruz

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşıʼnda Rusya ile beraber hareket eden Ermenilere karşı aşağıdaki önlemlerden hangisini almıştır?
A) Rusyaʼya göç etmelerini teşvik etmiştir.
B) Ülkenin güney bölgelerine göç ettirmiştir.
C) Ermenilerin bağımsızlığını tanımıştır.
D) Ermenilere yeni siyasal haklar vermiştir.

2. Güney Cephesiʼnde Fransızlarla yapılan savaş aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin imzalanması ile sona ermiştir?
A) Ankara Antlaşması
B) Gümrü Antlaşması
C) Moskova Antlaşması
D) Kars Antlaşması

3. Kuvayımilliye birliklerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi düzenli orduya geçişin nedenleri arasında yer almaz?
A) Düzenli askerî eğitim almamaları
B) Belirli bir merkezden yönetilmemeleri
C) Komutanların başlarına buyruk hareket etmeleri
D) Düşmana karşı kahramanca savaşmaları

4. İtilaf Devletleri Londra Konferansıʼnda aşağıdakilerden hangisini sağlamaya çalışmışlardır?
A) TBMMʼyi Türk tarafını temsil eden tek güç hâline getirmek
B) Sevr Antlaşmasıʼnı bazı değişikliklerle kabul ettirmek
C) Boğazlar üzerinde yeni bir antlaşma sağlamak
D) Türkiyeʼnin uluslararası alanda bağımsızlığını tanımak

5. Mustafa Kemalʼin TBMMʼden başkomutanlık yetkisini istemesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Hızlı ve etkili kararlar almak
B) Yunan ordusunu kesin olarak mağlup etmek
C) Ordunun ihtiyaçlarını bir an önce karşılamak
D) Halkın Meclise güven duymasını sağlamak

6. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Taarruz öncesinde yapılan hazırlıklardan biri değildir?
A) Sovyetler Birliğiʼnden askerî birlikler sevk edildi.
B) İstanbulʼdaki depolardan Anadoluʼya silah kaçırıldı.
C) Doğu ve Güney Cephesiʼndeki askerler batıya taşındı.
D) Ordunun ihtiyaçları için Tekâlifimilliye Emirleri yayınlandı.

7. Kurtuluş Savaşı devam ederken Ankaraʼda toplanan Maarif Kongresiʼnde hangi alanda kararlar alınmıştır?
A) Sağlık
B) Ekonomi
C) Eğitim 
D) Dış politika

D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. 19. yüzyıl sonlarında Ermenilerin Osmanlı Devletiʼne karşı ayaklanmalarının sebebi nedir?
SORUNUN CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ Rusların kışkırtmasıyı....

2. Halkımızın birlik ve berberlik içerisinde hareket etmesinin Kurtuluş Savaşıʼnın kazanılması üzerinde etkisini açıklayınız.
SORUNUN CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ Birinci Dünya Savaşı’nı....

3. Londra Konferansıʼnda TBMM ile İtilaf Devletleri arasında antlaşma imzalanamamasının sebebi nedir?
SORUNUN CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ İtilaf devletleri hem Osmanl....

4. Kurtuluş Savaşıʼnda Sovyetler Birliği TBMMʼyi hangi sebeplerle desteklemiştir?
SORUNUN CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ Sovyet Rusya'nın, TBMM....

5. Türk ordusunun Kütahya – Eskişehir muharebelerinden sonra Sakaryaʼnın doğusuna çekilmesinin sebepleri nelerdir?
SORUNUN CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ Atatürk, Nutuk’ta orduları....

6. Sakarya Meydan Muharebesi neden Kurtuluş Savaşıʼnda bir dönüm noktasıdır?
SORUNUN CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ Savaşı Yunan taraf........

7. Mudanya Ateşkes Antlaşması TBMMʼye ve ülkemize neler kazandırmıştır?
SORUNUN CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ Mudanya Ateşkes Anlaşması......

8. Tekâlifimilliye Emirlerinin yayınlanma amacı nedir?
SORUNUN CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ Tekâlif-i Milliye Emirleri...........

9. Kurtuluş Savaşı yıllarında ülkemizin durumunu konu alan eserlerin verilmesi neden önemlidir? 
SORUNUN CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ Yazılı eserler ir toplumun.............
Yorum Gönder

 
Top